Toprak Örneği Tarladan Nasıl Alınmalıdır?



Temel yapı taşı kum kil ve siltten oluşan canlı ve cansız varlıkların üzerinde bulunduğu katmana toprak denir.

Yaşamımız İçin Toprağın Önemi Nedir?

Temel ihtiyaçlarımızdan, beslenme barınma ve yaşamsal faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için toprağa ihtiyaç duyarız .

Hava ve su gibi, canlıların yaşaması için vazgeçilmez unsurlardan bir diğeri de Topraktır. Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur.

Toprağın üst tabakası insanların ve diğer canlıların beslenmesinde temel kaynak teşkil etmektedir. Bir gram toprağın içerisinde milyonlarca canlı bulunmakta ve ekosistemin devamı için bunların hepsinin ayrı önemi bulunmaktadır. Toprağın verimliliğini sağlayan ve humusça zengin olan toprağın 1 cm lik üst tabakasıdır.

 

Dünyadaki Toprakların Yüzde Kaçında Üretim Yapılır?

Dünyadaki toprakların ancak 1/10'inde üretim yapılabilmektedir. Ülkemizin arazi varlığının ise yaklaşık %36'sı işlenmekte, %28'i çayır ve mera, %30'u orman ve fundalık olup, geriye kalan bölümü diğer araziler içinde yer almaktadır. Ekilebilir arazinin ancak %11'i sulanabilmektedir.

Toprak Analizinin Amacı Nedir?

Topraklarda bulunan bitkiye yarayışlı besin maddesi miktarlarını bularak o topraklarda yetiştirilecek bitkilerin isteği olan gübre cins ve miktarlarını ortaya koymak için analiz yapılmaktadır.

Çiftçinin kafasında daima tarlasında yetiştirdiği ürün için hangi gübrenin, ne kadar atılırsa bitkiye daha yararlı olacağını merak etmektedir.

Toprak analizi sayesinde çiftçinin bu sorularına cevap vermek amaçlı toprak analizi yapılmaktadır.

 

Tarlada Toprak Örnekleri Nereden  Alınır?  

Değişik tarlaların topraklarında farklı miktarlarda bitki besin maddesi bulunmaktadır. Bunun için her tarladan ayrı ayrı toprak örneği alınması gerekir.

• Aynı tarla içinde, değişik özellik gösteren kısımlar bulunabilir. Mesela tarla toprağının bir kısmı açık renkli, diğer bir kısmı koyu olabilir. Bu renk farklılığı bize tarlanın bu iki kısmında organik madde ve demir gibi birçok madde bakımından farklılıklar olduğunu gösterir.

• Tarlanın bir kısmı düz bir kısmı eğimli olabilir veya tarlanın bir kısmı çorak, diğer bir kısmı nispeten daha verimli olabilir. Eğer aynı tarlanın içinde böyle farklı yerler varsa bu alanlardan da ayrı ayrı toprak örneği alınmalıdır.   

 

Nerelerden Toprak Örneği Alınmaz? 

Toprak örneğinin alınacağı alan belirlendikten sonra toprak almak için küreğin batırıldığı noktalara dikkat edilmelidir.

• Harman yeri veya hayvan yatmış yerlerden örnek alınmaz.

• Önceden gübre yığılmış yer ise toprak örneği alınmaz.

• Sap kök veya yabani otların yığın halinde yakıldığı yer ise örnek alınmaz.

• Hayvan gübresinin bulunduğu noktalardan toprak örneği alınmaz.

• Tarlanın tümsek veya su birikmesi olan çukur noktalarından toprak örneği alınmaz.

• Dere, orman, su arkı ve yollara yakın arazi kısımlarından toprak örneği alınmaz.


Tarlada Örnek Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

 Tarlada toprak örneği almak için başlangıç noktası seçilir ve tüm tarlayı kapsayacak şekilde zikzaklar çizilerek noktalar belirlenir ve her noktadan örnekler alınır ardından torbalanır. Örneklerin alınırken şu niceliklere dikkat edilmelidir.

• Bu yerin toprak örneği alınmaya uygun bir yer olup olmadığı kontrol edilmelidir.

• Eğer bu yer örnek almaya uygunsa toprağın üzerindeki ot, sap gibi şeyler el ile temizlenir.

• Temizlenen bölgede kürek toprağa 20 cm derinlikte (pulluk sürüm derinliği) daldırılır.

• Alınan bu toprak olduğu gibi açılan çukurun hemen yanına konulur.

• Sonra açılan çukur içine kenarlardan toprak dökülmüş ise el ile temizlenir.

• Sonra kürek 3-5 cm kalınlıkta toprak alacak şekilde 18-20 cm derinliğe kadar daldırılır ve yavaşça kaldırılır.

• Alınan örnek kürek üzerinde yalnızca yan taraflarından düzeltilerek kovanın içine konulur. Böylece bir adet toprak örneği alınmış olur.

Toprak Örneği Almadaki Genel Hususlar Nelerdir?

Toprak örneği alındıktan hemen sonra laboratuvara gönderilmeyecekse, toprağın evde kurutularak gönderilmesi daha erken analiz sonucu almayı sağlamaktadır. 

  • Alınan toprak örnekleri serin ve kuru yerlerde muhafaza edilmelidir.
  • Numune alınacak yerin toprağı ayağa yapışmayacak kadar kuru veya tavlı olmalıdır. Alınan numune biraz ıslak ise, gölgede kendi halinde kurutulmalıdır, toprak ne kadar kuru halde analize gitmesi analiz sonuçlarının erken çıkmasını sağlar.
  • Birbirine benzeyen iki tarlanın toprağı birbirleriyle karıştırılıp, bir örnek haline getirilmemelidir. Tarlalar küçük olsalar dahi ayrı ayrı örneklenmelidirler.




Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.