Aspirasyon Pneumonisi (Gangrenli Pneumoni)

1-Hastalığın nedenleri nelerdir?

2-Hastalığın klinik bulguları nelerdir?

3-Hastalığın teşhisi nasıl yapılmaktadır?

4-Hastalığın sağaltımı nasıl yapılmalıdır?

5- Hastalıktan korunma ilkeleri nelerdir?

1-Hastalığın Nedenleri Nelerdir?

Aspirasyon pnömonisi diğer adıyla gangrenli pnömoniyi ülkemizde özellikle yeni doğan buzağı ve kuzularda görülen bir hastalıktır. Akciğerde şiddetli hasar ile kendini gösterir. Üzerinde durulması gereken en önemli şey ruminant (koyun,sığır  gibi çift tırnaklı hayvanlar) akciğerinin fazla loblu ve ventilasyon kapasitesinin (hava alma) zayıf olduğunun bilinmesidir. Bununla birlikte alveoller yapısında da zararlı mikroorganizmaları öldüren bazı fonksiyonel hücrelerin sayıları da diğer hayvanlara göre daha azdır. Bu durum özellikle akciğerde meydana gelen hasarın, hastalığın daha zor iyileşme göstermesine neden olmaktadır.

Aspirasyon pnömonisi daha çok ağızdan hatalı besleme ya da ilaç içirilmesiyle karşımıza çıkmaktadır. Alt çenenin ya da dilin tutularak hayvanlara bir şeyler içirilmeye çalışılması verilen sıvının akciğer loblarına kaçmasına ağır durumlarda ise hayvanın ölümüne neden olmaktadır. Hasta hayvanlarda özellikle depresif halde ,yan yatar durumda olanlarda yapılan herhangi bir ağızdan besleme durumun ciddiyetini arttırmaktadır. Rumene uygulanan sonda girişimlerinde bazen sondanın soluk borusunda ilerletilip ilaçların verilmesi de bu hastalığın nedenleri arasındadır. Buzağılar, kuzular doğdukları zaman mekonyumları ve doğum atıklarından hızlı bir şekilde uzaklaştırılması gerekir eğer bunlardan herhangi birini yutmaları halinde şiddetli pnömoni yani akciğerdeki bronş ve bronşiollerde hasar meydana gelmektedir. Yetiştiricilerin özellikle emme refleksi az olan yeni doğan hayvanlarda sütlerini zorla içirmeleri bu hastalığın görülme sıklığını arttırmaktadır. Bu nedenler dışında yemek borusu, yutak ve soluk borusunda felçlerin şekillenmesinin bir komplikasyonu olarak yine hastalık karşımıza çıkmaktadır.


2-Hastalığın Klinik Bulguları Nelerdir?

 • Hastalığın belirtilerini maddeler halinde sıralayacak olursak;
 • Veteriner hekimler tarafından akciğer sesleri dinlendiğinde hırıltılı, sürtünme seslerinin duyulması
 • Hayvanlarda solunum esnasında ağrının saptanması, hayvanların inlemesi
 • Solunum yollarının çoğunlukla kötü kokması
 • Buzağılarda çoğunlukla süt içerikli, erişkinlerde ise daha çok yoğun, irin içerikli bazı parçacıkların yer aldığı burun akıntısının görülmesi
 • Verilen sıvının miktarına göre hayvanlarda sıvının ya da ilacın verilmesi sonrası ani ölüm
 • Kısa sürede ateşi 40C° üzerine çıkması3-Hastalığın Teşhisi Nasıl Yapılmaktadır?

Hastalık Veteriner hekimlerin kontrolünde klinik bulgular, laboratuvar bulguları ölen hayvanlarda nekropsi bulguları değerlendirilerek yapılmaktadır.
4-Hastalığın Sağaltımı Nasıl Yapılmalıdır?

Hastalık için Veteriner hekimler kontrolünde yüksek doz antibiyotik ve diğer ilaç uygulamaları yapılmalıdır. Hayvanlar rahat ve sakin bir ortama alınarak damardan parenteral sıvı takviyesi yapılmalıdır.


5- Hastalıktan korunma ilkeleri nelerdir?

Hastalıktan korunma ilkelerini maddeler halinde şu şekilde sınıflandırabiliriz;

 • Emme refleksi, yutkunma refleksi az olan sığırlara ağız yoluyla bir şey verilmemelidir.
 • Hatalı sonda uygulamalarında kaçınılmalıdır.
 • Buzağı biberonlarında; biberonun ağız kısmındaki deliğin çok geniş olmamasına dikkat edilmelidir.

 • Sığırlarda yutak, yemek ve soluk borusunda felç şekillenmişse beslenme parenteral olmalıdır.
Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.