Tarım İlaçları Uygulama Öncesi Nelere Dikkat Edilmeli, Nasıl Hazırlanmalı?Zirai mücadelede kullanılan, önleyici, yok edici, uzaklaştırıcı, azaltıcı maddeler maddeler içeren karışım veya kimyasal maddelere’’ zirai ilaç(pestisit)’’ denir. Bitki koruma ilacının etkisini tamamen veya kısmen meydana getiren,ilaçta bulunan maddeye’’ etkili madde’’ denir.

Tarım ilaçları etkiledikleri canlı grubuna göre; Tarım İlacı Neden Kullanılır?


İlacın formülasyon şekli;
Tarım ilacı alırken;
İlacın Hazırlanması ve Uygulanması Sırasında Uyulması Gereken Hususlar Nelerdir?
Neden tarım ilacı ruhsat dışındaki ürünlerde kullanılmaz?
Bu bekleme süresi :
İlaçlamadan sonra nelere dikkat etmeliyiz?
Zirai ilaçlar hatalı kullanıldığında;

 • İnsektisit(böcek ilaçları),
 • Fungusit(mantar ilaçları),
 • Herbisit(Yabancı ot ilaçları)
 • Nematisit(nematod ilacı)
 • Rodentisit(fare ilacı)
 • Akarit(kırmızı örümcek ilacı)
 • Mollussisit(salgangoz ilacı)
 • Nematosit(nematod ilacı)

Bitki yapısında farklı şekillerde tutunmalarına göre:sistemik, yarı sistemik,sistemik olmayanlar gibi sınıflandırılır.Sistemik ilaçlar bitki bünyesi içerisinde hareket ederek meyveye,yaprağa ve bitki köküne ulaşabilirler.Çiftçilerimizin sistemik ilaçları kullanımında bu nedenle dikkatli olması  gerekmektedir.

Hastalık, zararlı ve yabancıotları ekonomik zarar eşiği altında tutarak, tarımsal ürünlerin verimili ve kaliteli yetiştirİlmesi için kullanılır.Gelişen teknoloji ve nüfusun artmasıyla ürünlerin daha verimli alınabilmesi için tarım ilaçları kullanılmaktadır. Tarım ilaçları (pestisit) bazen tohuma bazen toprağa ya da bitkiye doğrudan  kullanıldıkları gibi büyük kısmı su ile karıştırılarak uygulanır.

 • Toz ilaçlar(DP),
 • Suda çözünen toz ilaçlar(SP),
 • Islanabilir toz ilaçlar(WP),
 • Kuru tohum ilaçları(DS),
 • Emülsiyon konsantre ilaçlar(EC),
 • Süspansiyon(akıcı)konsantre ilaçlar(SC),
 • Gaz halinde olanlar(GA),

Peletler Granüller  şeklindedir.

Süspansiyon(akıcı)konsantre ilaçlar ve WG tavsiye edilen formülasyonlardır. Çünkü hedef dışı organizmalara yan etkisi yoktur. Süspansiyon(akıcı)konsantre ilaçlar formülasyonlu ilaçlar bitki üzerinde bir örtü oluşturur. İlaç yıkandığında bile etkisini sürdürür.

 • Son kullanım tarihi geçmiş ilaçları, İmal tarih, seri numarası, ruhsat tarihi ve numarası bulunmayan ilaçları satın almayınız,
 • Ambalajı mutlaka kontrol (açılmış, hasarlı, akmış olup olmadığı) ediniz,
 • İlacın etiketini mutlaka okuyunuz,
 • İlacın uygulama metodu ve maliyetini öğreniniz,
 • İlaç etiketindeki öneri ve uyarılara uyulmalıdır.
 • İlaçla karıştırılacak suyun pH sı 5,5-6,5 olmalıdır
 • İlaçlamalarda temiz su kullanınız.
 • İlaçlama anında maske, tülbent vb. takılmalı, eldiven ve çizme giyilmelidir.
 • İlaçlama aletinin kalibrasyonu mutlaka yapılmalıdır.
 • İlaçlama yapılacak alatin temiz olmasına dikkat edilmelidir.
 • Yabancı ot ilacı atılmış aletlerin temiz olmasına dikkat edilmelidir.Bu tür makinalar 24 saat amonyaklı suda bekletilmelidir.Sonra temiz su ile yıkanmalıdır.
 • Toz ve granül gibi kullanıma hazır katı formülasyonlar,ambalajlarından ilaçlama aletinin deposuna doğrudan konulabilir.
 • Bakırlı ilaçlardan(bordo bulamacı) hazırlanırken kesinlikle kireçli su göztaşı eriği üzerine dökülmemelidir.


 • Su ile seyreltilerek kullanılan ilaçlarda ilacın titizlikle hazırlanması gerekir.Islanabilir toz ve suda çözünen toz,suda dağılabilen granül ve akıcı konsantre ilaçlar ilk önce bir miktar kovaya konulur ve üzerine biraz su dökülür ve sopa ile bulamaç şeklinde hazırlanır,ilaç makinesinin 1/3 ine su doldurulur ve karışım  homojen olacak şekilde dökülür üzerine tekrar su doldurulur.Depo karıştırıcı çalıştırılır ve ilaç hazırlanmış olur.
 • Hazırlanan ilaçlar bekletilmeden atılmalıdır.
 • İlacın atılmasında kesinlikle bir şey yenilip içilmemelidir.
 • İlacın etiketinde yazan ruhsat dışındaki ürünlere ilaç kesinlikle uygulanmamalıdır.İlacı alırken yetkili kişiden bilgi alınmalıdır.
 • İlaçlama sabah erken veya akşam geç saatlerde, sakin havada ve uygun sıcaklıkta yapılmalıdır.
 • Bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde kesinlikle  ilaçlama yapılmamalıdır. Arı faaliyetine karşı dikkatli olunuz.


 • Öğle sıcağında, yağmurdan önce, rüzgarlı havada ilaç atmayınız.
 • İlaçları tavsiye edildiği dozda ve zamanında kullanınız.
 • Son ilaçlama ile hasat arasındaki sureye dikkat ediniz.
 • Kullandığınız ilaç ambalajlarını;  açıkta bırakmayınız,  dere ve sulara atmayınız, toprağa gömünüz veya toplama ünitelerine bırakınız.


Ruhsatlı olmadığı ürünlerde kullanılması fitotoksisite ve kalıntı riski oluşturur. Buda bu ürünlerle beslenen hayvanlar ve insanlar üzerinde çeşitli hastalıklara sebep olur.

Tarım ilaçları atıldıktan sonra hasada kadar beklenilmelidir. Bu süre atılan ilacın arkasında belirtilir ve uzman birinden bilgi alınmalıdır.

Pestisitin fizikokimyasal özelliğine,

Kullanıldığı kültür bitki çeşidine,

Ülkelere göre değişir.

Sabunlu su ile el ve yüz iyice yıkanmalı,

İlaçlama esnasında ve sonrasında baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, göz kapaklarında aşırı yorgunluk, terleme ve göz kararması gibi zehirlenme belirtileri görülmesi halinde hemen doktora gidilmelidir. Artan ilaçlar ve yıkama suları tarım yapılmayan bir yerde açılacak çukura gömülmelidir,

 • İlaçlar kilitli bir yerde gıda maddelerinden uzakta saklanmalıdır.
 • Çevre Kirliliğine
 • Doğal Dengenin Bozulmasına
 • Bağışıklık Sisteminin Bozulmasına
 • Daha Az Etkiye
 • Ürün Kaybına ve Maliyet Artışına sebep olur.

İlaçlamada Başarı İçin: Uygun İlacı Yeterli Dozda Uygun Aletle Doğru Zamanda Kullanınız…

Değerli üretici tabiatı zehirlemek, kendimizi ve gelecek nesillerimizi yok etmektir.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.