Dubrovnik Koyunu


Dubrovnik Koyunu’nun Tarihçesi Nedir?

Dubrovnik koyun ırkı, nesli en çok tehlikede olan yerli Hırvat koyun ırkıdır. Dubrovnik (Dubrovačka) koyunu, Dubrovnik şehrinin yakınlarındaki Adriyatik kıyılarında ve Šipan, Lopud ve Koločep adalarının açıklarında bulunan üç amaçlı bir koyun ırkıdır.

Geçmişte her familyada onbeş ila yirmi koyun bulunmaktaydı ancak artık mevcut koyun sayısı bir ila altı aralığındadır. Yaz mevsimlerinde koyunlar sahiplerinin zeytinliklerinde ve üzüm bağlarında otlarlar. Kış mevsimlerinde ise ahırlarda zeytin yapraklarıyla, samanlarla ve buğday kepekleriyle beslenirler. Bir yıl boyunca hayvanlarla yalnızca kadınlar ilgilenir ve sütlerini sağar.

Hırvatistan Cumhuriyeti’nde toplam damızlık koyunlarının %0.14’ünü oluşturmakta olan, 584 tane damızlık koyun yetiştirilmiştir. Yetiştirme işlemi, Dubrovnik Neretva bölgesinde kurulmuştur ve 27 kayıtlı yetiştiriciye yaklaşık olarak 22 tane damızlık koyunluk sürü düşmektedir.

Dubrovnik Koyunu’nun Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


Dubrovnik koyunları beyaz-yüzlü, boynuzsuzdur. Koçlar bazen boynuzlu olabilir. Burunları tüysüz ve dışa doğru bombelidir ama başlarının üstünde yapağıdan düğüm bulunur ve kuyrukları uzundur.

Dubrovnik ırkı çoğunlukla süt (peynir yapımı) için kullanılır ve kuzular 35-40 günlükken satılmak için kesilir. Koyunların sütleri Şubat ayından temmuz ayına kadar sağılır ve süt verimi, süt verme döneminin başında günde en fazla iki litreye, sonunda ise yarım litreye kadar düşer.

Dubrovnik koyunları 130 ila 150 litre süt üretirler. Kuzulama oranı yüzde 145’tir. Sonbahardan ilkbahara kadar uzun bir üreme mevsimleri vardır. Koyunlar çoğunlukla iki yılda üç kez doğum yapar. İkiz yavru doğumları yaygın olarak görülse de üçüz ve dördüz yavru doğumları seyrek olarak görülebilir. Hem dişiler hem de erkekler doğduktan bir yıl sonra çiftleşmeye başlar.

Yapağıları 1 ila 2 kg ağırlığındadır. Yapağıları orta inceliktedir ve çapları 28 ila 30 mikrometre aralığındadır.

Orta çağlarda, Dubrovnik şehri gelişmiş yapağı-tekstil endüstrisine sahip bir şehirdi.

Dubrovnik ırkı, deniz kenarlarının ılıman iklim koşullarına oldukça iyi adapte olmuşlardır. Gıdalara minimum düzeyde ihtiyaç duyarlar. Bu ırkın nüfusu hızlı bir şekilde düşmektedir ve nesli tükenmekte olan hayvanlardan biridir.

Diğer Hırvat koyun ırklarıyla karşılaştırıldığında Dubrovnik koyun ırkı, dış özellikleri bakımından orta gelişmişlikte bir koyun ırkıdır. Dubrovnik koyunlarının fiziksel gelişim göstergeleri, iyi fiziksel durumu ve yeterli beslenmeyi gösterir. Yine de verimliliği artırmak amacıyla, özellikle yılın kuraklık dönemlerinde, öğüne bir miktar konsantre yem eklenmesinin gerekli olduğu söylenebilir.

Olgun Bir Dubrovnik Koyunu Kaç Kilodur?


Dubrovnik koyun ırkının koçları 50-55 kg aralığında ve olgun Dubrovnik koyunları 45-50 kg aralığındadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.