Kaba Yem Üretiminde Devrim Oluşturan Maralfalfa Otu


Son yıllarda adından sıkça söz ettiren maralfalfa otunun özelliklerinden, yetiştirilme şartlarından ve kullanım alanlarından-mümkün mertebe sizleri sıkmadan- bahsettim. Herkese keyifli okumalar diliyorum.

Maralfalfa Otu Nedir? Maralfalfa Otunun Özellikleri Nelerdir?

Maralfalfa olarak bildiğimiz yem bitkisinin diğer isimleri; Fil Otu, Napier Otu ve Uganda Otudur. Afrika alanlarına özgü bir çim türüdür. Kardeşlenmesi yüksektir. 4,5 metreye kadar boylanabilen bir bitkidir. Çok yıllıktır (ortalama 3-4 yıllık) ve tropikal bir bitkidir. Su ve besin elementlerine olan ihtiyacı oldukça düşük olmasına karşın yüksek besin içerikleri ihtiva eder. Toprak verimliliğini arttırmak ve toprak erozyonunu azaltmak için marjinal olarak adlandırdığımız alanlarda rahatlıkla yetiştiriciliği yapılabilir. Aynı şekilde ihtiyaç duyduğu su ve besin elementlerinin azlığı dolayısıyla ekime uygun olmayan araziler için alternatif bir yem bitkisidir.  Ekimden 45 gün sonra biçim olgunluğuna ulaştığı ve birden çok biçim yapıldığı için tercih edilen bitkilerdendir. Yem açığını kapatma konusunda da oldukça iyi bir bitkidir. Yeşil ot açısından minimum alandan maksimum verim eldesi konusunda da tercih edilir. %19’a yakın ham protein içerdiği kaynaklarda yazıyor. 

Maralfalfa otu düşük maliyetli bir yem bitkisidir. İkinci yıldan itibaren sadece hasat masrafı bulunuyor. Hem sindirim açısından hem de lezzet açısından hayvanların tercih edebileceği bir konumdadır. 

Maralfalfa otu  Kalsiyum ve magnezyum gibi birçok elementlerce de zengin bir bitkidir.

Tabii ki tüm bu verim, bakım, biçim sıklığı ve bitkinin gelişmesi gibi özellikler, maralfalfanın yetiştirileceği alanlara, iklime bağlıdır. Maralfalfa otunun özelliklerinden bahsetsek de ekilen bölgeye göre avantajlar dezavantajlara dönüşebilir. Maralfalfa otunun değerlendirilme alanları da oldukça fazladır. Yeşil ve kuru ot, silaj, biyogaz eldesi, odun kömürü üretimi, kâğıt hamuru üretimi, yangın söndürme gibi birçok alanda kullanılır.  Silaj olarak değerlendirmek daha doğrudur.

Maralfalfa Otu Hangi Bölgelerde Ekim İçin Uygun Bir Bitkidir?

Maralfalfa otu deniz seviyesinden 2000-2500 metre kadar olan her yükseklikte yetiştiriciliği yapılabilir. Ilıman iklim bölgelerinde 3 yıllık olabilirken, sert iklim bölgelerinde 3 yıllık bir yem bitkisidir. Aslında sıcak iklimlerde yetiştiriciliği yapılan bir bitkidir. Güney Amerika ülkelerinde yaygın şekilde görülen bir bitkidir. Ülkemizde Güney bölgelerde yetiştiriciliği rahat olabilir. Verimi ise dekarda 30 tondur. Dünya’da, dekardan elde edilen silaj verimleri en yüksek olan bitki maralfalfa olarak belirtiliyor. 

Maralfalfa Ekimi ilkbaharda (Nisan, Mayıs, Haziran) yapılıyor. Silajı, mısır silaj makineleri kullanılarak yapılabilir. Maralfalfa otu, 25-40 derece sıcaklıklar arasında çok iyi performans gösterir. 

Su birikintisi durumlarından hoşlanmayan bir bitkidir. Yetiştiriciliği yapılan toprakların iyi drene edilmesi arzu edilir. Kök kesimleri (köksaplı) ana yayılma şeklidir.

Maralfalfa Otunun Çoğaltımı ve Kullanımı Nasıl Yapılır? Maralfalfa Otu Nasıl Değerlendirilebilir?

Maralfalfa otu tohumla üretimi mümkün değildir. Sıra arası ve sıra üzeri 75’er cm aralıklarla dikimi yapılır.

Maralfalfa otu saman olarak kullanılacaksa, bitki yaşlandıkça gövdeler çok kalınlaştığından dolayı, olgunlaşmanın erken bir döneminde kesilmelidir.

FAO’nun 2015 verilerinde belirtildiğine göre maralfalfa otu, mera için kullanılacaksa yoğun bir şekilde otlatılmalıdır, böylece geviş getiren hayvanlar, en yüksek besin değerine sahip genç yaprak ve sürgünlerden yararlanabilir. Sağlıklı bir otlatma için, yaklaşık 90 cm yükseklikte 6-9 hafta aralıklarla otlatma yapılabilir. Yağışların fazla olduğu bölgelerde her otlatma veya kesimden sonra azotlu gübre uygulaması, maralfalfa otu için iyi sonuçlar verecektir.


Maralfalfa otu yüksek kaliteli silaj olarak işlenebilen ve tek başına silolanabilen bir bitki olsa da besleyici değeri en yüksek olduğu dönemlerde maralfalfanın yüksek nem içeriği, önemli besin kayıplarıyla istenmeyen fermantasyona neden olur, bu da onu tek başına silaj olarak kullanmak için bir dezavantajdır. Bu nedenlerle maralfalfa otu genellikle silajın kalitesini ve besin değerini (protein veya enerji) iyileştiren malzemelerle silolanabilir. Bu malzemeler şeker kamışı, pekmez, melas, ananas, fasulye, kakao unu, mısır unu ile ön soldurma gibi ürünlerdir.

Maralfalfa otu hayvan yemi olarak kullanımının yanı sıra çok iyi bir çevre dostu enerji bitkisidir. 2000’li yılların başından itibaren yakıt alanında kullanımı başlamıştır. Bunun dışında hayvanlarda altlık olarak, presslenmiş sunta olarak, tuğla gibi betondan daha hafif olan malzemelerin üretiminde hatta yurt dışında plastik yapımında dahi kullanılan bir bitkidir.

Maralfalfa Otunun Ekimi, Toprak Hazırlığı ve Gübrelenmesi Nasıl Yapılır?

Maralfalfa çok yıllık bir bitki olduğu için tek seferlik ekimi, fide şeklinde yapılır. Metrekareye bir fide şeklinde ekim yapılması ve fidelerin toprağın 10-15 cm derinliğine dikilmesi öneriliyor. Toprak hazırlığı açısından diğer bitkilerden bir farkı yoktur. İlk yıl fidenin gelişimi büyük önem teşkil ettiği için gübreleme konusunda özen göstermemiz gerekebilir. Gübreleme toprağın içeriğine göre değişiklik gösterecektir ve bu nedenle toprak analizine göre hareket edilmesi gerekiyor. Önceki satırlarda da belirttiğim gibi azotlu gübreleme bu bitkide biraz daha önem arz ediyor.

Tüm üreticilerimize bereketli günler diliyorum!


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.