Alternatif Yem Bitkisi Lenox


Lenox Bitkimizi Tanıyalım

Lenox, yemlik koza ve ot tipi yem şalgamı olarak bilinen ve hiç sulanmadan yetiştirilebilen, dekara 6-10 ton verime ulaşabilen (sulu çalıştırma 10-16 ton yakın),% 18-22 protein oranı ile yoncaya eşdeğer olan ek yıllık bir yem bitkisidir. Yetişme süresi 7-8 aydır.

İngiltere'den Ukrayna'ya kadar tüm Kuzey Avrupa bandı ile Kuzey Adriyatik Bölgesinde ana silaj bitkisi olarak kullanılan Ot Tipi Yem Şalgamı Silajı, Hollanda 'da 90 kg / gün süt veren efsane hayvanların da beslenildiği silajdır. Kuru madde protein içerir yoncadan fazladır. Yağ oranı yüksektir.

Lenox Bitkisinin Ne Gibi Avantajları Var?

Silajı kokusuz olup hayvanlar tarafından sevilerek yenmektedir. Bakım ve işçiliğinin az olması, hasat dönemi erken ikinci ürün olarak çok rahat ekilebilmesi, kışa dayanıklı ve toprak dostu olması, süt verimini artırması önemli avantajlarındandır.

Bitkisel Özellikleri

  • İkinci ürün olarak değerlendirilen,
  • Çok iyi sindirilebilen,
  • Kış soğuklarına dayanıklı (-10 santigrat dereceye kadar),
  • % 5 kök,% 95'i yapraklardan oluşan,
  • Susuz şartlarda 2 m kadar boylanabilen,
  • Verimi yüksek düşük bir yem bitkisidir.

Köklerdeki kuru madde oranı% 8,5, yapraklardaki ise% 9,5 tir. Onun bir kg kuru madde için sindirilebilir ham protein miktarı 150 gramdır.


Ekim zamanı olarak, tek yıllık kış bitkisi olduğu için Ağustos sonu Ekim 15 'e kadar ekilir.

Örneği çok küçük öğren, iyi hazırlanmış bir tohum yatağına ihtiyaç duyar.

Ekimi Nasıl Yapılır?

Birinci üründe toprak 8-10 cm derinliğinde pullukla sürülür. Ekimde tohumun derinliğe düşmesini sağlamak için tapan çekilmelidir.

Kumlu ve hafif topraklar hemen hemen onun toprakta yetişmektedir.

Yonca ekilişi gibidir. Ekim sonunda mutlaka merdane ile toprak sıkıştırılır. En uygun ekim zamanı Ağustos sonundan Ekim ortasına kadar olan dönemdir. Bu tava sürmeli toprağa ekilen yem şalgamı, kışa 6-10 yaprakla girer ve -15 santigrat derece düşük sıcaklıklara dayanabilir.

Dekara atılacak tohum miktarı 650 gr -1000 gramdır. 

Yem şalgamı, yonca ve buğday gibi küçük tür eklenebilir mekanik veya pnömatik mibzerle 1,5-2 cm derinlikte ekilir.

Azot ihtiyacı dekara 13-20 kg'dır. Bunun 3-4 kg kadarı sonbaharda ekim öncesi verilmelidir. Geri kalan kıştan çıkmadan önce ve sapa kalkma döneminin başında olmak üzere iki sipariş verilir.

Fosfor ve potasyum toprak analizi sonuçlarına göre gerek duyulursa ekim dekara 5-10 kg fosfor, 10 kg'a kadar potasyum verilebilir.

Sapa kalkma öncesi dekara 1,5-5 kg ​​kükürtmeli. Ekimden önce mutlaka toprak tahlili yaptırdıktan sonra gübreleme programı yapılmalıdır. Şubat% 21'lik amonyum sülfat (şeker gübresi) verilir.

Silaj Yapmak Dikkat Edilmesi Hususlar Neler?


Silaj yapılırken 1 ton yeşil şalgam içine 40-50 kg buğdaygil kırması katılmalıdır. Çok bir yem olan silaj yapılırken içine hububat balyası ve samanı katılırsa sulu olan suyunun zararını önleyecektir. Bu şekilde sap samanda değerlendirilmiş olur.

Beslenme Açısından Düşünürsek

Silaj olarak çıktı, süt veriminde seslendirme. Hayvan beslemede sindirim sisteminde ve sağ yararlı etkiler. Hayvanlar tarafından araştırın ve kökü büyük bir iştahla yenir. Yeşil olarak da yedirilebilir ancak asıl silaj yapılması hayvan beslenmesinde daha avantajlıdır.

Peki Hayvanlarda Nasıl Etki Eder?

İngiltere'den Ukrayna'ya kadar uzanan tüm Kuzey Avrupa bandı ile Kuzey Adriyatik bölgesinde ana silaj bitkisi olarak kullanılan ot tipi yem şalgamı silajı Hollanda'da 90 kg/gün süt veren efsane hayvanların da beslenildiği silajdır. Kuru maddede protein içeriği yoncadan fazladır. Yağ oranı yüksektir.

Lenox silajı kullanımında süt üretiminde belirgin artışlar olduğunu söylemiştim. Ayrıca hayvanın tüyleri parlaklaşır, yeme gelme artar, ayak hastalıkları ve özellikle ishal olaylarında belirgin düşüş gözlemlenir.

                     


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.