Bitki Besleme Açısından Toprak Analizinin Önemi


Bitki Besleme Açısından Analizler Önemli mi?

Bitkiler için bitki besin elementlerinin gerekliliği, bitki gelişimi ve elde edilecek verim üzerinde ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Bitkinin büyüyüp gelişmesi için düzenli olarak su ve besin elementlerinin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle, bitkilerin büyüdüğü ve geliştiği toprağın, gelişen bitkinin kendisinin, gelişme ve büyümeleri için gereksinim duyduğu suyun ve hatta kullanılan gübrelerin analiz edilmesi doğru ve başarılı bir bitki besleme için gereklidir.

Toprak Analizi Neden Önemli ?

Bitkilerin yetişme ortamı topraktır ve toprak olmadan bitki yetiştiriciliği (son yıllarda giderek yaygınlaşan topraksız tarım teknikleri hariç tutulursa) düşünülemez. Bitkiler büyüme ve gelişmeleri için ihtiyaç duydukları besin elementlerinin büyük bir çoğunluğunu toprak ortamından temin etmektedir, dolayısıyla "bitkiye yarayışlı" besin elementi miktarının bilinmesi başarılı bitki besleme için hayati öneme sahiptir. Pratik olarak, bitkilerden beklenen hedef verim ile kaldırmış olduğu besin elementi miktarları bellidir, toprak analiz sonucu ile topraktaki besin elementi miktarları bellidir ve eksik kalan kısım gübreleme ile tamamlanır.

Toprak analizlerinde örneklerin alınması ve analize hazırlanması en önemli konulardan biridir. Doğru teknik  yöntemlerle ve usulüne uygun bir şekilde alınmamış bir toprak örneği en gelişmiş cihazlarla ve en duyarlı yöntemler ile analiz edilse bile yanlış sonuçlar elde edilebileceğinden onca emek ve zamanında boşa gitmesine neden olacaktır. Bu nedenle toprak örneklerinin alınmasında ve analize hazırlanmasında gereken özen gösterilmeli ve işlemler usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. 

Toprak Numunesi Neden Gereklidir?

 • Fazla gübre atılırsa para boşa gider.
 • Fazla gübre toprağın yapısını bozar. Çevreyi kirletir.
 • Toprağımız için hangi çeşit gübre kullanacağımızı bilemeyiz.
 • Ne kadar gübre atacağımızı bilemeyiz.

Toprak Özellikleri Bölgeden Bölgeye Değişir Mi?

Toprak özellikleri bir yöreden diğer bir yöreye değişmekle birlikte, profil horizonları boyunca da büyük değişiklikler gösterebilmektedir. Bu nedenle örnekler alınırken topraklardaki yatay ve dikey farklılıklar göz önünde bulundurulmalı ve yerel değişikliklerin etkisi en az düzeye indirilecek şekilde hareket edilmelidir. Bunun için toprağın rengine, eğimine, deniz seviyesinden yüksekliğine, tekstürüne, elde olunan ürünün çeşit ve miktarına, uygulanan farklı gübre miktarına ve toprak işlemedeki farklılıklara dikkat edilerek örnekleme alanı olabildiğince homojen (tek düze) alt parçalara ayrılmalıdır. 

Toprak Örneği Nasıl Alınmalı ?


Toprak verimliliğini belirlemek ve gübreleme önerisinde bulunmak amacıyla tarla toprağından, gübreleme ve ekim yapılmadan önce karma toprak örneği alınır. Tarlada homojen şekilde numune alabilmek için farklı alanlarda zik-zak çizerek pulluk derinliğinden aynı miktarda alınan toprak örnekleri güzelce karıştırılır ve bundan temsili bir örnek alınır.

Toprak Örneği Alma Derinliği Kriterleri Var Mı?


Toprak örneği alma derinliği yetiştirilen veya yetiştirilecek bitkiye göre değişir. 
 • Tek yıllık bitkiler için (tarla bitkileri ve sebzeler) 0-20 ve 20-40 cm derinlikten,
 • Çok yıllık bitkiler için (meyve ağaçları) 0-30, 30-60 cm derinlikten olmak üzere iki seviyeden,
 • Yeni tesis edilecek çok yıllık bitkiler için 0-30, 30-60, 60-90 cm derinlikten olmak üzere üç seviye derinlikten toprak örneği alınmalıdır.

Toprak Numunesi Ne Kadar Olmalı ?

Toprak numunesi araziyi temsil edecek şekilde arazinin en az 9-10 farklı noktasından alınmış 1 kg kadar olmalıdır.

Toprak Numunesi Nerelerden Alınmaz?

 • Çamurlu yerlerden,
 • Su birikintisi çukur ve tümsek yerlerden,
 • Çit ve yol kenarlarından,
 • Harman yerlerinden,
 • Hayvanların sürekli olarak yatmış olduğu yerlerden,
 • Gübre yığını olarak kullanılan yerlerden,
 • Ağaç altlarından alınmaz.

Koşulların elverişli olduğu her zaman toprak örneği alınabilir. Ancak toprak parametreleri üzerinde mevsimsel değişikliklerin etkili olduğu göz önüne alınacak olursa toprak örneğinin alınması için yaz ortasından başlayarak sonbahar başına kadar geçen zaman en uygundur.Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.