Böceklerin Hayvan Yemi Olarak Kullanım Olanakları


Böceklerin Hayvan Yemi Olarak Kullanım Olanakları Varmı?

Yetiştiriciliği yapılan hayvanların kısa süre içerisinde maksimum canlı ağırlığa ulaşabilmesi, yüksek protein ve enerji değerlerine sahip rasyonların kullanımı ile mümkündür. Besicilik işletmelerinde hayvan yemleri, üretim maliyetlerinin yaklaşık %70'ini oluşturuyor. Ülkemiz, sahip olduğu iklim koşulları nedeniyle çok sayıda tahıl ve yem bitkisinin yetiştirilmesine elverişlidir ve rasyonlarda  enerji kaynağı olarak buğday, arpa, yonca ve korunga gibi tahıl ve  yem bitkileri  sıklıkla kullanılmaktadır. 


Hayvan yemlerinde protein kaynağı olarak soya fasulyesi ve ayçiçeği tohumu küspesi gibi çeşitli  bitkisel protein kaynakları; kan ve balık unu gibi işlenmiş hale getirilmiş farklı hayvansal protein kaynakları kullanılmaktadır.


Rasyonlarda kaliteli, protein içerik yüksek ve sürdürülebilir alternatif yem kaynaklarına duyulan ihtiyacın bir sonucu olarak böcekler dünya çapında birçok araştırmacının ilgisini çekmekte dir. Bu kapsamda hayvan besini olarak kullanım olanaklarının araştırılması amacıyla enerji ve besin değerleri üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır.


Böcekleri Hayvan Yemi Olarak Değerlendirebilir Miyiz?

Şimdiye kadar tanımlanmış yaklaşık 1 milyon böcek türü bulunmaktadır. Yaklaşık 2000 böcek türünün insan ve hayvan besini olarak kullanılabileceği bilinmektedir. Son yıllarda  böceklerin hem insan hem de hayvan besini olarak kullanımı gündeme sık sık gelmekte ve bu bağlamda dünyanın farklı bölgelerinde çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Ayrıca birçok alanlara erişimi olan tavuklar, tüm yaşam evrelerinde böcekleri toplamakta ve gönüllü olarak yemektedirler. Bu durum, böceklerin kanatlı yemlerinin doğal bir parçası olduğunu gösteriyor.


Yem bitkilerinin yetiştiriciliği için ayrılan alanlar ve sulama istekleri düşünüldüğünde böcek yetiştiriciliğinin çok daha ekonomik olduğu görülmektedir. Böceklerin tükettikleri besinlerden yararlanma  oranları da oldukça  yüksek. Böcek türüne ve biyolojik dönemine göre değişmekle birlikte birçok böcek % 40-80 arasında değişen protein oranına ve önemli esansiyel amino asitlere sahiptir. Ayrıca böcekler potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum ve selenyum gibi mineral maddeler bakımından da oldukça zengindir. 

Mineral Maddeler

Kara Asker
Sineği

Ev Sineği
Kurdu
Un Kurduİpek Böceği
 Pupası
Kalsiyum75,64,72.73,8
Fosfor9,016.07,86,0
Potasyum6,95,78,9-
Sodyum1,35,20,9-
Magnezyum3,93,42,33,7
Demir1,371,057,0 *326 

Hangi Böceklerden Ne Şekilde Faydalanabiliriz?


İpek böceği, un kurdu, ev cırcırı gibi bazı türler hem insan hem de evcil hayvanların beslenmesi amacıyla  Tayland ve Hollanda gibi Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinde üretilmektedir. Böcekler doğada birçok kanatlı hayvan, balıklar ve domuzlar tarafından doğal olarak tüketilmektedir. Gelişmiş ülkelerde böcekler ve işlenmiş böcek ürünleri, kanatlı hayvanların beslenmesinde tamamlayıcı besin olarak kullanılmaktadır.


Buffalo kurdu, doğu hamam böceği ve sarı yakalı kuru odun termiti gibi yüksek protein değerine sahip böceklerin; etlik piliç, hindi ve tavşan yetiştiriciliğinde kullanılabileceği ispatlanmıştır. 

Ev sineği larvası, kuru maddede %54 oranında ham protein içermektedir. Etlik piliç rasyonlarında hayvansal kaynaklı protein kaynağı olarak kullanıldığında vücut ağırlığı ve et kalitesi gibi birçok parametrede herhangi bir düşüşe neden olmadan kullanılabilirliği raporlanmıştır. 

Somon, yayın balığı ve alabalık yemlerine; kurutulmuş kara asker sineği, ev sineği larvası, un kurdu, çekirge ve ipek böceği pupalarının %50 oranında ilave edilebileceği ve bu uygulamanın hayvanların verim değerlerinde herhangi bir düşüşe neden olmadığı raporlanmıştır.

Böceklerin Besin Değeri Nasıldır?

Kara asker böceği larvasının domuzlar tarafından sindirilebilirliği %76 ev sineği larvasının etlik piliçler tarafından sindirilebilirliğinin %98 oranında olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Böceklerdeki karbonhidratların büyük bir bölümü kitinden oluşmaktadır ve hayvanlar tarafından sindirilebilirliği düşüktür. Ayrıca kitinin alerjik reaksiyonlara sebep olduğu da bilinmektedir. 

Böcekler; demir, çinko, bakır, manganez ve selenium gibi mineral maddelerce oldukça zengin olmakla beraber özellikle fosfor içerikleri ve kullanabilirliği oldukça yüksektir. Birçok böcek en az kırmızı et kadar demir içeriğine sahiptir.

Yem KaynağıHam Protein (%)Ham Yağ (%)
Un Kurdu (Larva)61-7711-17
Ev Sineği (Larva)49-593
Kara Asker Sineği (Larva)35-3735
Balık Unu 43-684-32
Soya Küspesi44-6923-47

Böceklerle Hayvanlarımı Beslersem, Hayvanım Zehirlenir Mi?

Kullanacağımız böceği tanımalıyız ve hangi hayvanda hangi oranda kullanabileceğimiz miktarı iyi öğrenmeliyiz. Böceklerin bağırsaklarında ve vücut yüzeylerin taşıdıkları bakteri, virüs vb. mikro organizmalar işlenme sürecine de dahil olarak yemlerde de bulunabilirler. Bu mikro organizmalar diğer böcekler ve bunları tüketen çiftlik hayvanları için patojenik bir etkiye sahip olabilirler. Daha da önemlisi besin zincirinde insanlara kadar ulaşabilen patojenik etkinin ortaya çıkması ihtimalide vardır. 


Böcekler; beslendikleri bitki materyallerine bağlı olarak kadmiyum ve arsenik gibi ağır metaller, zirai ilaç kalıntıları, mikotoksinler ve bitkisel toksinler içerebilmektedir. Bunun yanı sıra bazı böcekler kendi toksinlerini kendileri üretebilmektedir. Yine bazı böceklerin egzama, konjuktivit ve astıma neden olan alerjilere sahip oldukları bilinse de şimdiye kadar kaynaklara göre çiftlik hayvanlarının ya da evcil hayvanların böceklerle beslenmesi sonucunda gerçekleşen alerjik bir durum raporu mevcut değildir. 

Sonuç Olarak Değerlendirirsek;

Avrupa Birliği yasaları işlenmiş böcek proteinlerinin çiftlik hayvanları yemlerinde kullanılmasını biyogüvenlik nedenleriyle yasaklanmıştır ve günümüzde böcekler sadece evcil hayvan yemi ve balık yemi olarak kullanılabilmektedir. Avrupa Birliği'nde yetiştirilen çiftlik hayvanların sadece güvenli olarak gösterilen  yemlerle beslenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.


Böceklerin dengeli bir besin profiline sahip olması, besi hayvanlarının ihtiyaç duydukları aminoasitlere, mineral ve vitaminlere sahip olmaları nedeniyle hayvan yemlerinde protein kaynağı olarak kullanımına ilişkin büyük bir potansiyele sahiptir. Ayrıca, böcek üretim çiftliklerinin mevcut yem üretim durumunu karşılayacak düzeyde artırılması gerekmektedir. 
Hollanda'da bulunan etlik piliçlerin %5'inde böceklerin kullanılması durumunda yetiştirilen böcek türüne bağlı olarak yaklaşık 75 bin ton böceğe ihtiyaç duyulacağı belirtilmektedir. Bu ihtiyacın karşılanması, bu alanda hizmet veren böcek yetiştiriciliği yapan şirket sayılarının artırılması ile mümkündür. Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.