Çiftlik Hayvanlarında Alınan Ölçüler ve Ölçme

Hayvancılıkta alınan vücut ölçüleri hayvanlara değer biçilmesi, ölçme yoluyla hayvanın vücut yapısını anlamak, farklı bölgelerde yetiştirilen hayvanları ve işletmelerin karşılaştırılması ve yetiştiricilerin yetiştirdikleri hayvanlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Hayvanların ölçümünde ölçü bastonu, ölçü pergeli, ölçü şeridi ve çeşitli ölçeklerde teraziler kullanılmaktadır.

Hayvanlarda ölçü alırken hayvanı ürkütmemek gerekir. Hayvanın sakin olması, düz bir zemin üzerinde normal duruş sergilemesi ve ayakları dik bir şekilde tutulması ölçüm için önemlidir. Güvenilir bir ölçü elde edebilmemiz için ölçülerin alındığı yerlerin iyi bilinmesi gerekir. Belirli dönemlerde tespit edilen ölçüler, hayvanın ileriki yaş dönemlerindeki verimleri hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olur.

Eğer entansif ( hayvan refahının sağlandığı büyük kapasiteli hayvan barınakları) bir işletmeye sahip iseniz doğumda, sütten kesimde 6 ayda bir hayvanların ölçümleri yapılarak sürü takip altına alınmalıdır. Bu işlem külfetli gözükse de yetiştiriciler gelişmeyi gözlemlemek için her türlü gayreti göstermelidir.

Ölçü bastonunu Hangi Bölgelerde Kullanabiliriz?

Ölçü bastonuyla cidago yüksekliği, hayvanın vücut uzunluğu, sırt yüksekliği, sağrı yüksekliği, omuz uzunluğu, göğüs uzunluğu, sağrı uzunluğu, göğüs derinliği ve ön göğüs genişliği ölçümleri yapabiliriz.

Ölçü Pergelini Hangi Bölgelerde Kullanabiliriz?

Ölçü pergeliyle hayvanın baş uzunluğu, alın genişliği, yüz uzunluğu, omuz uzunluğu, sağrı uzunluğu ve ön göğüs genişliği ölçümlerini yapabiliriz.

Ölçü şeridini Hayvanlarda Hangi Bölgelerde Kullanabiliriz?

Ölçü şeridi hayvanların göğüs çevresi ölçümlerinde ve ön- arka incik çevresi ölçümlerinde kullanabiliriz.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlarda Vücut Ölçümü

Cidago Yüksekliği

Ölçüm yapılacak hayvan düz bir zemine getirildikten sonra cidagonun en yüksek noktasından yere kadar olan dikey mesafeyi, ölçü bastonuyla ölçeriz.

Vücut Uzunluğu

Omuz başı ve oturak yumrusu (ön sağrı ve arka sağrı arası) arasındaki mesafeyi ölçü bastonu ile ölçeriz.


Sırt yüksekliği

Ölçümü yapılacak hayvan düz bir zemine getirildikten sonra son sırt omuru diken çıkıntısı ile yere kadar olan dikey mesafeyi ölçü bastonu ile ölçeriz.

Sağrı yüksekliği

Ölçümü yapılacak hayvan düz bir zemine getirildikten sonra sağrı kemiğinin en yüksek noktasından yere kadar olan dikey mesafeyi ölçü bastonu ile ölçeriz. Sağrı yüksekliği, vücudun büyüklüğünü ve kapasitesini belirlememizde yardımcı olur.

Göğüs Derinliği

Omuz arkasında cidago ile göğüs kemiği arasındaki dikey mesafeyi ölçü bastonu ile ölçebiliriz.

Hayvanlarda Baş Uzunluğu, Alın Genişliği ve Kulak Uzunluklarını Nasıl Ölçebiliriz?

Hayvanlarda baş uzunluğu ölçümü alırken alın çıkıntısının en üst noktasından başlayarak üst dudağın alt kenarına kadar olan mesafeye kadar mezura ya da pergelle ölçüm yapabiliriz. Alın genişliği ölçümünde alın çıkıntısının en yüksek noktasından başlayarak  gözleri birleştiren hat arasındaki mesafeyi ölçü bastonu ile ölçebiliriz. Kulak uzunluğu ölçümü ise mezura ile ölçülür. Kulağın başladığı yerden bitişine kadar olan mesafeyi baz alarak ölçüm yaparız.Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.