Dünya Çapında Önemli Hayvan Yemi Kaynağımız Yulaf

Yulaf Bitkisini Tanıyalım 

Genellikle en fazla kaba yem olarak tercih edilen bitki yulaftır. Yulaf, nispeten geçici özellikte ve bol yapraklı olduğundan daha iyi bir yem bitkisi izlenimi vermektedir. Yulafın her dönemde büyümekte olan yeni sürgünleri vardır. Erken devrelerde otlatma veya koparılmadan sonra yeniden büyümesi nispeten iyidir. Ayrıca salkım oluşturması başak oluşturanlara göre bir üstünlük sayılabilir.

Yulaf, kültür bitkisi olarak yetiştirilen hem insan hem de hayvan beslenmesinde kullanılan önemli bir tahıl bitkisidir.

Yulaf, besleyici bir tane niteliğinde ve kaba yem olarak dünya çapında önemli bir hayvan yemi kaynağıdır. Hayvanlar için iyi bir protein, lif ve mineral kaynağıdır. Bu durum soya fasulyesi ile yer değiştirinceye kadar en yüksek protein tahıl-tane kırma ve rasyonlarda birincil protein kaynağı olarak kabul edilmiştir. Yulaf tanesindeki avenin maddesi, genç organizmaların gelişmelerini, kasların güçlenmesini ve süt ineklerinin verimini arttırmaktadır. Tavukların birbirinin tüylerini gagalamalarını önlemekte ve civciv ölümlerinin azalmasını sağlamaktadır.


Yulafın Yeşil Ot Verimi Hangi Dönemlerde Nasıldır?

Yulafın yeşil ot verimi ve besleme değeri büyüme dönemlerindeki durumuna bağlıdır. Yapılan araştırmada süt sığırı beslenmesi için tarlada ilk yulaf salkımcıkların görüldüğü dönemde (geç gebecik dönemi) biçim yapılırsa geç tomurcuktaki yoncadan daha fazla enerji ve eşit protein seviyesi sağlandığı görülmüştür. Mısır silajıyla da eşit düzeyde enerji, fakat daha yüksek protein içeriğine sahip yem elde edildiği, gebe et sığırlarının beslenmesi için çoğu üreticiler daha fazla yem verimi almak için hasadı hamur olum dönemine kadar uzattıkları, yem bitkilerinde geç gebecik dönemine kadar sindirilebilir kuru madde miktarının arttığı bildirilmiştir. 

Yulaf Samanı Besleyici Midir?

Yulaf samanı, buğdaygil samanlarının en besleyicilerindendir. Sapları daha yumuşak, yaprağı daha bol olduğundan organik ve mineral bakımından buğday ve arpa samanından üstündür. Tahıllar içerisinde karbonhidrat içeriği yönünden yulaf en fakir (%66), çeltik en zengin (%80), protein içeriği bakımından çeltik en fakir (%7), yulaf en zengin (%13.3) ve yağ içeriği bakımından yulaf en zengin (%8) ve çeltik en fakir (%0.5) olanıdır.


Yulaf Hakkında Yapılmış Deneme Araştırmaları Varmı?

Hindistan’da yapılan çalışmalarda yem bitkisi olarak yulafta genetik çeşitliliği ve farklı morfo-fizyolojik özellikleri ilişkisinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmalarda bitki boyu, %50 çiçeklenme gün sayısı, bitkideki kardeş sayısı, bayrak yaprak uzunluğu, üst boğum uzunluğu, bitki başına yeşil yem verimi, bitki başına kuru madde verimi, yaprak/gövde oranı ve bitki başına tane verimi gibi özellikleri incelenmiştir. Yeşil yem verimi, yaprak/gövde oranı, tane verimi, bitki başına kardeş sayısı ve bayrak yaprak uzunluğu için yüksek kalıtım ve genetik ilerlemenin birlikte kaydedildiğini ve eklemeli gen etkisinin önemini gösterdiğini bildirmişlerdir.

1 kg yulaf tanesinde 3500 kalori bulunur. Yulaf; çözünür lifler, proteinler, doymamış yağ asitleri, vitaminler, mineraller ve fitokimyasallar gibi değerli besin maddelerini yüksek miktarda içermektedir.

Yulafta yeşil yem ve tane verimini artırmada bitki başına kardeş sayısı, bayrak yaprak uzunluğu ve kuru madde verimi özelliklerine dayalı seçimin daha etkilidir.

Yulaf Biçim Zamanı, Ot Verimi İçin Önemli Mi?

Yulaf; tritikale ve çavdar çeşitlerinin ot verimlerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, çiçeklenme döneminde yapılan biçimde yulafın ot veriminin tritikale ve arpadan fazla olduğu tespit edilmiştir. Bitkide biçim yapılan dönem ve çevre şartları verimde büyük rol oynuyor.


Yem bitkisi olarak kullanım amaçlı yulaftan 2-3 büyüme döneminde (gebecik, süt olum ve hamur olum) farklı verimler alınır. Biçim dönemleri, yetiştirilen hayvanların gereksinimlerine göre karar verilir. Yüksek besleme değeri isteniyorsa gebecik döneminde; fazla miktarda ot isteniyorsa hamur olum döneminde biçim yapılabilmektedir.

Yapılan bir çalışmada yulafın ot veriminin, ekildiği bölgeye ve ekildiği yıla bağlı olduğu ve yulaf kuru madde miktarının ortalama 4-15 t/ha olabildiği; fakat daha yüksek de verim alınabileceği yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir.

Genel Olarak Değerlendirirsek;

Protein içeriğinin yüksek olması ve tanelerindeki avenin (prolamin) maddesinin genç hayvanların gelişmesindeki yararı nedeniyle besi yemi, süt yemi ve kuzu-buzağı büyütme yemleri gibi alternatif yemler üreten yem sanayi için yulaf önemli bir hammadde özelliğine sahiptir. Yulaf, küçük daneli diğer tahıllardan daha fazla oranda yağ içerir, bu özelliğinden dolayı hayvan beslemesinde yemin kalori içeriğini arttırdığı için avantajlıdır.Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.