Hasat Sonrası Anız Neden Yakılmamalı ?


Anız Ne Demektir ?

Çeşitli anlamlara gelen anız; toprak içinde kalan bitki kökü, nadasa bırakılmaksızın ekilen tarla, mısır sapı, biçilmeden toprakta kalan saplar, tarla sınırındaki otlar (hendek veya tümsekler), tarla bozumu, hasat zamanı, nadasa bırakılan tarla, iğde dikeni gibi anlamlar taşımakla birlikte en uygun olarak kullanılan anlamı "Ekinler biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap kısımlarıdır.

Anız Neden Yakılmaktadır?


Çiftçilerimiz anızı;

 • Daha iyi tohum yatağı hazırlamak,
 • Yabancı ot ve haşereleri yok etmek,
 • Hasat sonrası, hemen diğer bir ürünün ekimine geçilecek ise mibzerin istenilen bir şekilde ekim yapmasını, anız sapları ile mibzer gözlerinin tıkanmamasını sağlamak gerekçeleri ile yapılmaktadır.

Ancak bu sebeplerin sağlayacağı fayda vereceği zararın yanında çok küçük kalmaktadır.

Anız Yakma Sonucu Karşılaşılan Zararlar Nelerdir Peki?

Modern tarım tekniğinde anızı yakmak son derece yanlış bir yöntemdir. Yakma sonucu karşılaşılan zararların çoğunu telafi etmek mümkün değildir.

Anız yakmanın zararlarını şöyle sıralamak mümkündür.

 • Sap ve anızların yakılması ile bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azotun kaybı da artmaktadır.
 • Anız yakmanın diğer bir zararı toprak yüzeyinde bulunan mikroorganizmaları öldürmesidir. Oysa toprakta bulunup gözle görülmeyen bu canlıların faaliyetleri sonucunda organik madde parçalanır, ayrışır ve humus dediğimiz şekle dönüşür.
 • Yapılan denemelerde anız yakımı ile ilk yılda kök çürüklüğü hastalığında azalma olduğu, ancak ikinci yıl bu hastalığın daha da arttığı görülmüştür.
 • Anız yakılmasının en önemli zararlarından birisi de toprağı su ve rüzgar erozyonuna daha hassas bir duruma getirmesidir. Çünkü anız, yağışların şiddetle toprağa düşmesini engeller; yüzey akış hızını azaltır, toprağa sızmasını sağlar. Böylece erozyonu önler.
 • Anızların yakılmasıyla hayvan yemi olarak kullanılmasından başka, birçok yararı olan sap-saman yok edilmektedir.
 • Anızların yakılması hava kirliliğine neden olur.
 • Anız yangınları komşu tarla, bahçe, çit, telefon direkleri, orman, koruluk, ağaçlık alan gibi yerlere büyük zarar vermektedir.
 • Anızın yakılması ile toprakta organik madde yakılarak yok edilmektedir.

Organik Madde Toprağa Ne Kazandırır ?


 • Organik maddenin bir ayrışma ürünü olan humus, bitkilerin gelişmesi için gerekli olan bitki besin maddelerinin bir kısmının kaynağını oluşturur.
 • Organik madde toprakta yağış sularının emilmesini ve tutulmasını sağlamaktadır.
 • Toprakta kümeleşmeyi temin ederek toprak kaymasının oluşmasını engeller.
 • Toprağın iyi havalanmasını sağlar.

Topraklarımızda zaten %1'den daha az olduğu belirlenmiş olan organik madde, bitkisel bir artık olan anızın yakılması ile giderek yok edilmektedir.

Kısaca organik madde miktarının azalması veya yok edilmesi toprakları daha verimsiz bir hale getirmektedir.

Anız Yakmanın Önüne Geçmek İçin Ne Yapmalıdır?


 • Tohum yatağı hazırlama modern tarım teknikleri ile yapılmalıdır.
 • Hububat hasatları biçer-döverle toprak yüzeyine yakın yapılmalı ki anızın mikroorganizmalar tarafından parçalanması, çürüyerek organik maddeye dönüşmesi kolaylaşsın.
 • Hasat sonrası anız parçalayıcı bir aletle toprağı karıştırılmalıdır.
 • Yabancı ot ve haşereleri yok etmek için ilaçlı mücadele yapılmalıdır.Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.