Hatalı Tarımsal Uygulamalar


Çiftçi Olarak Ne Gibi Hatalı Uygulamalar Yapmaktayız?

Zirai ilaçların hatalı kullanımlarından dolayı bitkilerde çeşitli zararlar meydana gelmektedir. İlaçların tavsiye edilen kullanım dozlarının üzerinde kullanılması, bitkilerde yanmalara neden olmakta ve böceklerden ise dayanıklılık oluşturmaktadır. Zirai ilaçlamanın yanlış dönemde uygulandığını sıkça görüyoruz. ("Komşum ilaç attı, bende atmalıyım" düşüncesinde olmamalıyız).

Kullanılan bazı zirai ilaçların topraktaki kalıcılığını dikkate almıyoruz. Mesela, pamuk tarlalarında yabancıot mücadelesi için pamuk ekiminden sonra atılan ilaçların fazla kullanılmasıyla pamuk sonrası buğday ekimlerinde buğday tohumların da çimlenememe problemi oluşması  gibi...

Zirai ilaçları uygulama sırasında ilacın rüzgarla istenmeyen yerlere taşınması ve çevre koşullarının ilaçlamaya uygun olmaması diğer ekinlere zarar verebilmektedir. Seçici özellikleri nedeniyle zirai ilaçların içinde en çok yabancıot ilaçlarının fitotoksisitelerine rastlanır.


Buharlaşma özelliklerine sahip ot ilaçları rüzgarla taşınarak uygulama alanının dışındaki geniş yapraklı kültür bitkilerini etkileyebilir. Bu durumda yapraklarda şekil bozukluğu meydana gelir. Yaprak damarları birbirine paralel, yaprak kenarları ise parçalı bir görünüm alır. Diğer bazı herbisitler (yabancıot ilaçları) de yanlış kullanıldıklarında fotosentezi, lipit sentezini ve hücre bölünmesini önleyebilir. 

Birden fazla ilacın karışımı da sakıncalı olabilir; her ilaç birbiri ile karışmaz. Karışabilirlik durumuna bakmamız gerekir. Derin dikim, derin veya sık ekim, hatalı toprak işleme, gübreleme, sulama, budama işlemleri ve uygun olmayan koşullarda depolama gibi kültürel işlemler de bitkilerde birtakım zararlara yol açar. 


Ekimde derinlik önemlidir. Her tohumun istediği bir ekim derinliği vardır. Fazla yüzeyde kalan yada derin ekilen tohum normal çimlenemez veya toprak yüzeyine çıkamaz; yada gelişen bitki zayıf olur. Aynı şekilde sık ekimde bitkilerin zayıf gelişmesine neden olur. Sık ekim sonucu bitkilerin havalanması önlenecek ve fazla nem hastalıkların oluşumu için uygun bir ortam oluşturacaktır.

Aşırı toprak işleme topraktan fazla su kaybına neden olur. Sıra arası çapalamanın dikkatsiz yapılması bitki köklerinin yaralanmasına yada kopmasına neden olur. Bu da hem bitkide su kaybına hem hastalıklara karşı savunmasız kalmasına; hem de gelişiminde yavaşlamaya sebep olur.

Aşırı veya düzensiz sulama bitkilerin sağlıksız gelişmesine yol açar. Bitkilerde kök çürümesi dışında yaprak şekillerine ve meyvelerinden bozulmalar görebiliriz.  


Gübrelemenin az yada fazla olması besin maddesi noksanlığı veya toksititesi belirtilerini ortaya çıkarır. Bu yüzden gübreleme öncesi toprak analizi yaptırmalıyız.

Uygun olmayan koşullarda depolama bitkisel ürünlerde fizyolojik ve patojenlerin neden olduğu bozulmalarla sonuçlanır. Ürünlerin kalitesi ve pazar değeri azalır. Hasat sonrası yapılan anız yakma işlemleri tarlada bulunan verimli toprağı verimsiz hale getirmenin dışında topraktaki faydalı böcekleri de öldürmektedir. Oysa ki toprakta kalan bitki artığı toprağa çapa ile yeşil gübre olarak geri kazandırılabilir. 


Sıkça gördüğümüz bir diğer işlem ise hayvan gübrelerinin bilinçsiz şekilde tarlalarda kullanılmasıdır. Hayvan gübresi doğru şekilde uygulanırsa faydalıdır. En az 2 yıl bekletilmiş iyice yanmış hayvan gübresi yerine yaş gübre olarak tarlaya uygulamamız, tarlada birçok yabancıot çıkışının dışında toprakaltı zararlı böceklere de yuva sahipliği yaparak ekinlerimize daha çok zarar vermesine sebep oluyoruz. Ayrıca yaş olarak kullanılması bitkilerde yanma yaparak - hatta tohum çimlenmeden bile yanıyor - bitki gelişimi de tamamen engellemektedir.


Gündüz yapılan sulamalar bitki yüzeyinde damlacık oluşturup mercek görevi yapmaktadır. Bitkide yanmalar yapmasının dışında gündüz yapılan sulama ile verdiğimiz suyun çoğu buharlaşarak yok olmaktadır.

Bu bölümde ele alınan ve bunların dışında kalan tüm tarımsal işlemlerden her birinin uygun şekilde ve zamanda yapılmaması  bitkilerde  zayıf gelişmeye sebep olacaktır. 


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.