Hayvan Pancarı (Yemlik) ve Şekerpancarı Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri


Hayvan Pancarı (Yemlik) ve Şekerpancarı Zararlıları

Hayvan pancarı ve şekerpancarların da; tel kurdu, pancar piresi, şekerpancarı kist nematodu, pancar leş böceği, pancar sineği, danaburnu, toprak kurdu, kalkan böceği ve yaprak kurtlarından bahsedelim. 

Tel Kurdunu Tanıyalım

Erginleri uzun kahverengi-sarı renkte ve 6-12 mm uzunluğundadır. Larva incedir ve gelişimini tamamladığında yaklaşık 25 mm uzunluğa ulaşır. Pancarda sadece larva döneminde verir. Larva, genç bitki kökleriyle veya gelişmiş pancarın köklerinin içinde beslenirler. Larvalar toprakta 4 yıl yaşarlar. Görülen larvanın toprak yüzeyine yakın beslendiği ilkbahar ve yaz sonlarında çok aktifler ve zararları çok olur. Genç pankar bitkilerinin bitkilerinin toprak altı aksamlarının çimlenmekte olan tohumların ve genç pancar bitkilerinin tekrarlanması veya tamamen larvalar tarafından yenilmesi, çıkış kayıplarına yol açar. Bunun sonucu olarak iyi bir çıkışı gerçekleşmeyebilir veya bir çıkışın ardından seyrelmeler veya boşalmalar da olabilir.  Rutubetli taban arazilerde, çiftlik gübresi ile gübrelenmiş tarlalarda daha çok görebiliriz. 


Mücadelesinde; t ohum ilaçlaması ve çapa ile toprağın havalandırılması yapılmalıdır. Tel kurtları farkına varılması ve mücadelesi zor böceklerden biridir

Pancar Piresi 


Parlak siyah renkte, 1,5-2 mm büyüklüğündedir. Pire; geceyi yarıya keseklerin arasında geçirir ve özellikle sıcak günlerde (16-25 santigrat derece) aktiftir. Esas zararı erginler yapar. Larvalar bitkilerin kılcal köklerinde galeriler açarak beslenirlerse, zararı önemsizdir. Erginleri özellikle yaprakta olmak üzere gövde, çiçek ve meyvede, larvaları kökte veya yaprakta beslenir. Erginler yapraklarda 1-2 mm çapında delikler açar. Bu deliklerin kenarlarındaki doku kurur ve beyaz bir renk alır. Bazen sadece yaprağın üst dokusunu yiyerek, şeffaf görünümlü lekecikler beslerler. Tüm yaprak bu delik veya lekeciklerle kaplanabilir. 

Mücadelesinde; b irçok kültür bitkisinde, bazi zararlılara Karşı yürütülen mücadeleler, bu böcek popülasyonunun yükselmesini Büyük ölçüde Engeller. 

Danaburnu Zararlısı


Çiftlik gübresi ile gübrelenmiş, hafif topraklı taban arazilerde sık rastlanan bir zararlıdır. Ön ayakları kazıcı yapıdadır. Toprak altına açtığı tünellerde tesadüf ettikleri pancarları keserek zarara uğratır. 

Mücadelesinde; i laçla karıştırılarak hazırlanmış nemli kepeklerin bırakılması yoluyla yoluyla mücadele yapılmaya çalışılıyor.

Toprak Kurdu


Toprak kurtları şeker pancarı tarımı için büyük tehlike oluştururlar. Larvalar gündüzleri toprağın 2-3 cm altında, kıvrık vaziyette kalır, geceleri yüzeye çıkarak pancarları toprak hizasından keserler.

Mücadelede v akit geçirilmeden ilaçlı yapılmalıdır. Çapalama, larvaların öldürülmesin de mücadeleye yardımcı olur.

Kalkan Böceği


Ülkemizin geniş bir bölümünde mevcuttur, 5-6 mm boyunda canlılardır. Nisan ortalarından Temmuz sonlarına kadar larva ve erginleri pancar yapraklarının, yaprakların etli kısımlarını kemirirler. Kemirilen kısımlar bir zar hali ni alır. Kışı toprakta bitki artıkların da geçirir.  

Mücadelesine, teknik kişisel eşantiyon uygun i laçlama ile zarar yapmaları önlenir.

Yaprak Kurtları (Caradrina)


Ülkemizin hemen her yerde bulunan ve pancar için büyük tehlikeli bir zararlıdır. C aradrina larvasının sırtı koyu yeşil, karın kısmı açık yeşil, baş kısmı yeşil kahverengidir. Mayıs ayından Ağustos ayına kadar zarar yapabilir. Pancar yapraklarının damarlarını bırakarak, damar aralarındaki yeşil kısmı yer.

Geç kalındığı zaman çok büyük zararlar ortaya çıkar. Bu nedenle nisan ayından itibaren dikkatle gözlenmeli ve ilk nesil soyulmaya çalışılmalıdır. Vakit geçirilmeden ilaçlı mücadele yapılmalıdır.

Pancar Sineği Zararlısı


Zararın ilk belirtileri daha pancar fideleri 2-3 yapraklı devredeyken görülebilir. Yaprakta ok ince iplik görünümünde beyaz tüneller belirir ve incelendiğinde bu tünellerin alt ve üstte olduğu görülmektedir. Tüneller, pancar sineğinin larvaları tarafından açılır. Bu tünellerde grimsi beyaz kurdun beslenebilir. Kurt büyüdükçe bu tüneller kabarcıklar oluşturmaya başlar. Bunlar sonradan kurular ve ekseriyetle yaprak dökümüne neden olurlar. Zayıf büyüme ve kuvvetli bir bulaşmada genç sürgünler ölebilir.

Pancarın ilk fide devresinde çıkması neden ile ilk dölün önemi büyüktür. Her ne kadar genç bitkiler nadiren ölürlerse de yaprak hasarı büyümeyi ve kötü büyüme ortamında verim kaybına sebep olur.

Mücadelesinde; pancarın erken dönemindeki zararı, bu tersine zararın farkına varılır ilaçlı mücadeleye geçilmeli ve gerekirse ikinci ilaçlama tekrar yapılmalıdır. 

Pancar Leş Böceği


1 cm uzunluğunda soluk siyah renklidir, larvaları parlak siyah renkli 1-1,5 cm boyda. Ergin toprakta çürümüş yaprak altlarında yaşarlar. Yapraklara siyahımsı yeşil koyu bir salgıları. İri parçalar halinde delik deşik yaparlar. Yoğun zararda sadece yaprak damarlarını olanları. Fideliklerde önemli zararlıdır. Tarla kenarındaki bitkilerde önemli zararlıdır.

Mücadelesine; teknik personel eşyalı karar verilmelidir.

Şekerpancarı Kist Nematodu


Pancar Kist Nematodu “ Heterodera schachtii ” olup, toprak yorgunluğu olan daha fazla gösterim ve şeker pancarında çok önemli kayıplarına yol bir zararlıdır. İlkbaharda bu nematod ile bulaşık şeker pancarı bitkilerinde büyüme gecikmeleri olur ve hatta belki ölebilir. Soğuk geçen ilkbahar ayı ise kurak bir dönemden sonra bitkiler sararır ve yaprak sapları uzar. Kökte bir çok yan kök oluşur ve bu durum köke sakal kaldırma verir.

Toprak sıcaklığının 10 santigrat derecenin üzerinde seyrettiği Mayıs ipliksi bir solucan olan kist nematodunun başında başlar. Tarlada öbek öbek solgunluklar baş gösterir ve bulaşık alanlardaki pancarlar bodurlaşır. İlerleyen safhalarda bu öbekler kelleşir. Dikkatli bakıldığında yan kökler üzerinde toplu iğne başı kadar küçük beyaz kistler görülebilir.

Mücadelesinde; dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir. Bulaşık tarlalar da 8 yıl münavebe yapılmalıdır. Yem pancarı, tohumluk pancar, pazı, kolza, lahana, karnabahar gibi bitkilere münavebe de yer verilmemelidir. 

Tüm zirai mücadele öncesinde kullanılacak zirai ilaçların tavsiye ve teminini Tarım Kredi Kooperatiflerinin yönlendirmesi ve tavsiyesi doğrultusunda temin edip, uygulayabilirsiniz.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.