İnekler Hakkında Bilinmesi Gereken 66 Gerçek1. İnekler sosyal hayvanlardır. Sürüler halinde gezerler ve aynı insanlar gibi arkadaşlık kurarlar.

2. İneklerin yeni doğan yavrusu ''buzağı'' olarak adlandırılmaktadır. Bu yavru 6 aylık olduğu andan 12 aylık olana kadar "dana" olarak isimlendirilir.

3. Dişi hayvanlar doğum yapana kadar "düve" olarak adlandırılır.

4. İnekler yılda ortalama 6 ton dışkı üretmektedirler. Bu dışkı kırsal alanlarda tarların gübrelenmesi için kullanılmaktadır. Yani besin maddelerinin dışında dışkısından da yararlanmaktayız. Bu gübre toprağın ciddi manada güçlenmesini sağlamaktadır.

5. İneklerin özellikleri ırklara göre değişiklikler gösterebilmektedir. Ancak ortalama yıllık süt miktarı 8000 kg olmaktadır. Süt miktarının çok olması için genellikle Holstein inekler tercih edilmektedir. Bu ineklerin yıllık süt verme kapasiteleri 15000-25000 olabilmektedir. Arada ciddi bir fark olmaktadır. Tabi bu tercih ticari amaçlı üretim yapanlar için olmaktadır. Kendi ihtiyaçları için inek yetiştiren kişiler genellik yerli sağmal inekleri tercih etmektedirler. Ticari olarak düşünüldüğü zaman bazı ineklerde etleri için beslenmektedir. Bu ineklerde sağma işlemi yapılmaktadır. Sadece yavruladıktan sonra yavrususun süt ihtiyacını karşılamaktadır.

6. Yerli ineklerin en verimli olduğu zaman 5-6 yaşları olmaktadır. İneklerin özelliklerine göre yine beslenme şekilleri de değişebilmektedir. Bazı türler ekstra özel yemler ve vitaminler alabilmektedirler. Türün dışında doğurma dönemlerinde de beslenme şekilleri değişebilmektedir.

7. İnekler kırmızı-yeşil renk körüdür. Boğa güreşinde boğayı kızdıran , kırmızı renk değil matadorun yaptığı hareketlerdir.

8. İneklerin kalbi dakikada 60-70 kez atar.

9. İnekler, düşük ve yüksek frekanstaki sesleri insanlardan daha iyi duyar. Sesi algılayabildiği frekans aralığı insanlardan geniştir.

10. Ortalama bir inek 550- 600 kg ağırlığında gelir.

11. İneklerin ortalama vücut sıcaklığı 38.6 santigrat derece olup sabittir.

12. Ortalama bir inek dakikada 50 kez çiğneme hareketi gerçekleştirir.


13. Ortalama bir inek günde 14 defa oturup ayağa kalkar.

14. Ortalama bir inek çenesini günde 40.000 kez hareket ettirir.

15. İnekler çimleri ısırmaz, onları dilinin etrafında döndürür.

16. İnekler neredeyse 360 derecelik panoramik bir görüşe sahiptir.

17. İneklerin mideleri 4 bölümden oluşur; biri asıl mide olarak adlandırılır.

18. İneklerin gebeliği de insanlar gibi 9 aydır.

19. İnekler bir günde ortalama olarak 56.5 kilo salya üretirler.

20. İnekler günün 8 saatini yemek yemeye, 8 saatini çiğnemeye (geviş getirmek,sindirim), geri kalan 8 saatini ise uykuya harcarlar.

21. İnekler, bir merdivenden üst kata çıkabilir; fakat alt kata inemez. Bacakları buna müsait değildir.

22. Bir inek günde ortalama 113 ile 189 litre arasında su tüketir.

23. İnekler bir günde ortalama 31.5 kg süt üretir.

24. İneklerin sadece alt kesici dişleri vardır.


25. İnekler müthiş bir koku alma duyusuna sahiptir. Kendilerinden 10 kilometre uzaktaki bir şeyin kokusunu alabilirler.

26. Holstein ineklerinin benekleri parmak izi gibidir; hepsinin benek dizilimi farklıdır.

27. Ortalama bir inek günde 45 kilogram yemek yer.

28. Rolls-Royce, dişi inekler gebelik sırasında derileri genişlemeye eğilimli olduğundan döşeme için sadece boğa derisi kullanır.

29. İnekler, dünyada hangi bölgede yaşadıklarına bağlı olarak farklı “möö” sesi vurgularına sahiptir.

30. Süt üretimini arttırmak için Kanada’da hiçbir ineğe suni hormon verilemez. Kanada’da hiçbir süt ürünü bu hormonları içermez.

31. Sanskritçe "Savaş İçin" kelimesi, kelimenin tam anlamıyla “daha fazla ineğe duyulan arzu” anlamına gelir.

32. “ABD Süt Ürünleri İnovasyon Merkezi” tarafından yapılan bir ankete göre, Amerikalı yetişkinlerin % 7’si çikolata sütünün kahverengi ineklerden sağıldığını düşünüyor.

33. Bir ineğin yattığında ne zaman kalkacağı ve kalktığında tekrar ne zaman yatacağını araştıran bilim adamları 60.000 ihtimal bulmuştur.

34. 1942’de "Operasyon Vejetaryen" isimli operasyonda, İngiliz ordusu şarbon enfekte edilmiş keten tohumlu kekleri Alman savaş sahasına atarak keklerin inekler tarafından yeneceği ve böylece onları yiyen sivil nüfusu enfekte edecekleri bir plan yapmışlardır. İskoçya’daki test bölgesi 1990’lara kadar yaşanmaz halde kalmıştır.

35. Missy şimdiye kadar satılan en pahalı inektir; 1,2 milyon dolar değerinde, en iyi süt ineği olarak kabul edilir. Hem güzellik hem de süt üretiminde en üstte yer alır. Sadece embriyoları önceden imzalanmış sözleşmelerde 3 milyon dolar değerindedir.

36. İneklere, yemlerin arasında midelerine ulaşan tel, çivi gibi metallerin zararından korumak için mıknatıs yutturulur. Bu mıknatıslar, hayvanın yutmuş olduğu metalleri toplar ve metallerin kalbe ya da akciğere ilerlemesini engeller.37. Botswana’daki çiftçiler, aslanların onlara saldırmasını engellemek için ineklerinin kalçalarına göz çizerler.

38. "Cincinnatide Freedom" adlı bir inek, bir mezbahaneden kaçmak için altı metrelik bir çiti atladıktan sonra 11 gün boyunca polis memurlarından kaçmıştır. Yakalandıktan sonra Cincinnati belediye başkanı tarafından “şehrin anahtarı” verilerek günlerini bir sığınakta geçirmesine izin verilmiştir.

39. Finlandiya’da bazı çocuklar ineklere kitap okurlar çünkü inekler dinlemeyi sever ve son derece dikkatlidirler.

40. Daha mutlu inekler gerçekten daha fazla süt üretirler. İneklere bireysel isimlerle ifade etmek, süt üretimini % 3,5 oranında artırır.

41. Kenya’nın Masai kabilesi, 11 Eylül saldırılarının ardından ABD’ye 14 inek bağışlamıştır. Kutsal olarak kabul edilen sığırlar, en yüksek saygı ve sempati ifadesidir.

42. Modern sığırlar, yaklaşık 11 bin yıl önce Türkiye’de (Anadolu) yakalanan ve evcilleştirilen yaklaşık 81 inekten türemiştir.

43. Bir Rus kargo uçağı 30.000 fitten canlı bir ineği düşürmüş ve bir Rus balıkçı teknesinin batmasına neden olmuştur. 

44. Shaka Zulu’nun annesi 1827’de öldüğünde, “yetersiz derecede kederli” olduğu için 7 binden fazla insan idam etmekle kalmamış inekleri de katletmiştir. Böylece genç inek yavruları da “bir anneyi kaybetmenin ne hissettirdiğini anlamışlardır.

45. İneklerdeki gaz çıkarması ve geğirmeler sonucu ortaya çıkan metan gazı CO2’den 20 kat daha güçlü olduğu için çevreye daha fazla zarar vermektedir. Her inek ortalama 200 -400 lbs metan gazını serbest bırakır. Fransız şirketi Valorex SAS, hayvanları kaba yonca ve keten tohumu ile besleyerek % 25 daha az metan salımıyla sonuçlandırır.

46. İlk zeplinlerin gaz hücreleri, inek bağırsaklarından yapılmıştır. Bir zeplin yapılması içi iki yüz elli bin inek gerekir. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Almanya ve müttefikleri sosis üretimine son vererek  zeplinlerin yapılması için yeterli inek bağırsağı sağlamışlardır.

47. Sürüde her zaman bir inek vardır ki kimseye boyun eğmez. En iyi otlağa, en güzel gölgeye, en özel sağılma sırasına hep o sahip olur.

48. Dünyanın en büyük yapay ineği, New Salem Sue, Kuzey Dakota’dadır. 11,5m. yüksekliğinde, 15m. uzunluğunda ve 5443 kg'dır.

49. Harley-Davidson 1990’larda, koltukları ve selesi inek postu ile kaplanmış özel tasarım bir motosiklet üretmiştir. Model hemen “Moo-Glide” lakabını almıştır.

50. Lamborghini markası amblem olarak “boğa” kullanır. Şirket kurucusu Ferruccio Lamborghini boğa güreşi meraklısıdır ve Boğa burcudur.

51. Vincent Van Gogh bile inekleri severdi; onları “Les Vache” ve “The Cows” eserlerinde resmetmiştir.

52. İnekler isimlerini ezberler ve ona cevap verir; tıpkı köpekler gibi.


53. İneklerin sevdikleri insanları yalama alışkanlığı vardır.

54. Bu hayvanların görsel hafızası iyidir; insanları yüzlerini ezberleyerek tanıyabilirler.

55. Doğada, inekler yavrularını sütle üç yaşına kadar besler.

56. İnek gözleri, neredeyse her yönden görünürlük sağlar; avcılara karşı korumanın yolu budur.

57. İnekler yaklaşan bir fırtınayı hissederlerse otlanmayı reddederler ve yere çökerler. Bilim adamları bu davranış biçiminin, fırtına öncesi alçak basınçtan kaynaklandığını düşünmektedir.

58. İnekler dinlenirken gezegenimizin manyetik alan çizgileri boyunca bulunur. 

59. Küba'da bir ineğin öldürülmesi için verilen  ceza, bir insanı öldürmekten daha ağırdır.

60. Bir Holstein ineği, yılda 30,870 kilo süt üreterek dünyada en fazla süt üreten inek ünvanına sahip olmuştur.

61. Yeryüzünde yaşayan tüm ineklerin toplam kütlesi, tüm insanların ağırlığının yaklaşık üç katıdır.

62. Eskiden İrlanda’da zenginlik para ya da toprak ile ölçülmezdi; herşeyin ölçüsü ineklerdi.

63. John Sievers Jr., 1897’de dev bir inek şeklinde hazırladığı av tuzağının patentini almak için başvurmuştur. Menteşeli inek kafası açılacak -böylece inek otlayabilecek- ve avcı da hayvanını yakalayabilecekti.

64. Dünyadaki en yaygın memeliler biz insanlarız; inekler bu kategoride ikinci sıradadır.

65. Bir ineğin ne yediği doğrudan verdiği sütün tadını etkiler.

66. Hindistan’da yaşlı inekler için özel bakım evleri vardır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.