Kurak Alanların En Kral Yem Bitkisi Korunga

Birçok kültür bitkisinin yetişemediği kıraç toprakların değerlendirilmesinde korunga önemli bir yem bitkisi olarak kullanılmaktadır. Suyun kritik olduğu birçok bölgede vazgeçilmez bir münavebe bitkisidir. Ülkemizde özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla yetiştirilen yem bitkilerinden birisi olup ekim alanı her yıl biraz daha artmaktadır. Ülkemizde yoncadan ve fiğden sonra en fazla ekim alanına sahip 3. yem bitkisidir.

 

Korunganın otu, beslenme değeri yönünden yoncaya benzemekte olup, hatta azotsuz öz maddeler, ham yağ ve ham protein yönünden yoncadan daha zengin içeriklere sahiptir. Hazmolunabilir  kuru madde oranı yoncadan daha fazladır. Korunga yeşil ot olarak hayvanlara yedirildiğinde hayvanlarda şişme, ishal ve ölümlere neden olmaz.

 

Köklerin derine gitmesi ve fakir topraklarda da yetişebilmesi  sebebiyle toprakta serbest olmayan fosforu serbest duruma getirir. Bu nedenle toprak ıslahında iyi bir bitkidir. Korunga kök bakımından zengindir. Toprakta dekara yaklaşık 2 ton kadar kök kalıntısı bırakır. Kök sisteminde Rhizobium bakterileri (azot bağlayan bakteriler) yaşar ve bu sayede havanın serbest azotunu tespit ederek kendisinden sonra gelen bitkiye çok elverişli toprak bırakır.

 

Meraların ıslahında özellikle buğdaygil yem bitkileri ile karışımlarda çok daha iyi gelişebilir. Kök kalıntısının fazla olması sebebiyle erozyon kontrolünde çok etkilidir. Korunga bol miktarda bal özü verir. Bu yüzden aynı zamanda iyi bir arı merasıdır.

Korunganın İklim ve Toprak İstekleri Nelerdir?


 

İklim İstekleri Nelerdir?

Korunga ilk yıl fide döneminde soğuğa karşı hassastır. İkinci yıldan sonra soğuktan zarar görmez ve yaşlandıkça donlara karşı dayanıklılığı da artmaktadır. Kurak topraklarda bile yetişmesine rağmen sıcaklık istekleri yoncadan daha azdır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu ile İç Anadolu Bölgelerinin soğuk ve kurak koşullarındaki ekim sistemine çok iyi uyar. Korunga denize kıyısı olan ılıman iklim bölgelerinde de iyi gelişebilmektedir. Yıllık yağışı 300 mm olan bölgelerde başarıyla yetiştirilebilir.

 

Toprak İstekleri Nelerdir?

Korunga toprak istekleri bakımından seçici değildir. Derin yapılı, geçirgen, gevşek, kuru ve kireçli, tınlı-kumlu toprakları sever. Yonca tarımına uygun olmayan zayıf ve çakıllı topraklarda korunga kolaylıkla yetiştirilebilir. Hatta toprağın alt katmanlarında köklerin inebilmesi için çatlaklar bulunursa, taşlı ve kayalık arazide bile tarımı yapılabilmektedir. Kayalıklı toprakların değerlendirilmesinde, kumlu arazide, kurak ve kireçli yerlerde korunga tarımı büyük önem taşımaktadır. Tuzluluğa dayanıklıdır. Aşırı tuzlu olmayan alanlarda da tatmin edici ot ve tohum verimi alınabilir.


İyi Bir Toprak Hazırlığı Nasıl Yapılmalıdır?


Korunga iyi hazırlanmış, keseksiz ve bastırılmış bir tohum yatağı istemektedir. Tohum yatağı mutlaka yabancı bitkilerden temizlenmelidir. Korunga genellikle kurak alanlarda ekilmekte ve buğday-arpa ile münavebeye sokulmaktadır. Tercihen sonbaharda ya da ekim öncesi ilkbaharda toprak tava gelince sürülür. Ekim öncesinde uygun ikileme aletleri kullanarak tohum yatağı hazırlanır, gerekirse tapan çekilerek zemin düzeltilmelidir. Toprak ekime iyi hazırlanmalıdır. Tohum yatağı hazırlanırken aşırı toprak işlemeden kaçınılmalıdır. Aşırı toprak işlemede toprak tavı kaçar, çimlenme ve çıkış risk altına girmektedir.

 

Korunganın Ekim ve Bakım İşlemleri Nasıl Yapılmalıdır?

Korunga, her türlü iklim şartlarında en iyi erken ilkbaharda, ılıman iklim bölgelerinde ise sonbaharda ekilmelidir. Kurak şartlarda tarımı yapıldığından, kuruya ekimden kaçınılmalı ekim gecikilmemelidir. İlkbaharda uygun toprak tavı ve sıcaklığı yakalandığı anda korunga ekimi yapılarak, çimlenme ve çıkış sağlanmalı sonradan gelecek yağışlardan bitkinin faydalanıp, kurak yaz aylarına kuvvetli girmesi temin edilmelidir. Sıra arası mesafe 20-40 cm ve dekara 5-6 kg tohumluk yeterli olmaktadır. Ekim derinliği ise 1,5-2 cm'yi geçmemelidir.


Korungada Gübreleme Nasıl Yapılmalıdır? 


Ekimle birlikte dekara 2-4 kg azot ve dekara 5-10 kg fosfor olacak şekilde taban gübrelemesi yapılmalıdır. Eğer toprakta daha önce korunga tarıma yapılmamış ise Rhizobium bakteri kültürü ile aşılanması gereklidir. (Aşılama işlemi gölgede %10'luk şekerli su ile hafifçe nemlendirildikten sonra yapılmalı, aşılanan tohum gölge bir yerde kurutulduktan sonra en geç 24 saat içinde ekilmelidir.) Ekimden sonra tohum yatağı mutlaka sıkıştırılmalı ve taban tavını yukarı çıkarıp daha iyi bir çimlenme ve çıkış sağlamak için merdane ve silindir çekilmelidir. Korunga tohumları toprak sıcaklığı ve tavı uygun olduğunda 4 ile 10 gün içinde çimlenir.

 

Korunganın Bakım İşlemleri Nelerdir?

İlk yıl fide gelişimi yavaştır. İlk yıl gelişim iyi olsa bile ,korunga tesisine kesinlikle hayvan sokulmamalı ve çok iyi korunmalıdır. İkinci ve üçüncü yıllarda ilkbaharda ota biçilecek korungalıklarda, dekara 3-5 kg saf azot üzerinden üst gübreleme yapılmalıdır. Yapılacak bu üst gübreleme verimi arttıracaktır. 


Korunga Ne Zaman Hasat Edilmelidir?Başağın alt kısmındaki baklalar kahverengini alır almaz ve ilk tohumlar dökülmeye başladığı zaman hasada başlanmalıdır. Hasat gecikirse, olgunlaşan baklalar dökülmekte, başaklar kırılabilmekte, tohum kaybı artmakta ve dolayısıyla verim düşmektedir. Hasada erken girildiğinde, hasat edilen mahsulde nem oranının yüksek olması nedeniyle, yığında kızışma riski fazla olmaktadır. Erken hasatta verim artmakta ancak tohumların çimlenme yüzdesi düşmektedir. Tohum hasadı doğrudan biçerdöver ile yapılabilir. Kurak koşullarda dekara 30-60 kg arasında tohum verimi alınırken, sulu koşullarda bu verim dekara  200 kg kadar olmaktadır.


Korungada Ot Üretimi Nasıl Yapılır?


Korungada kuru ot için en uygun hasat zamanı, çiçeklenme başlangıcıdır. (%10 çiçeklenme) Biçim geciktirilecek olursa korunga gövdeleri odunlaşır, selüloz oranı artar ve ham protein oranı düşmektedir. Bu da hayvan beslenmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Korunga kıraçta her yıl bir biçim verir ve normal şartlarda yetiştirilen korungalıktan dekara 1 ton yeşil ot veya dekara 250-500 kg kuru ot elde edilir. Korunganın sapları yoncaya göre kaba ve kalındır. Aynı zamanda yaprak oranı yoncaya göre düşüktür. Besleme değeri oldukça yüksektir ve lezzetlidir. Bu yüzden hayvanlar severek tüketirler.


Korunganın Mera Bitkisi Olarak Kullanımı Ne Gibi Zararlara Yol Açar?

Korunga diğer baklagil yem bitkilerinin aksine hayvanlarda şişkinlik yapmaz. Bitki aşırı otlatmadan çok zarar görür ve hızlı bir şekilde seyrekleşir. Bu nedenle otlatmanın tomurcuklanma devresine kadar ertelenmesi ve hafif orta şiddette otlatma yapılması tavsiye edilir. Korunganın en büyük sıkıntısı ömrünün kısa olmasıdır. Çoğu zaman 3-4 yıl sonra meradan kaybolur. Bu nedenle korunga kısa süreli kurulan meralarda kullanılmalı veya diğer baklagil ve buğdaygil karışımlarına ek olarak ekilmelidir.
 
 
 


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.