Küresel Isınmanın Mera Bitkileri Üzerine Etkileri


Küresel Isınma Nedir?

Küresel ısınma, sera gazları etkisi sonucu Dünya ortalama sıcaklığının giderek artmasıdır. Peki küresel ısınmayı bu kadar çok etkileyen sera gazları nedir ? Sera etkisi yapan diğer gazlar nelerdir? Sera gazının etkileri nelerdir? Sera gazı etkilerinin mera bitkilerine ve hayvansal üretime etkileri nelerdir? Bu ve bunun gibi pek çok soruya gelin hep birlikte bu sorulara cevap bulalım…

Sera Gazı Etkisi Nedir?

Sera gazı etkisi, havaya salınan CO2 (Karbondioksit),CH4 (Metan),CFC (Kloroflorocarbon),N2O(Diazotmonooksit),O3(Ozon Gazı) gibi gazların atmosferde birikmesi ve yeryüzünden yansıyan ışıkların belirli kısmının bu tabakadan tekrar geri dönmemesi sonucu Dünya sıcaklığını arttırmasıdır.

Sera Etkisi Yapan Gazlar Nelerdir?

En önemli sera etkisi yapan gaz CO2 gazıdır. CO2 artışına bağlı olarak, sıcaklığın da artması nedeniyle, ekolojik dengeleri olumsuz etkilemektedir.

Sera Etkisi Yapan Gazların Meralara Etkileri Nelerdir?

Meralar, genellikle hayvan otlatılması amacıyla kullanılan alanlardır. Dünyada yaygın olan ekstansif hayvancılıkta temel besin ihtiyacının büyük bir çoğunluğu mera bitkilerinden elde edilmektedir. Meralarda yaygın olan buğdaygiller serin iklimlerde C3, sıcak iklimlerde C4 fotosentez yoluna sahiplerdir.

Küresel Isınma C3 ve C4 Bitkilerini Nasıl Etkilemektedir?


Küresel ısınma,C4 bitkilerini olumlu yönde etkilerken, C3 bitkileri için tam tersi bir durum söz konusudur. Bu bakımdan sıcaklığın artmasıyla bir noktaya kadar C4 bitkileri daha fazla fotosentez yapacağından, küresel ısınmaya karşı daha iyi tepki verebilmektedir.

Küresel Isınmanın Etki Ettiği C3 ve C4 Bitkilerinin Özellikleri Nelerdir?

C4 bitkileri, C3 bitkilerine göre yaklaşık 2 kat daha fazla fotosentez yaparlar. C3 bitkilerinin tek fotosentez yolu bulunmasına rağmen , C4 bitkilerinde iki fotosentez yolu vardır. C4 bitkileri kuraklığa C3 bitkilerinden daha dayanıklıdır. C4 bitkileri yüksek sıcaklık, yüksek ışık şiddeti, kuraklık koşullarında C3 bitkilerine göre çok daha fazla avantajlıdır. C4 bitkilerine mısır ve sorgumu; C3 bitkilerine ise buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi buğdaygilleri örnek olarak verebiliriz.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Hayvansal Üretime Etkisi Nelerdir?


FAO raporunda, hayvansal üretimin küresel ısınma ve iklim değişikliklerinde ana faktör olduğu bildirilmektedir. Bunun sebebi hayvanlardan salınan gazlar ve atıkların küresel ısınmaya yol açacak kadar güçlü bileşikleri (Metan,CO2,N2O) içermesidir.Ayrıca hayvan beslenmesinde kullanılan suni yemler ve hayvan atıklarından yapılan gübreler de metan salınımının artmasına yol açmaktadır. İntensif tarımda hayvanların faaliyetleri arttığı için, biyogaz sistemlerinin kurulmasıyla hayvanların katı atıklarının arttırılması, gerek metan gazını azaltma ve çevresel kirliliği en alt seviyeye indirmek açısından önemli bir konudur.

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma İçin Ne Gibi Önlemler Alınmalıdır?

CO2, metan,CFC gazlarının kullanımını veya salınımını nasıl azaltılacağı yönünde çalışmalar yapılmalıdır. İklim değişikliğine bağlı olarak değişecek olan otlatma mevsimi yeniden düzenlenmelidir. Özellikle ülkemizin büyük çoğunluğunun yer aldığı step ekosistemlerinde yaz aylarında ortaya çıkacak kaliteli yem açığının kapatılmasına yönelik yemleme programları geliştirilmelidir. Yine bu kapsamda yaz sıcaklıklarından daha az etkilenecek yem bitkileri geliştirilmelidir. Burada optimum fotosentez sıcaklığını yükseltmek ana hedef olmalıdır.

Peki Kuraklığa Dayanıklı Yem Bitkileri Nelerdir?

Buğdaygil yem bitkileri,baklagil yem bitkilerine göre iklim ve toprak istekleri daha az soğuğa ve sıcağa daha dayanıklıdır. Köpekdişi, yüksek otlak ayrığı, kamışsı yumak ve kılçıksız brom tuzluluğa; otlak ayrığı, domuz ayrığı ve koyun yumağı ise kuraklığa dayanıklı buğdaygil yem bitkileridir.

Buğdaygil Yem Bitkileri Sıcaklığa ve Kuraklığa Fazla Toleranslıyken Neden Baklagil Yem Bitkilerine Göre Daha Az Yetiştirilir?


Buğdaygil yem bitkileri, baklagil yem bitkilerine göre daha az yetiştirilir. Yalnız ülkemiz için değil ,tüm Dünya için bu durum geçerlidir. Buğdaygil yem bitkileri, baklagiller kadar lezzetli ve kaliteli yem üretimi yapmamaktadırlar. Bu durumun en başlıca sebebi aslında baktığımız zaman budur. Bu durumun yanısıra buğdaygil yem bitkilerinin protein miktarları düşük, hazmolabilirliği daha zor olan madde içerikleri (selüloz,lignin) yüksektir. Bütün bu sebeplerden ötürü buğdaygil yem bitkileri tek başlarına değil,daha çok baklagil yem bitkileri ile karışık ekilirler. Sorgum,yemlik mısır,sudanotu ve darılar Dünyada en fazla yetiştirilen buğdaygil yem bitkileridir.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.