Kurşuni Küf Hastalığı

Kurşuni Küf Nedir?


Yoğun spor verebilen ve hızlı yayılabilen bir patojendir. Buna ek olarak, tüm hücrelerinde ve özellikle sporlarında çok sayıda farklı karaketer de çekirdek içermesi, diğer bir deyişle heterokaryotik oluşu bu fungusun fungusitlere dayanıklılık kazanabilmesini kolaylaştırmakta ve sonuçta da mücadelesi en zor hastalık etmenlerinden birisidir.

Bağda Kurşuni Küf Nasıl Olur ?


Hastalık etmeni bir fungustur. Fungus kışı bağ kenarlarında yere dökülen hastalıklı taneler üzerinde miselyum ve sklerot şeklinde; hastalıklı tane sapları üzerinde ise miselyum şeklinde geçirir. Enfeksiyon için mutlaka su damlasına veya %90 orantılı neme ihtiyaç vardır. Bu nedenle olgunlaşma dönemi kurak geçen yerlerde bu hastalık pek görülmemektedir.

Uygun koşullarda bitkinin tüm yeşil kısımlarında görülebilen hastalık, daha çok salkım ve tanelerde zarar yapmakta, özellikle de geç hasat edilen üzüm çeşitlerinde yaygın görülmektedir. Taneler üzerinde önce 3-5 mm çapında, yuvarlak, pembemsi, kızıla yakın lekeler görülür. Hastalık ilerledikçe salkım ve taneler gri renkte bir küf tabakasıyla kaplanır. Sık taneli salkımlar da hastalık daha hızlı yayılır. Taneler çatlar, çok ileri devrede buruşur. Olgunlaşmış salkımlar da doğrudan ürün kaybına neden olmaktadır. Yağışlar hem hava neminin yükselmesine, hem de sıcaklığın, etmenin gelişmesi için uygun şartların oluşmasına sebep olur. Kurşuni küf uygun kontrol önlemleri alınmadığı durumlarda, üzümlerin taşınma ve depolanması sırasında çok büyük kayıplara yol açar.

Hastalıkla Mücadele Nasıl Olmalı ?

Kurşuni küf hastalığı etmeni ile mücadelenin başarılı olabilmesi için kullanılan yöntem veya yöntemlerin hem etkili ve hem de ekonomik olması gerekmektedir. Patojen ile mücadelede, kültürel, biyolojik yöntemlerin yanı sıra özellikle bağdaki mücadelesinde dayanıklı çeşitlerin kullanımı da önemlidir. 

Asmalarda budama sırasında asma üzerinde kalmış hastalıklı, kurumuş ve mumyalaşmış salkımlar ile hastalıklı ve kuru dallar bağdan uzaklaştırılarak yakılmalıdır. Asmalarda güneşlenme ve havalanmayı oluşturmak için yeşil budama yani yapraklarda seyreltme yapmalıyız. Hasadı geciktirmemeli ve erkenci çeşitler kullanmalıyız. Hasada yakın dönemde fazla sulama yapılmamalı ve daha fazla yeşillendirip bitkide gelişimi teşvik edecek gübrelemeden kaçınmalıyız.

Domateste Kurşuni Küf Nasıl Olur?

Her yerde ve çok yaygın bulunan polifag  bir hastalık olup birçok bitkiye saldırma ve hastalık oluşturma yeteneğindedir. Bitkilere, gelişmesi için ideal bir beslenme yeri oluşturan yaralı kısımlardan ve yaşlanmış dokulardan bulaşır. 

Peki Yaşamını Nasıl Sürdürür?

Bitki artıkları üzerinde ve toprakta barınırlar.

Küf Hastalığı Bulaşıcı mıdır Nasıl Bulaşır ?

Yağmur, rüzgar ve örtü altında hava akımları yardımıyla yayılırlar.

Gelişmesine Uygun Koşullar Nelerdir?


%95 nisbi hava nemi ve 17-23 santigrad derece arasındaki sıcaklıklar hastalığın gelişmesi için elverişlidir.

Küf Hastalığı ile Mücadele Nasıl Olmalıdır?

Domateste bu hastalığa karşı mücadele oldukça zordur; çünkü birçok yerde bu hastalığa karşı kullanılan belli başlı tarım ilaçlarına karşı  hastalık etmeni dayanıklılık oluşturmuştur.

Seralarda Küf Hastalığı ile Mücadele Yöntemleri Nelerdir?

Seracılık yapılan alanlarda hava şartları hastalığın gelişmesi için oldukça uygundur. Seralarda bu yüzden iyi bir havalandırma şarttır. Bitki yüzeyinde su damlacıkları kalmamasına çok dikkat edilmelidir.

Bitki yüzeyinde büyük yara yerleri oluşumunu engellemek ve hastalığa duyarlılığı azaltmak için, koltuk sürgünleri fazla büyümeden, gövde seviyesinden budanmalıdır. Gövde üzerinde belirtiler görüldüğünde, bu kısımlara bir fırça yardımıyla fungusit sürülmelidir. Bu karışıma madeni yağ ilavesi ilacın etkinliğini artırır. 


Genç bitkilerin hastalıktan korunması amacıyla, hastalığın yaralardan ve kök boğazından bitkiye girmesini önlemek için, fideler dikim sırasında çok fazla derine dikilmemeli, boğaz doldurmalarda gövde üzerine fazla toprak yapılmamalıdır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.