Kuzular Nasıl Beslenmelidir?


Kuzular Nasıl Beslenmelidir?

Kuzunun ilk aylardaki yaşamında ve hastalıklara karşı direncinin artırılmasında ağız sütünün önemi büyüktür. Ağız sütünde bulunan bağışıklık maddeleri zaman içinde azalır. Kuzular doğumdan sonra ağız sütünü mutlaka almalıdır. İlk 24 saatten sonra ağız sütü verilmesi durumunda geç kalınmış olur. Eğer ağız sütü içirilmez ise kuzular hastalanır ve iyi gelişemezler.

Doğal Büyütme Nedir? 

Doğal büyütmede kuzular sütten kesime kadar annelerini emerler. Buna ek olarak kaliteli kaba yem ve fabrika yemi ile beslenerek büyütülürler. Doğal büyütmede kuzular, sütten kesilinceye kadar anneleriyle birlikte ağıl veya merada bulundurulur. Koyunların sağılmadığı yerlerde kuzular 3-3,5 ay süre ile annelerini emerler ve 30-35 kg canlı ağırlığa gelince sütten kesilirler.

Erken sütten kesme nedir?


Kuzuların normal sayılan süt emme süresinden önce sütten kesilmesi ya da annelerinin yanından ayrılması işlemidir. Erken sütten kesmede kuzulara 28-42 günden fazla süt verilmez. Bu yöntemde iki amaç vardır.
1. Yılda birden fazla kuzu almak.
2. Süt üretimine kısa sürede geçmek.

Erken sütten kesmede kuzuların en az 12- 13 kg canlı ağırlığa ulaşmış olmaları ve günlük fabrika yemi tüketiminin 300 gr olması gerekir. Sütten kesilen kuzuların, iyi kalitede kuru çayır otu ve kuzu büyütme yemi ile beslenmeleri gerekir.
Kuzular, bir haftalık oluncaya kadar analarıyla doğum bölmesinde kalmalıdır. Bir hafta sonra anneleriyle birlikte meraya çıkartılabilir.

Kuzular ahırda beslenirken yaş gruplarına göre ayrı bölmelere konulur. Emzirme, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yapılır. Kuzuların önüne 15. günden itibaren kaliteli kuru ot veya kuru yonca otu ve kuzu başlangıç yemi konulur. Kuzular böylece yavaş yavaş yemeyi öğrenirler. Kuzular bir aydan sonra meraya çıkartılabilir. Kuzu sürüleri anaç sürüden ayrı olarak otlatılmalıdır.

Damızlığa ayrılan kuzular 3-4 ay annelerini emerler. Sütten kesildikten sonra erkek ve dişi kuzular ayrı sürüler halinde otlatılırlar. Meraya ilave olarak günde 200-300 gr. kesif yem takviyesi yapılmalıdır. 

Kış mevsiminde doğan kuzular meraya çıkamadıkları için onlara iyi kalitede kuru ot veya kuru yonca temin edilmelidir. Zorunlu olmadıkça kuzulara hububat samanı verilmemelidir. Çünkü kuzular samandan yeteri kadar yararlanamazlar. Kuzu bölmelerinde sürekli temiz ılık su ve yalama taşı bulundurulmalıdır.

Erkek kuzulara günde 1 kg kuru otla 300-400 gr. kesif yem; dişi kuzulara ise 700 gr. kuru otla 200-250 gr. kesif yem verilmelidir. Bu miktarlar mevsim ve kuzunun durumuna göre bir miktar artırılabilir.  

Kuzular kuzu bölmelerine yaş veya cüsse büyüklüğüne göre gruplar halinde konmalıdır. Aksi halde zayıf kuzular güçlü kuzuların arasında yem yiyemezler, zayıf kalırlar ve kuzu ölümleri artar.


Resim Kaynak:  Alice O'Kane (Belfast)

Kuzu Yetiştirirken Aşağıdaki Maddelere Mutlaka Uyulmalıdır:

  • Kuzu bölmelerinin altı temiz ve kuru olmalı, kuzular hava cereyanında kalmamalıdır. 
  • Kuzu bölmelerinde kuzular sıkışık vaziyette olmamalıdır. 
  • Kuzunun annesini emip emmediği kontrol edilmeli, emmeyen kuzulara süt takviyesi yapılmalıdır.
  • Kuzulara 15 günden sonra kuru ot ve kuzu başlangıç yemi verilmeye başlanmalıdır.
  • Kuzular meraya çıkmaya başlayınca otlama öncesi bir miktar kuru ot verilmelidir. -Kuzulara mutlaka enterotoksemi aşısı yaptırılmalıdır.


Resim Kaynak:  

Alice O'Kane (Belfast)
Öner Topuz


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.