Mısır Zararlıları


Mısırda Hangi Dönemlerde, Hangi Zararlıları Görürüz?

Mısır da ekim ve gelişme dönemleri olmak üzere iki dönemde zararlıları görelim.

Ekim Dönemi:

Tel Kurtları 


 • Tel kurtlarında esas zararı toprak altında yaşayan larvalar yapar.
 • Mısır bitkisinin çimlenmekte olan tohumlarını yiyerek beslenirler.
 • Tohuma zarar verir, ince olan mısır köklerini koparır, kalın köklerde ise toprağa yakın ana gövde içinde çukurlar açarak beslenirler.
 • Zarar gören bitkiler kolayca kurur.
 • Tel kurdu ile en etkin mücade yöntemi tohum ilaçlamasıdır.
Bozkurt 

 • Vücut üzerinde uzunlamasına soluk gri renkte bantlar ve yanlarda küçük noktalar bulunur.
 • Larvalar genç mısır bitkilerinin kök boğazını toprak yüzeyine yakın yerden keserek kemirirler ve bu da mısır bitkisinin kırılıp kurumasına neden olur.
 • Çoğunlukla gece faaliyet gösterirler.
 • Gündüzleri kestikleri bitkilerin yanında veya kök bölgesinde toprak altında gizlenirler.
 • Yeni kesilmiş bitki diplerine kazılıp bakıldığında bozkurt kıvrılmış şekilde görülür.
 • Bozkurt ile mücadele etmek için tohum ilaçlaması ve tavsiye edilen ruhsatlı ilaçların kullanılması gerekmektedir.

Gelişme Dönemi

Mısır Kurdu

 • Bitkinin yapraklarında, sap ve koçanlarında galeriler açarak zayıf düşmesine, sapların kırılmasına, koçanın yere düşmesine ve dolayısıyla verim kaybına neden olur.
 • Mısır kurdunun gövdeye girişi genelde koçanın üstündeki boğumlardan olur.  
 • Ayrıca koçandaki deliklerden koçan içine giren funguslar, ürettikleri mikrotoksinler nedeniyle insan ve hayvan sağlığı için tehlike oluşturmaktadırlar.
 • Larvalar sarımsı kahverengi renklidir ve vücut üzerinde kahverengi noktalar vardır.
 • Benekli bir görünümdedir.
 • Mısır kurdu ile mücadelesinde kültürel, biyolojik  ve kimyasal yöntemler bulunmaktadır.
Koçan Kurdu


 • Koçan, sap ve yapraklarda zarar verir.
 • Mısır koçan kurdu gövdeye girişi genelde koçanın altındaki boğumlardan gerçekleşmektedir.
 • Koçan devresinde süt olumundaki daneleri yiyerek, sap içinde galeri açarak direkt, tahribata uğramış bitkilerin bakteri ile bulaşmasını sağlayarak da zarara sebep olurlar.
 • Zarar gören koçanlarda beslenme zayıfladığı için koçanlarda büyüme duracak ve bu da verim kaybına yol açacaktır. 
 • Kış dönemi olgun larva halinde, sap ve koçanlar içinde geçer.
 • Mücadele ederken ilk yumurtalar tespit edilir edilmez mücadeleye başlanmalıdır. 
Yaprak Biti 


 • Yaprak bitleri mısır bitkisinin bitki özsuyunu emerek bitkiyi zayıflatır ve kurumaya yol açarlar.
 • Beslenmeleri sırasında salgıladıkları tatlımsı madde ile bitki yüzeyinde tatlımsı bir yapı ve sonrasında fumajin dediğimiz siyahımsı durum gözlenir.
 • Oluşan fumajin yapı bitkinin nefes almasını kısıtladığı için bitkide gerileme ve gelişmede durma meydana gelir.
 • Hatta bitkinin püskül döneminde de gözlenen bu durum bitkinin döllenmesini olumsuz etkileyip verim kaybına sebep olmaktadır.
 • Yaprak biti ile mücadelede; kültürel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri uygulanabilir.
Kırmızı Örümcek

 • Erginleri dört çift bacaklı, larvaları üç çift bacaklı olup sarı ve kırmızı renktedir.  
 • Çok küçük oldukları için çıplak gözle göremeyiz. Tespit için mercek kullanmak zorundayız.
 • Mısır bitkisinde yaprakların arka yüzeyinde bitki özsuyunu emerek bitkide sararmalar oluşturarak zarar verir.
 • Verdiği zarar neticesinde bitki boyunda kısalma ve gelişimde gerileme başlar.
 • Stres altındaki bitki verilen besin ve sudan sağlıklı beslenemez.
 • Koçanlarda küçük kalma ve üründe verim kaybı meydana gelir.
 • Kırmızı örümcekte mücadele şekli olarak; biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri tavsiye edilmektedir.


Kaynakça
dekalp.com
entofito.com
Çağdaş Akçora


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.