Nerelerde Hangi Koyun Yetiştirilir?


Akkaraman Koyunu : Orta Anadolu’da tercih edilen, Türkiye’de en fazla yetiştirilen koyun ırkıdır. Kötü hava şartlarına ve hastalıklara dayanıklıdır. Düz arazileri sever. Yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve karlı bozkır iklimine uyum sağlamıştır.

 

Morkaraman Koyunu: Doğu Anadolu Bölgesine iyi uyum sağlamış ırktır. Sağlam ve iri yapılıdır. Soğuğa karşı dayanıklıdır. Yağlı kuyrukları uzun kış döneminde enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Sevk ve idaresi kolaydır.

 

Dağlıç Koyunu: Egenin doğusu İç Anadolu’nun batısında yetiştirilir. Sıcak ve kurak iklim hayvanı olmakla birlikte değişik çevre koşullarında, yetersiz mera, barınak ve besleme koşullarında yetiştirilebilir.

 

İvesi Koyunu: Güneydoğu Anadolu Bölgesine yetiştirilir. Sıcak ve kurak iklim koşullarına çok iyi uyum sağlamıştır. Bu koşullarda uzun mesafeleri yürüyebilir.

 

Çine Çaparı Koyunu: Aydın ili yoğun olmakla birlikte Ege bölgesi civarı yetiştirilir. Yaz aylarında gündüz, kış aylarında ise gece barınakta tutulmaktadır. Genelde tepe ve dağlık alanlarda otlatılmaktadır.

 

Güney Karaman Koyunu: Antalya, Mersin, Hatay ve Gaziantep illerinde yetiştirilir. Kışları Toros Dağlarının eteklerinde ilkbaharda ise yüksek yaylalarda otlatılır.

 

Karagül Koyunu: Tokat ili ve çevresinde yetiştirilir. Yetersiz çevre şartlarına dayanıklı olup hastalıklara dirençlidir. Bozkır iklimi ve kurak şartlara iyi adapte olmuştur.

 

Norduz Koyunu: Van İli Gürpınar ilçesinde yetiştirilir. Engebeli ve eğimli arazi yapısına sahip yerlere uyum sağlamıştır. Dayanıklı bir ırktır.

 

Tuj Koyunu: Kars, Ardahan ve Iğdır illerinde yetiştirilir. Dağlık, yüksek rakımlı ve engebeli arazi şartlarına sahip bölgelerde yetiştirilir. Yapağı verimi yüksektir.

 

Sakız Koyunu:  İzmir, Aydın, Marmara ve Ege Sahillerinde yetiştirilir. Süt verimi oldukça fazladır. Sürü koyunu değildir. Eti de lezzetli ve çabuk üreyen bir ırktır.

 

Herik Koyunu: Sivas, Sinop, Trabzon, Amasya çevrelerinde yetiştirilir. Düşük rakımlı tepelik alanlar ile düz arazilerde yetiştirilir. Yağışlı ve nemli hava şartlarına uyum sağlamıştır. Sıcağı sevmezler.

 

Hemşin Koyunu: Doğu Karadeniz Bölgesinde Artvin ve Rize illerinde yetiştirilir. Engebeli arazileri sever. Kötü şartlara dayanıklıdırlar.

 

Malya Koyunu: Orta Anadolu başta Kırşehir’de yetiştirilir. Kurak iklime çok iyi uyum sağlamıştır. Yapağı verimi yüksektir.

 

Acıpayam Koyunu: Denizli, Afyon, Isparta ve Antalya illerinde yetiştirilir. Engebeli arazilere ve kötü hava şartlarına uyum sağlamıştır.

 

Kıvırcık Koyunu: Trakya, Marmara ve Kuzey Ege Bölgesinde yetiştirilir. Soğuk ve nemli çevre şartlarına iyi adapte olmuştur. Yılın önemli bir kısmında otlatılır.

 

Karakaya Koyunu: Sinop'tan Trabzon'a kadar Karadeniz kıyı ve dağlık kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yetiştirilir. Sevk ve idaresi oldukça zordur. En kaba yapağılı koyun ırkımızdır. Yünü kıymetlidir. Engebeli arazileri sever.

 

Gökçeada Koyunu: Gökçeada, Çanakkale ve Kuzey Batı Anadolu’da yetiştirilir. Süt verimi ve yaşama gücü oldukça yüksektir. Sert iklimli bölgelerde de yetiştirilebilmektedir. Çobansız sürüler halinde gezmektedirler.

 

Karacabey Merinosu: Güney Marmara’da yetiştirilir. Bütün yıl boyunca kızgınlık gösterir. Kuzuların büyüme hızı yüksektir. Hastalıklara karşı dirençlidir.

 

Anadolu Merinosu: İç Anadolu Bölgesi'nin batı kısımlarında yetiştirilir. İç Anadolu'nun az engebeli ve yetersiz mera şartları ile karasal iklimine uyum sağlamıştır.

 

Orta Anadolu Merinosu: Orta Anadolu Bölgesinde yetiştirilir. Orta Anadolu şartlarına iyi uyum sağlamış ve hastalıklara karşı dayanıklı, yaşama gücü yüksek bir ırktır.

 

Ramlıç Koyunu: Orta Anadolu ile Batı Anadolu geçit bölgelerinde yetiştirilir. Olumsuz çevre koşullarına adaptasyonu yüksektir. Sürü içgüdüsü iyidir.

 

Pırlak Koyunu: Kütahya, Afyon ve Uşak'tan, Manisa'ya kadar uzanan İç Batı Anadolu bölgesi ile Batı Akdeniz'in kuzeyinde Isparta ve Burdur bölgelerinde yetiştirilir. Kötü çevre şartlarına ve hastalıklara dayanıklıdır. Eti lezzetlidir. Sıcak ve kurak iklim hayvanı olmakla birlikte değişik çevre koşullarına adaptasyon sağlamıştır.

 

Karya Koyunu: Aydın, İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli İllerinde yetiştirilir. Erken gelişen bir ırktır. Döl ve süt verimi yüksektir. Ovalık bölgelerde yetiştirilir.

 

Tahirova Koyunu: Balıkesir ilinde yetiştirilir. Süt verimi oldukça yüksektir.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.