Önemli Tahıl Zararlıları


Tahıl Nedir?

Buğdaygillerden hasat edilen ürünlere tahıl yada Diğer adı ile hububat denir. Bu yazımızda önemli tahıl zararlılarını açıklayacağız.

 1-ne 

ne tahıllarda önemli verim kayıplarına neden Olan zararlılardır. Her yıl bir nesil verirler ve dişi süne yasamı boyunca 80-90 adet yumurtalı. Süne kış aylarından ilkbahara kadar genellikle dağlarda geven, kirpiotu gibi bitkilerin geçirirler ve hava sıcaklığı 15 derece olduğu zaman tarlaya göç ederler.

Peki Süne Hangi Bitkilere Zarar Verir?

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikaleye zarar vermekte olup, bu bitkiler içerisinde en çok buğdaya zarar vermektedir.

ne Bitkiye Nasıl Zarar Verir?

Kardeşlenme döneminde tahılların saplarını emerek kurumasına sebep olmaktadır. Bu sekilde zarara kurtboğazı denir. Başaklar yaprak iç kılıfı indeyken başaklardan beslenerek, beyaz rengi almasına neden olurlar. Bu yüzden başaklarda dane bağlamasına engel olurlar. Sünenin istenildiği bu zarara akbaşak adı verilir. Süne danelerin süt ve sarı olum dönemlerindeki buğday ile beslenir ve danenin özü bozulur.

Peki Süne İle Mücadele Nasıl Yapılır?

 • Erkenci çeşit ve sert tohumluk tercih edilmelidir
 • Mera alanlarına zarar verilmemelidir.
 • Toprak hazırlığı iyi yapılmalıdır ve anız yakma işlemi yapılmamalıdır.
 • Tarla kenarları yeşillendirilmelidir.
 • Özellikle kalın kabuklu ve nektar veren ağaçlar tercih edilmelidir.
 • Ekim nöbeti mutlaka uygulanmalıdır.

2-Kımıl 

Üç gen şeklinde baş yapısı vardır ve ö n kısımları sarı renktedir. Bacakları kirli sarıdır ve bu böceğin önemli bir özelliği de etrafa pis koku salmasıdır. Yılda bir kez döl verirler ve dişileri 160-170 adet yumurta çekme.

Kımıl Hangi Bitkiye Zarar Verir?

Başta buğday olmak üzere tüm tahıllara zarar vermektedir.

Kımıl Bitkiye Nasıl Zarar Verir?


Kımıl tüm buğdaygillerde zarar verir. A kardeşlenme döneminde, buğdayı kök boğazından emerek göbek kuruması zararı yapar. Aynı zamanda buğday başaklarını emerek buğdayda başak içerisinde dane bağlamasını.

Kımıl İle Nasıl Mücadele Edilir?

 • Arazilerde yabancı ot kontrolü  iyi yapılmalıdır.
 • Toprak hazırlığı iyi yapılmalı ve ekim nöbetine dikkat etmeyin.
 • Hasatı erken yapılmalıdır. Bunun için erkenci çeşitler tercih edilmelidir.
3-Ekin Kambur Böceği 


Gövdeleri parlak ve siyah renkli olan Ekin Kambur Böcekleri yılda bir kez döl veren zararlılardır.

Hangi Bitkilere Zarar Verir?

Buğday, arpa, çavdar, yulaf bitkilerine zarar verirler. Bazen çimlenme olan mısır tohumlarına da zarar verirler.

Ekin Kambur Böcekleri Bitkiye Nasıl Zarar Verir?


Genç larvaları uygun hava şartlarında (sonbahar ayağı) ekin yapraklarını torak altına çekerek yerler. Larvalar toprak altına çekerek yediği için arazide yer boşluklar oluşur. Yetişkin ekin kambur böcekleri hasada yakın zamanda başak tanelerini, ekim döneminde ise toprak tanelerini kemirerek zarar verirler.

Ekin Kambur Böceği İle Nasıl Mücadele Edilir?

 • Ekim nöbeti uygulanarak ekin kambur böreğinin vermeyeceği türler kullanılmalıdır.
 • Tarla tavındayken toprak işlemede sürüm derin olmalı.
 • Arazide bulunmayan yabancıya yok edilmelidir.
 • Tahıl hasatlarında hasat zamanı geciktirilmemesi gerekmektedir.

4-Ekin Bambulu 


Ekin Bambul Böceği erginleri larvaları kış aylarını toprak altında geçirirler. Toprak 15 derece olduğu zaman toprak çıkarlar ve ve çiftleşip yumurta bırakırlar. Vücutlarının rengi metalik kahve rengidir.Ergin ekin bambul böceklerini genellikle hububatların başaklarında görebilirsiniz.

Peki Ekin Bambul Böcekleri Hangi Bitkilere Zarar Verir?

En çok zararı buğdaya vermekte olup, ardından arpa, yulaf ve çavdarda zarar görülür.

Ekin Bambul Böceği Bitkiye Nasıl Zarar Verir?

Hububatların toprakaltı organlarını kemirerek bitkiye zarar verir.En önemli ekonomik zararı başaklara verir, başakların süt olum döneminde taneleri kemirir ve tanelerin tohumluk olarak kullanılmasını imkansız hale getirir. Bu durum ekonomik zarara neden olur.

Ekin Bambul Böceği İle Nasıl Mücadele Edilir?

 • Ekim nöbeti uygulanması gerekmektedir.
 • Erkenci çeşit tercih edilmeli ve erken ekim yapılması gerekmektedir.
 • Ekim yapılacak arazilerin etrafında işlenmemiş arazi parçaları bırakılmamalı ve toprak işlemede derin sürüm tercih edilmelidir.
 • Kıraç alanlarda nohut veya mercimek ;sulak alanlarda fasulye yada yonca münavebeye katılmalıdır.


  5- Ekin Hortumlu Böceği


  3-4 cm boyunda ve kahverengi renkte ve üzeri krem renginde pullarla kaplıdır.Baş kısımları uzayıp hortum şeklini almıştır.Aynı zamanda hububat hortumlu böceği olarak da bilinir.

  Ekin Hortumlu Böceğinin Zararlı Olduğu Bitkiler Nelerdir?

  Buğday, arpa, çavdar ve yulaf bitkilerine zarar vermektedir

  Ekin Hortumlu Böceği Bitkiye Nasıl Zarar Verir?

  Ekin hortumlu böceği tahılların özellikle kardeşlenme döneminde yaprak ,sap ve başaklarından beslenmektedir.Zararlının beslenmesi sonucu delikler meydana gelir ve verim kayıplarına neden olur.Başaklarda süt ve sarı olum döneminde beslenerek boş kavuzların ortaya çıkmasına sebep olur.

  Ekin(hububat) Hortumlu Böceği İle Nasıl Mücadele Edilir?


  • Konukçusu olmayan bitkilerin münavebeye alınması gerekmektedir.

  • Hububat hasatının geçikmeden yapılması gerekmektedir.

  • Toprak işleme derinden yapılmalıdır. Derin sürüm ,zararlı populasyonu azaltır.

  • Çapa bitkileri ile ekim nöbetine alınmalıdır.

  • Zararlının bulunduğu arazi nadasa bırakılabilir.


  KAYNAKÇA
  entofito.com
  tarımorman.gov.tr
  tarımsalistatistik.com

  Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.