Organik Hayvancılık

Üreticiler Neden Organik Hayvancılık Yapmalıdır? Yoğun Hayvancılığın Hayvanlar Üzerine Zararları Nelerdir?

Günümüzde uygulanan yoğun yetiştiricilik, hayvanlarda mastitis, tırnak hastalıkları, yağlı karaciğer sendromu, asidosis, ketosis, idrar yolu taşları oluşumu gibi önemli sağlık problemlerine neden olmaktadır. Yoğun yetiştiricilikte hayvan refahının sağlanamaması yani hayvanın sıkışık olarak barındırılması, yeterli hareket alanın olmaması, ağır metal artıklarının ve tarımsal ilaç kalıntılarının bulunduğu yerlerde barındırılması hayvanların stres hormonları artırmakta, bu da hayvanların bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır.

Yoğun yetiştiricilikte hayvanların toprak ve bitkisel üretimle ilişkisinin kesilmesi sonucunda, hayvan gübreleri çevre kirliliğine yol açmakta, hayvan beslemede hormon, antibiyotik gibi yem katkı maddelerinin kullanımı hayvansal ürünlerde kalıntı bırakmakta ve bu ürünleri tüketen biz tüketicilerde önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

 Organik hayvancılığa başlamak isteyen üretici, tüketicilerin yoğun hayvansal üretimin çevre, insan/hayvan sağlığı ve refahı, organik ürünlerin daha sağlıklı olduğunun bilincindedir. Organik hayvancılık üretiminde hayvan haklarının esas alındığını, hayvanlara daha iyi bir yaşam standardının sağlandığını, organik çiftliklerde uygulanan yöntemlerin çevreye ve doğal kaynaklara olumsuz etkilerinin çok olduğunu benimsediklerinden, organik hayvansal ürünlere talepleri artmıştır.

Organik Hayvancılık Yapmak İsteyen Üreticilerin Bilmesi Gereken Temel Kurallar nelerdir?

  •       Organik hayvancılıkta temel esas yerli ırklarımızdır fakat yerli ırkların verim seviyelerini göz önünde bulundurduğumuzda bu öncelik uygulanamamaktadır.

  •        Organik hayvancılık üretiminde üretici başka bir işletmeden hayvan alacak ise  bu işletmelerde tamamen organik kurallar ile yetiştirilmiş ve organik yemler ile beslenmiş hayvanları satın alınması gerekmektedir.

  •         Genetiği değiştirilmiş hayvanalar organik üretimde kullanılmaz.
  •         Organik üretimde hayvan refahı ön planda olmalıdır. Hayvanlar meralara veya açık alanlara erişebilmelidir.

  •        İşletmede hem yoğun yetiştiricilik hem de organik yetiştiricilik yapmak isteyen üreticiler, hayvanların yetiştirildikleri barınakların ve arazilerin organik olarak yetiştirme yapılan bölümlerin ayrı olması, ayrı tür hayvanların olması gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Bu bilincin olmaması durumunda bu yetiştirme türü organik olarak değerlendirilemez.

Organik Yetiştiricilikte Üreticiler Hayvanlarını Nasıl Beslemelidir? Yem Temininde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar?

Organik yetiştiriciliği diğer yetiştiriciliklerden ayıran bir diğer faktör yemdir. Organik üretim kuralları çerçevesinde yetiştirilmiş bir hayvan eğer organik yemlerle beslenmiyorsa bu yetiştirme organik yetiştiricilik olarak değerlendirilmez.  Üretici yem temininde öncelikli olarak kendi işletmesinin imkanları ile yani organik tarım yapıyor ise kendi yetiştirdiği ürün ile besleme yapmalıdır. Eğer üretici kendi yemini üretmiyorsa, yönetmeliklere uygun organik tarım yapılan işletmelerden yem temini yapmalıdır. Yavru beslenmesinde ise öncelik ana sütüdür. Büyükbaş hayvanlarda sütten kesim yaşı 90 gün, küçükbaş hayvanlarda ise 45 gün olmalıdır.


Organik Hayvancılıkta Hayvanın Bağışıklığını Nasıl Güçlendirebiliriz?

Organik hayvan yetiştiriciliğinde üreticiler öncelik olarak koruyucu tedbirleri almalıdır. Hayvanların doğal bağışıklarının arttırılması için düzenli olarak gezinti alanlarına ve otlaklara ulaşmalı, kaliteli yemi tüketmelidir. Tüm tedbirlere rağmen hayvanda hastalanma veya yaralanma gözükmesinde uygun bir barınakta izole edilerek tedavi edilmelidir.


Yetiştirilen Hayvanın Nakliye ve Kesimi Nasıl Olmalıdır?

  •         Hayvanların nakliyeleri stressiz ve kısa zamanda olmalıdır.
  •         Hayvanları hareket etmeye zorlamak amacıyla elektriksel uyarıcılar KULLANILMAZ.
  •         Nakliye öncesi ve esnasında yatıştırıcı bir ilaç KULLANILMAZ.
  •         Hayvanlar kara taşımacılığı yapılıyor ise 8 saatte bir yemleme, sulama ve dinlendirme için mola verilmelidir.
  •         Kasaplık hayvanlarda kesim esnasında stres yaratmayacak şekillerde davranılmalı ve mümkün olan durumlarda mezbaha ve kesimhanelerde kesim yapılmalıdır. Mümkün olunmadığı durumlarda mezbaha ve kesimhane yönetmeliğinde verilen maddelere uyarak temizlendikten sonra, organik hayvanların kesimi yapılır.


Kaynak
Umut S. Yamak, Hayvan Yetiştirme ve Besleme Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.