Ryegrass


Mucize Ot Ryegrass Yem Bitkimizi Tanıyalım

Ryegrass tek yıllık özel bir yem bitkisidir. Yeşilinde% 22 jambon proteini bulunur. Buğdaygiller bitkisidir. Ryegrass tohumu en çok; Hollanda, Belçika, Almanya, Amerika, Avustralya gibi geliştirici büyüme verimli hayvan yetiştirmek için ekilmektedir. Ülkemizde ise en çok ekilen yem bitkisi çeşididir. Bitki özellikleri benzeri olmayan bir bitkidir. Yerli ve ithal çeşitleri de mevcuttur. İthal bilgisi daha fazla bilgi için daha çok tercih ediliyor.

Yetiştirilme Koşulları Nasıl Peki?

 • Sulu ve kuru arazilerde yetiştirebiliyoruz,
 • Ryegrass, kış şartlarına karşı çok dayanıklı bir yem bitkisidir,
 • Aşırı sıcakları sevmez. Yetişme sıcaklığı 6-7 santigrat başlar. 30-35 santigrat derecenin üstünde sıcak mevsimde büyümez, başak çıkararak kuruma gözlenir,
 • Ilıman iklimde; 1 ayda otlatmaya, 45 günde biçime gelir,
 • Dik olarak 50-150 cm civarda boylanabilir,
 • Sulu arazilerde 5-6 kez, kuru arazilerde 2-3 kez biçilebilir.


 • En ideal sıcaklık 18-25 santigrat derecedir,
 • Orta ve Doğu Anadolu Bölgelerinde Ağustos sonu Eylül başı ya da Mart-Nisan ayı ekim yapılır,
 • Ekim zamanı Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde Eylül-Ekim aylarında ekim yapılır,
 • Verimli, drenajı iyi, organik maddece zengin ve nemli topraklarda çok iyi gelişir,
 • Kireçli ve kumlu topraklarda gerekli gübreleme ile ürün yetiştirebiliriz,
 • Toprak analizi yaptırarak gübreleme programı oluşturulmalıdır,
 • İdeal biçim zamanı çiçeklenme başlangıcıdır (30-40 cm biçim yüksekliğinde),
 • Ekim için tarlaya dekara 4-5 kg ​​tohum atılır, ekim derinliği 2 cm ve sıra aralığı 15-20 cm olmalıdır,
 • Dekardan 12-13 ton yeşil, 2-4 ton kuru ot alınır.


Ryegrass; kuru ot olarak veya silaj olarak hayvanlara yedirilmesi aynı zamanda otlatmayla da hayvanlarımıza yedirebiliriz. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için otlatma çok değerli bir özelliktir. Yonca gibi otlatılma da hayvanlarda gazlı şişkinliğe ve ölüme sebep olmaz. 

Genelde Silaj ve yeşil ot olarak yetiştirilen ryegrass bitkisi, normal ısı ekimden ortalama 40 gün sonra ilk biçime ulaşmakta olup 17-20 günde biçim yüksekliğine ulaşır. 1,5-3 ton yeşil ot üretilebilmektedir ve onu biçimlendirme sonrası sulama yapılmalıdır.  Hafif bünyeli topraklarda tırmık ve diskaro ile toprak işlemesi yapılmadır. Ağır bünyeli topraklarda rotavatör veya rotatiller ile tohum yatağı hazırlanmalıdır.Ryegrass Dönüme Kaç Balya Verir?

Öncelikle dönüm pekiştirelim. Çünkü bölge bölge değişiyor. Şanlıurfa'da 1000 m2 ye 1 dönüm derken Konya'da 2000 m2 ye 1 dönüm söyleniyor (çiftçilerin demesiyle). Dekar, Uluslararası bir ölçüdür ve Türkiye'de ve Dünyada 1000 m2 1 dönümdür. 

Ortalama olarak balya verimi 40-45 civarındadır.

Ülkemizin kaba yem açının kapatılmasında ryegrass yem bitkisi önemli bir görev yerine getirmektedir. Ülke genelinde büyük bir kaba yem açığı var ve kısa vadeli kaba yem ve kuru ot ithalatı soruna çözüm olsa bile uzun vadede sorun devam edebilir.

Hayvan Beslemedeki Önemi

Bazı hayvanlardan yüksek süt ve et verimi bekleriz. Bu yüzden hayvanlarımıza ekstra küspe ve tahıllar veririz. Sadece ot yiyerek bir hayvan 1200 gr canlı ağırlık kazanabilir. Ancak bu hayvanın etçi olması yada kombine bir hayvan ırkı olması gerekir. Sütçü ırklı hayvanlarımız bu performansı gösteremezler. Sadece ot yiyerek 800 gr ile 1000 gr arası canlı ağırlık kazanabilirler. Yedirdiğimiz otun hasat dönemi bu performansa etki eder. Sallanan süt hayvanlarında yüksek kaliteli proteinli kaliteli süt verimini elde etmek için düşük proteinli süt verimini arttırmaz. Hasat zamanı gecikmiş ise besi hayvanları için daha okumak. Proteini düşmüş enerjisi yükselmiş daha yüksek hız kazandırır. Ryegrass yem bitkisi, hem et hem de süt hayvanlarında rahatlıkla kullandırılabilir. Düşük düşük hayvanlarda yemin büyük bir zengin içerik oluşturabilir. Ama iyi verimli hayvanlarda yetersiz.

Ryegrass yem bitkisi; özellikle yoncanın kullanılmasının sakınca yaratacak kuru dönem ve buzağıların erken dönem beslenmesinde (kuru ot olarak) rahatlıkla yedirebileceğimiz önemli bir bitkidir. 

Süt otu olarak bilinen Ryegrass yem bitkisi; hayvanlara yem olarak verilen yonca, arpa, yulaf, mısır silajı ve fiğ çeşitlerine göre besin değeri daha yüksek kaba yem olup bu yemle beslenen hayvanlarda süt ve et verimindeki artış gözle görülür seviyelere ulaştığı gibi gebe kalma oranının da yükseldiği tecrübe edilmiştir. 

ÜrünKuru Madde / KgEnerjiJambon Proteini
Yonca Silajı385685168
Ryegrass450900192
Mısır Silajı32090488


Yukarıda yazılı veriler tamamen tarım bakanlığına ait verilerdir.  

Ryegrass yem bitkisinin  çok yönlü özellikli ve verimli olmasından dolayı piyasa da insanları kandırmaya yönelik tohum satışı yapanlar olabilir. Sizden ricam tohumlarını güvendiğiniz, bildiğiniz yerlerden temin ediniz. Tarım bakanlığına ait pancar kooperatifleri ve tarım kredi kooperatiflerinde de tohumları mevcuttur. Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.