Sığırlarda Akciğer Kıl Kurdu Hastalığı


Dictyocalus Enfeksiyonu Nedir?

Bu enfeksiyon, Dictyocalus viviparus adında ki akciğer kıl kurtlarının buzağı ve danalarda paraziter bronşit oluşturması sonucu ölümle seyredebilen bir hastalıktır. Bu hastalık özellikle meraya çıkan bir yaşın altındaki buzağı ve danalarda oldukça öldürücü seyretmektedir. Fakat bu parazit buzağı ve danaların dışında genel durumu iyi olmayan ve bağışıklık sistemi gelişmemiş sığırlarda da risklidir. Özellikle yağış oranı yüksek bölgelerde yaygın olarak görülmektedir.

Bu parazite bağlı oluşan bronşit çoğunlukla meraya çıkan süt ineği buzağılarında ve sütten kesilmiş besi buzağılarında görülmektedir. Fakat sığırlarda da çok miktarda parazit alımı durumunda enfeksiyon gelişmektedir.

Dictyocalus Enfeksiyonunun Türkiye‘de ve Dünya’da Yayılımı Nasıldır?

Ülkemizde yapılan mezbaha araştırmaları sonucunda bu parazitin nadir de olsa ülkemizde görüldüğü kanısına varılmıştır.

Dünya da yapılan araştırmalar sonucunda yağmur mevsiminin yoğun yaşandığı bölgeler görülme sıklığının yüksek olduğunun ve bu hastalığın kuzey yarım kürede bulunan ülkeler için yaygın olmadığının açıklaması yapılmıştır.

Dictyocalus Enfeksiyonunun Çoğalması ve Bulaşması Nasıl Şekillenir?


  • Bulaşmada kilit nokta dışkıyla bulaşık yem veya mera alanlarıdır.
  • Bu hastalığı oluşturan parazitler hem konak hayvanın akciğerden yutağa geçen kısmında hem de dışkıyla bulaşık mera alanlarında gelişim göstermektedir.
  • Merada otlanan ya hayvanların bu parazitleri ağız yolu ile alması sonucunda enfeksiyon şekillenir.
  • Parazitlerin ağız yolu ile alınması ve dışkı ile dışarıya atılması arasında geçen süre 4 hafta olup, hayvanda uygun koşullar sağlandığında milyonlarca parazitin üremesine ortam hazırlanmaktadır.

Dictyocalus Enfeksiyonunun Klinik Belirtileri Nelerdir?


Bu hastalığa bağlı klinik belirtiler ve ölüm sonrası lezyonlar ağır akciğer kıl kurdu enfeksiyonlarında görülmektedir. Klinik belirtiler ağız yolu ile alınan enfekte parazit miktarına bağlı olarak değişmektedir. Bu belirteler ara sıra görülen öksürükten şiddetli solunum yetmezliğine kadar değişmektedir.

Genel olarak klinik belirtiler parazitlerin ağız ile alınmasından 3 hafta sonra ve parazitlerin dışkıda görülmesinden birkaç gün önce ortaya çıkmaktadır. Yetişkin sığırlarda süt verimin aniden düşmesi tipik bir klinik belirti olarak nitelendirilmektedir. Enfeksiyonun başlamasından sonraki 3. haftada aşırı etkilenmiş sığırlarda hastalığa özgü bir belirti olan başlarını uzatarak ve sık sık öksürdükleri , hızlı ve yüzeysel soluk alıp verdikleri görülmektedir.

Genellikle buzağılarda bulaşmayı takiben 15. günde şiddetli enfeksiyon gelişmesiyle birlikte akciğerlerde ödem ve buna bağlı olarak akciğer yetmezliği sonucu ölüm şekillenmektedir. Buzağıların bir çoğunda kademeli iyileşme görülse de tam iyileşme aylar almaktadır.

Dictyocalus Enfeksiyonunun Teşhis Yöntemleri Nelerdir?


Klinik bulgular teşhiste kısmen yardımcı olmaktadır. Yılın belli zamanlarında enfeksiyonun oluşması ve buzağıların merada otlamasından sonra hastalanması gibi durumlar teşhiste yardımcı olmaktadır. Bunların dışında dışkının laboratuvar muayenesi de teşhise yardımcı olmaktadır.

Dictyocalus Enfeksiyonunun Tedavi ve Korunma Yöntemleri Nelerdir?


Yukarıda belirtilen herhangi bir klinik bulguya rastlandığında hemen veteriner hekime başvurulmalıdır. Ne kadar erken tedaviye başlanırsa tedavinin olumlu sonuçlanma süresi o kadar kısalır.

Korunma programında öncelik meraya bulaşmanın mümkün olduğunca engellenmesidir. Bundan dolayı hasta hayvanlar meraya çıkarılmamalı ve ahırda tedavi altında tutulmalıdır. Dictyocalus enfeksiyonunun da korunmada ki amaç hayvanların mümkün olduğunca az sayıda parazitle enfekte olmalarını sağlamak ve klinik belirtilerin ortaya çıkmasını engellemektir

En iyi korunma yöntemlerinden biride buzağıları aşılamaktır. Bunun dışında antiparaziter uygulamalarda buzağılarda bağışıklık oluşmasına yardımcı olmaktadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.