Soya Fasulyesi Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri


Soya Fasulyesini Biraz Tanıyalım

Baklagillerden tek yıllık yazlık bir bitkidir.  Soya protein ve mineral maddeler açısından insan besin maddelerinin başında gelir.  Soya bitkisi, ülkemize de ilk kez 1930’lu yıllarda girmiş ve uzun yıllar boyunca sadece Karadeniz bölgesinde tarımı yapılmıştır. Bir baklagil bitkisi olarak soya, toprağa azot kazandırarak, kendisinden sonra ekilecek olan ürünlerde verimi arttırır ve gübre tasarrufu sağlar.

Soya Fasulyesi Üretiminde Hangi Zararlı Böcekleri Tarlamızda Görüyoruz?

Soyanın en önemli zararlıları;  Beyaz sinek, kırmızı örümcek, yeşil kurt, prodenia ve pis kokulu yeşil böcek’ tir.

Beyaz sinek; soya bitkisi çıkışından itibaren zararlıya konukçuluk eder. Yaz boyunca beyazsinek popülâsyonu artarak varlığını sürdürür. Popülâsyon yoğunluğu bölgelere ve soya çeşitlerine göre farklılık gösterir.

Beyazsineğin hem ergini hem de larvası zararlıdır. Soya bitkisinde yaprakların öz suyunu emerek doğrudan zarar verip bitkinin gelişmesini önler ve zayıf kalmasına neden olur.Ayrıca, ergin ve larvaların çıkardığı yapışkan sıvı yaprakların yüzeyini kaplar. Bu sıvının üzerinde gelişen saprofit funguslar zamanla hava ile temas ederek yaprakların yüzeyinde fumajin olarak adlandırılan siyah bir görüntünün oluşmasına neden olur. Yaprakların yüzeyini kaplayan fumajin, gözenekleri kapattığı için bitkinin solunum düzeni ve fizyolojisi bozulur. Fotosentez yapılamadığı için de bitkinin erken ölmesine neden olur. Ürün kaybının % 12-25 oranında olduğu saptanmıştır. Zirai ilaçlama zamanına teknik personel tavsiyesinde başlanmalı ve tavsiyesine uyulmalıdır.

Kırmızı örümcekler; soya fasülyesinde yaprakların arka yüzeylerinde koloni oluşturarak, bitki özsuyunu emerek bitkinin önce sararmasını sonrasında solup kurumasına yol açarak  gerekli tedbirler alınmazsa bitki ölümlerine ve büyük verim kayıplarına sebep olur. Zirai ilaçlama zamanına teknik personel tavsiyesinde başlanmalı ve tavsiyesine uyulmalıdır.


Yeşilkurt zararlısı ise;  yumurtalarını genellikle soya bitkisinin taze uç kısımlarına bıraktığından, larvalar önce çok taze yaprakçıklarla bulunur ve burada delikler açarak beslenirler. Yeşil kurtun beslendiği bu yapraklar gelişir, fakat daha önce açılan delikler kalır. Larvaların soya yapraklarındaki zararı önemli değildir. Larvalar yapraklarla beslenmekle birlikte çiçeklerle ve baklalarla da beslenirler. Çiçek ve baklada beslendiğinde zararı önemli olmaktadır. Zirai ilaçlama zamanına teknik personel tavsiyesinde başlanmalı ve tavsiyesine uyulmalıdır.

Prodenia zararlısı; larvaları başlangıçta  soya yapraklarını yiyerek yaprakları zar halinde bırakırlar. Sonrasında yaprağın tamamını yiyerek bitirirler. Gerekli tedbirler alınmazsa bitki de gelişim duracak ve yüksek verim kayıplarına ulaşacaktır. Zirai ilaçlama zamanına teknik personel tavsiyesinde başlanmalı ve tavsiyesine uyulmalıdır.


Pis kokulu yeşil böcek zararlısını düşünürsek; bitki özsuyunu emerek bitkinin zayıf düşmesine sebep olurlar.  Bitkinin her türlü organından beslenirler ise de özellikle meyvelerde beslenmeyi tercih ederler.  Emgi yaparak çiçek ve yeni oluşacak olan meyvelerin dökülmesine sebep olur. Büyümekte olan meyveler de şekil bozukluğuna sebep olur. Zirai ilaçlama zamanına teknik personel tavsiyesinde başlanmalı ve tavsiyesine uyulmalıdır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.