Su Analizleri ve Önemi


Tarımsal Anlamda Sulama Yaptığımız Suyun İçeriği Önemli Mi? 

Bitkilerin sulama suyu istekleri, bitki çeşidine, bitkinin yetiştiği bölgeye, gelişme mevsiminin uzunluğuna, ortalama sıcaklık derecesine, yağış ve hava nemine bağlı olarak değişmektedir.

Sulama suları içerisinde belirli oranlarda erimiş katı madde yani tuz vardır. Suların kalitesi yani onların kullanım için uygunlukları ise, içerdikleri bu tuzların miktarı ve cinsleri ile ilişkilidir.  Sulama sonucunda birikecek tuzlar mevsimsel yağışlarla alandan doğal yollarla uzaklaştırılamıyorsa yani suyu alandan tahliye edemiyorsak; toprak, iyi kalitedeki sulama suları ile belli bir süre sonunda, tarlada beyaz tabakalı tuzlanmalar başlayacaktır ve verim de düşecektir. 

Pek çok çiftçimiz büyük yatırımlar yaparak sera ve benzeri tarımsal işletmeleri kurmakta ve sonrasında sondaj yardımıyla su çıkartmaktadırlar.  Ancak çıkan suyun iyi olmaması durumunda bu büyük yatırımların işlemesi, ürün vermesi ya da kısacası faaliyete geçmesi oldukça zor olur. Bitkilerin sulama yapılmadan yetiştirilmesi günümüz şartlarda mümkün değildir. Dolayısıyla, yatırımcıların yani çiftçilerimizin yatırım bölgelerindeki su kaynaklarını ve kalitesini önceden incelemesi son derece önemlidir. 

Sulama Suyu Kalitesinin Bitki Üzerinde Nasıl Etkisi Nedir?


Sulama suyumuzda tuz içeriği yüksek olduğu zamanlarda bitkinin kökleriyle suyu alamaz duruma geliyor. Bu durumda bitkilerde "fizyolojik kuraklık" dediğimiz su stresi yaşayan, solgun  bitkiler görmüş olacağız.

Aşırı tuz stresi bitkilerde bodurluğa ve kök büyümesinde gerilemeye neden olur.

Tarlamızda kullanılacak suyun, ektiğimiz ürüne ve tarlaya uygun olup olmayacağı, suyun görünüşünden ve tadından değil ancak "su analizi" sonucu anlaşılır.

Tıp dünyasında doktorların hastalarına doğru teşhis koyabilmek için kan  ve idrar tahlillerinin raporları doğruyu gösteriyorsa eğer aynı şekilde bir suyun kalitesini ve içeriğini hakkında bilgi alabilmek için sulama suyumuza analiz yapmamız gerekmektedir. 

Sulama Suyunda Hangi Değerler Dikkate Alınır?

  • Eriyebilir tuzların toplam değeri (EC). 
  • Sodyum (Na)  değerleri
  • Bor (B) gibi zehirlilik yapabilecek özel elementlerin değerleri
  • Bazı koşullarda kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) ile ilgili değerler

Marketten içmek için aldığımız suların etiketlerinde de bu değerleri görebilirsiniz. Bizler içerken dikkat ediyorsak tarladaki bitkiler için de dikkat etmemiz gerekiyor. 

Su Analizin de Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Neler Peki?

Su analizi için 2 litre su yeterlidir ancak bazı özel elementlerin analizi gerektiği takdirde daha fazla miktarda örneğe ihtiyaç bulunur.

Su Örnekleri Ne Zaman Alınmalı ?

Su örneklerinin sulamanın yapıldığı devre içinde alınması veya probleme ilişkin su örneği alınacaksa onun en fazla olduğu zamanda alınması uygundur. Değişimler belirlenmek isteniyorsa farklı dönemlerde örnekler alınmalıdır.

Su Örneklerini Nasıl Alabiliriz?


Kuyulardan, şişenin boynuna bir ip bağlayarak sarkıtılmak suretiyle; derin kuyulardan ise motopomp yaklaşık 15 dakika kadar çalıştırılarak su berraklaştıktan sonra örnek alınır. Alınan suyun derinliği de önemli olduğundan, hangi derinlikten alındığı da not edilmelidir.

Sulama kanallarında ise, kanalın sulama sahası içerisindeki bir noktasından alınan örneğe ilaveten, bu kanalın suyunu temin ettiği göl ve baraj içerisindeki suyun ilk özelliğini de tayin etmek için, kanalın göl ve barajı terk ettiği noktasından da bir örnek alındığı taktirde, aralarında herhangi bir farkın olup olmadığını tespit etmeye yarayacaktır.

Herhangi bir nedenle aynı sudan ikinci kez bir örnekleme yapılması istendiği takdirde, su örneğinin ilk alındığı koşullarda alınmasına dikkat edilmelidir.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.