Tarım Sektöründe İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı


Tarım bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Artan nüfusa bağlı olarak tarım alanlarımızın sabit kalması hatta azalıyor olması, toprağımızı korumaya, bizi birim alandan daha fazla ürün alma konusunda çalışmalar yapmaya itiyor. Toprağımızın kıymetini bilmemiz ve elde ettiğimiz verimi en yüksek mertebeye çıkartmamız lazım. Organik tarım ile daha sağlıklı ürünler elde etmek mümkün olsa da bahsettiğim nüfus artışına bağlı olarak verim ve ekonomiyi göz ardı edemeyiz. Elimizden geldiğince doğaya zarar vermeden ve su kaynaklarını minimum düzeyde kullanarak maksimum verim elde etmemiz gerekir.

Doğadaki her durum adeta birbiri ile zincirle bağlanmış gibidir. Bu hususta birkaç noktaya değinerek asıl konumuza geçeceğim. Akaryakıtların havaya ve çevremize verdiği zararları hepimiz biliyoruz. Sera gazlarının ozon tabakasının incelttiği ve küresel ısınmaya neden olduğu aşikârdır. Tüm bunlara bağlı olarak küresel ısınmanın getirdiği kuraklık ile mücadele etmemiz lazım. Kuraklık ile birlikte suyun önemi daha da arttı, suyumuzu da mümkün olduğunca tasarruflu kullanmamız gerekiyor.  

Tarım konusunda da gelişen teknolojiyi takip etmemiz ve geleceğimiz için daha bilinçli adımlar atmamız lazım. Tarımda, çiftçiye dokunabilen teknolojik sistemler var ve bunlardan bir tanesi de drone’dur.  Gelişen yapay zekâ ile drone teknolojisi farklı boyutlara ulaşıyor. Küresel iklim krizlerine karşı çevre teknolojilerinin geliştirilmesi bu açıdan mühimdir. Yazılım ve teknolojiyi tarıma uyarlamak, yukarıda saydığım birçok zararların etkisini azaltacaktır. Asya ülkeleri tarımda drone kullanımı konusunda ilk sırada yer alıyor. Peki, Türkiye’nin durumu ve geleceği nasıl? Bahsedilen sorunların drone ile ilgisi nedir ve bu sorunları nasıl çözebilir? Gelin hep birlikte önce bu araçların avantajlarından, daha sonra da Türkiye’deki durumlarından ve kullanımlarından bahsedelim.

Drone ile İlaçlamanın Avantajları Nelerdir? Drone ile Sadece İlaçlama mı Yapılır?

Drone’un birçok avantajı ve kullanım alanı var. Tüm bunları maddeler halinde açıklayalım.

1-Normal ilaçlamada 10 dönümlük alan 1-2 saatte ilaçlanırken, drone ile 10 dönümlük alan 10 dakikada ilaçlanıyor. Zaman açısından büyük tasarruf sağlıyor.

2- Drone sayesinde su kullanımında da 1/10’lik düşüş var. Sudaki basınç ve meme sisteminden kaynaklanan farklılıktan dolayı müthiş derecede tasarruf sağlanıyor. 10 dekarda 10 litrelik su kullanıyor.

3- Zamandan tasarruf, su ve ilaç tasarrufunun yanında ayrıca mazot ve amortisman tasarrufu ile de doğaya verilen zararı azaltmış oluruz.

4- Uzun boylu bitkilerde traktörün giremediği, girdiğinde ise ezerek bitkiye zarar verme durumu oluşuyor, bu durum verimi önemli derecede etkileyebiliyor.  Traktör ile ilaçlama yapıldığında fire verme olayı da ortadan kalkmış oluyor.


5- Öncesinde drone tarlaya gönderilir, nerelerin ilaçlanması gerektiğine dair tespit yapılır ve olması gereken yerler ilaçlanır. Burada %70-80’e kadar avantaj sağlanıyor. Gerektiği yerler dışında ilaçlama yapmayarak nokta atışı bir sistem ile hem doğanın dengesi bir nebze de olsa korunmuş oluyor. Bununla birlikte drone ile ilaçlamada, insanlarda solumadan kaynaklanan rahatsızlıkların önüne geçiliyor. Yukarıda bahsettiğim tüm sorunların oluşmasını bu sayede engellemeye çalışıyoruz.

6-  Ağaç dikilirken belli hat üzerinde dikilmesi lazım. İşaretleme için ya ip çekiliyor ya da belli ölçüm aletleri kullanılıyor. Drone üzerindeki GPS yardımı ile ve aşağıya yansıtılan lazer vasıtası ile noktasal olarak hiç hata yapılmadan, tekdüze ağaç dikimi de yapılıyor.         

7- Bilindiği üzere yağışlı havalardan sonra tarlaya girilemiyor ama drone toprak ile temas etmediği için bu durumdan etkilenmez.

8- Drone üzerinde radar sistemi bulunuyor. Bu sayede farklı uzunluktaki bitkilerde, alçalıp yükselme ile aynı mesafede ilaçlama yapıyor.

9- Dronelar ilaçlama, sıvı gübreleme, tohumlama hatta bitkilerin sağlığını kamera ile tespit etme gibi tarımın birçok alanında hizmet ediyor fakat Türkiye bunları çok yoğun bir şekilde kullanamıyor.

Pakistan’da İklim Açısından Akıllı Faaliyetlere Katılım Teşvik Ediliyor

Yolu olmayan, ulaşılması zor alanlara milyonlarca ağaç dikmek için drone plantasyon planı oluşturuldu ve Pakistanlı çevreciler buna destek oldu. Tabii dikim sonrası bakım yapmak da sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki kilit noktalardandır. Drone, bu konuda da, uygun bir şekilde yönetilip uygulandığında gerçekten harika işler çıkaracaktır.

Ayçiçeği, buğday, kanola, çeltik, mısır, pamuk, çay, meyve ve sebze bahçelerinde drone ile ilaçlama yapılıyor.

Dünyada ve Türkiye’de Drone Piyasası Nedir ve Ne Kadarı Tarımda Kullanılıyor? Drone Kullanımının Geleceği Nasıldır?

Kısaca bahsetmek gerekirse Dünya’da yaklaşık 200 milyar dolarlık drone piyasası var ve bunun yine yaklaşık %30 kadarı tarımda kullanılıyor. Özellikle Japonya, Meksika, Çin, Amerika ve Güney Kore gibi ülkelerde ciddi bir şekilde drone ile ilaçlama yöntemi kullanılıyor. TARNET’in belirttiğine göre, 2030 yılına geldiğimizde droneların %70’i tarımda kullanılacaktır. Türkiye’de havacılık sektöründe yatırımların artışı ile önemli gelişmeler yaşanmıştır. Her alanda yerli üretime önem gösteren Türkiye, drone ve insansız hava araçları konusunda da yerli üretim çalışmalarına devam ediyor.

Droneların tarımsal açıdan gelecekteki önemini daha iyi anlamamız için şu anda yurt dışında drone’lara göre zirai ilaç yapıldığını belirtmekte fayda var.

Şu Anda Drone ile İlaçlama Yapan Firmalar Var mı? Drone ile İlaçlama Fiyatları Nasıl?

Drone fiyatları ülkemiz şartlarınca çok ekonomik değil fakat drone ile ilaçlama yapan çeşitli firmalar mevcut. Onlar ile iletişime geçebilirsiniz. İlaçlama yapılacak mahsüle göre dekar başına alınacak ücretler hakkında sizi bilgilendiriyorlar. Fikir olması açısından bir fiyat vermek gerekirse genelde dekara 15-20 TL arasında bir ücret alınıyor. Drone fiyatları ise çok değişkendir, ortalama £ 960.00 civarıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmeliğin taslağına göre, insansız hava araçları ve dronelar, ruhsatlandırılarak ve diğer gereken izinler alınarak tarımsal ilaçlama alanlarında kullanılabilecek.

İnsansız Hava Araçları ve Droneların Kullanım Esasları Nelerdir?

Bu amaçla kullanılacak araçlara, ruhsat alınabilmesi için gereken belge ve dilekçe ile Bakanlığa başvuruda bulunulacak. İzin verilen amaçlar dışında kullanılan drone ve insansız hava araçları kullanıcılarına, idari para cezası verilecek.

Ruhsatlandırılan alet ve makineler, ruhsatta belirtilen ismi ile piyasaya arz edilebilecek. Satış ise ruhsat sahibi firmalar ve bayiler dışında yapılmayacak. Zirai mücadele alet ve makineleri kapsamına giren insansız hava aracı ve droneların ülkemizde, ruhsatı olmadığı takdirde, kullanımı dâhil satışı, imalatı ve ithalatı gibi tüm imkânları yasaktır.

Drone ile Doğaya Katkı Amaçlı Daha Farklı Ne Tür Çalışmalar Yapılıyor?

Van Erciş Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner Hekimler tarafından drone ile yerleri belirlenen sokak hayvanlarının karma aşıları yapılıyor, beslenmeleri için mamalar bırakılıyor. Böylece varlıklarını bilemediğimiz, gözle göremediğimiz hayvanların sağlığı kontrol altına alınmış oluyor. Dondurucu soğuklardan etkilenen, yaralı ve yardıma muhtaç hayvanlar drone ile bulunarak tedavi edilip kurtarılıyor.

İnsansız hava araçları ile ulaşılması mümkün olmayan ya da çok güç olan alanlara tohum atışları gerçekleştiriliyor ve böylece tarım yapılması mümkün olmayan dağlık araziler ağaçlandırılmış oluyor.

Doğaya ve üreticilerimize yardımcı olan uçan çiftçilerimizin ülkemizde daha fazla talep görülmesi dileği ile… 

Video Kerem Cebe'ye aittir.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.