Yem Bitkilerinin Önemi

Sürekli ve güvenli kaba yem üretmenin en önemli yolu yem bitkileri tarımıdır. Yem bitkileri tarımı, tarımsal faaliyetler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Yem bitkileri, bitkisel ve hayvansal üretimin en önemli hammaddesidir. Gerek hayvanların mide mikro florası için gerekli besin maddelerini içermesi, gerekse mineral ve vitamin bakımından zengin olması ve hayvanların üreme gücünü arttırması gibi pek çok sebepten ötürü yem bitkileri, yüksek kalitede hayvansal ürün sağlar.

Yem bitkileri üretimi sadece hayvansal üretim konusunda değil, daha birçok alanda üreticiler için önemli bir yere sahiptir. Örneğin; çayır ve meraların üzerindeki aşırı otlatma baskısı ancak yem bitkileri tarımı ile hafifleyebilir ya da tahıl-nadas sistemlerinde münavebeye girerek nadas alanlarını daraltır ve bu sayede erozyon riskini de en aza indirgemiş olur. Yem bitkileri tarımının artmasıyla birlikte bozulan çayır ve mera alanları kendilerini yenileme fırsatı yakalamaktadır. Aynı zamanda da girdikleri ekim nöbetleriyle kendinden sonraki ürünlere önemli katkılar sağlamaktadır. Yem bitkilerinin faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz bu yazımızda, alanlarına göre yem bitkilerinin önemine değineceğim…

Yem Bitkilerinin Ekim Nöbetindeki Etkinlikleri ve Önemi Nelerdir?

Türkiye, büyük oranda tahıl tarımı yapılan bir ülkedir ve topraklarımızın büyük bir çoğunluğu organik maddece fakirdir. Yem bitkileri ile uygun bir ekim nöbeti sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması tarla bitkilerinde verim artışını sağlayabilecek çözüm yollarından birisidir. Yem bitkileri, toprağı organik maddece zenginleştirdiği için kendinden sonra gelen bitkilerin verimini arttırırlar. Kök yapılarından dolayı toprağın derin tabakalarına kadar inip, toprağı gevşetir ve havalandırırlar. Topraktaki hastalık ve zararlılarla mücadele ederler. Aynı zamanda nadas alanlarının azalmasını sağlarlar. Kaba yem üretimini arttırarak hayvansal üretime önemli derecede katkıda bulunurlar.

 

Yem Bitkilerinin Toprak Verimliliği Açısından Önemi Nedir?

Toprak yorgunluğunu gidermede önemli etkinlikler yaratırlar ve toprağın su, rüzgar gibi faaliyetlerle taşınmasını engellerler. Toprağın infiltrasyon özelliğini arttırarak su kaybını azaltırlar. Toprağın organik maddesini arttırırlar ve toprağı besin maddeleri yönünden zenginleştirirler.

 

Organik Tarımda Yem Bitkilerinin Önemi Nedir?

 Organik tarımda kimyasal ilaç, gübre vb. girdiler kullanılmadan üretim yapıldığı için  kimyasal gübre ve ilaçların ihtiyacını karşılayabilecek organik maddeler aranmaya başlanmıştır. Azotlu gübrelerin yerini alabilecek en önemli kaynaklardan birisi de ekim nöbetine baklagillerin alınmasıdır. Özellikle çok yıllık baklagil yem bitkileri ekim nöbetinde, kendisinden sonra gelen bitkilere azot bakımından zengin bir toprak bırakmaktadır. Tek yıllık baklagil yem bitkileri ile yapılan yeşil gübreleme de ise kendisinden sonra ekilen bitkinin ihtiyacı olan azot gereksiniminin hemen tamamı veya önemli bir bölümünü karşılamaktadır.

 

Yem Bitkilerinin Hayvan Beslemedeki Önemi Nedir?


 

Yem bitkileri üretiminin asıl amacı hayvan beslenmesidir. Bir hayvancılık işletmesinde ekonomik yem sağlayabilmek için ilk yapılacak faaliyet yem bitkisi üretimi olmalıdır. Çünkü çiftlik hayvanları için en ucuz yem kaynağı bu yem bitkileridir. Yem bitkileri tarımını etkileyen sorunlar, dolayısıyla hayvancılığı da önemli derecede etkilemektedir. Ekonomik bir hayvancılık faaliyeti için yem bitkileri tarımının geliştirilmesi zorunludur. Aynı zamanda hayvan besleme amacıyla yem bitkilerinin yaygınlaştırılması, meralar üzerindeki otlatma baskısını da azaltacaktır. Böylece bozulan çayır ve mera alanları, kendilerini yenileme fırsatı yakalayabileceklerdir. Hayvan beslenmesinde, ruminant adı verilen işkembeli hayvanların rumen fonksiyonları için gerekli selüloz en ucuz yem bitkilerinden sağlanmaktadır.

Yem Bitkileri;

·         Hayvanların mikroflorası için gerekli besin maddelerini içerir.

·         Vitamin ve mineraller açısından zengindir.

·         Doğal çayır ve meralardan sonra en ucuz yem kaynağıdır.

·         Hayvanların üreme güçlerini olumlu yönde etkiler.

·         Kaliteli ve sağlıklı hayvansal ürünler üretilmesine yardımcı olurlar.

 Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.