Akabane (Konjenital Artrogripozis)

 1- Akabane (Konjenital Artrogripozis) hastalığı nedir?

2- Hastalığın oluşmasında etkili olan faktörler nelerdir?

3- Hastalığın vücutta ilerleyişi nasıldır?

4- Hastalığın belirtileri nelerdir?

5- Hastalığın teşhisi nasıl yapılmaktadır?

6- Hastalığın tedavisi ve hastalıktan korunma ilkeleri nelerdir?

1-Akabane (Konjenital Artrogripozis)  hastalığı nedir?

Hastalığın etkeni Bunyaviridae ailesinden Ortabunyavirus cinsinde Akabane virus oluşturmaktadır. Japonyada Akabane adı verilen bölgede ilk kez ortaya çıktığı için bu adı almıştır. Hastalık 1961'de Japonya'da tespit edildikten sonra 1969-1970 yıllarında İsrail'de yaygın bir şekilde görülmüştür. İsrail'deki bu salgında 3000 dana, 700 kuzu, 600 oğlak ölümü meydana gelmiştir. Hastalık tropikal ve subtropikal bölgelerde Japonya, İsrail, Suriye, Türkiye, Ortadoğu, Güney Afrika bazen de Asya ülkelerinde gözlenmektedir. Sokucu sineklerle bulaştırılan özellikle koyun, keçi bunun dışında sığır gibi bir çok ruminant grubunda görülmektedir. Hastalık Culicoides adı verilen sokucu sineklerle bulaşan yavrularda özellikle doğmasal eklemlerde şekil bozuklukları, gebelerde abortla karşımıza çıkmaktadır.

2- Hastalığın oluşmasında etkili olan faktörler nelerdir?

Hastalığın bulaşmasında Culicoides adı verilen sokucu sinekler rol oynamaktadır. Temas, dışkı ya da idrarla bulaşma bildirilmemiştir. Sokucu sinekler tarafından sokulan gebe hayvanlarda başlangıçta hastalık belirtisi gözlenmemektedir.


3- Hastalığın vücutta ilerleyişi nasıldır?

Sokucu sinekler tarafından bulaştırılan virus özellikle yetişkin hayvanlarda bazı sinirsel belirtiler gösterebilir. Virüs gebe hayvanlardan yavruya plasenta yardımıyla geçerek yavrularda sinir sistemine yerleşerek yavrunun anomali doğmasına neden olabilmektedir. Yavruların etkilendiği döneme göre ya premature (erken doğum) ya da ölü doğum meydana gelebilir. Gebeliğin 3-4. ayında etkilenen yavrularda beyin ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikimi, gebeliğin 6. ayında etkilenen hayvanlarda eklemlerde şekil bozuklukları görülebilir.

4- Hastalığın belirtileri nelerdir?

Hastalığa ait belirtiler açık bir şekilde gözlenememektedir. Hayvanlarda daha çok erken ya da ölü doğumlar ve


doğan yavruların eklemlerinde şekil bozuklukları görülmektedir.


Yeni doğan, genç hayvanların hareketlerinde de değişikliklerin var olduğu bu hastalığın belirtileri arasındadır. Merkezi sinir siteminin etkilenmesine bağlı hayvanlarda körlük, göz yuvarlağının sağa, sola, yukarı, aşağı hareketleri, sağırlık, durgunluk, yavaş yeme ve hareketlerde koordinasyon bozuklukları oluşabilir.

5-Hastalığın teşhisi nasıl yapılmaktadır?

Hastalığın teşhisi Veteriner hekimlerin kontrolünde laboratuvar ve hayvanlarda görülen hastalık belirtileri bir arada değerlendirilerek yapılmaktadır.

6-Hastalığın tedavisi ve hastalıktan korunma ilkeleri nelerdir?

Hastalığın tedavisi bulunmamaktadır; çünkü doğan yavruların yaşama şansı çok düşüktür. Hastalığı geçirmiş annelerin yavruları kolostrumla bu hastalığa karşı antikorları almış olur. Kuzularda 4 aylık, buzağılarda ise 6 aylığa kadar hastalığa ait bağışıklık sisteminin oluşturan antikorlar yavruların kanlarında tespit edilebilir. Hastalıkla mücadelenin temelini sokucu sineklerle olan mücadele oluşturmaktadır. Hastalığın oluşmasına neden olan sokucu sineklerin görüldüğü mevsimlerde hayvanlar bu bölgelerden uzaklaştırılmalıdır. Yavrulama döneminden önce yapılan aşıların etkili olduğu düşünülmektedir. Akabane aşısı ülkemizde bulunmamaktadır; ancak bazı ülkelerde aşı bulunmakta ve aşının yavru ölümlerini engellediği bilinmektedir. Aşı hayvanların hastalığa maruz kalmasından önce uygulanmalıdır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.