Beyaz Kas Hastalığı ( Nutrisyonel Muskuler Atrofi)
Beyaz Kas Hastalığı ( Nutrisyonel Muskuler Atrofi)

Sahada yaygın görülen vitamin E ve Selenyum eksikliği sonucu meydana gelen özellikle koyun ve kuzuları etkileyen beyaz kas hastalığı ahır şartlarında vitamin E eksikliği, mera şartlarında ise Selenyum eksikliği bu hastalığın oluşmasında önemli etmenlerdir...

Cryptosporidiosis (cryptosporidium)
Cryptosporidiosis (cryptosporidium)

Buzağılarda ishal oluşumunda en önemli hastalıklardan; cryptosporidium. Hastalık Dünyada yaygın olarak gözlenmektedir. Buzağılarda 5-28 gün daha sıklıkla 7 ila 14 günlüklerde yaygın gözlenmektedir. Hastalık kuzularda da oluşabilmektedir....

Aspirasyon Pneumonisi (Gangrenli Pneumoni)
Aspirasyon Pneumonisi (Gangrenli Pneumoni)

Aspirasyon pnömonisi diğer adıyla gangrenli pnömoniyi ülkemizde özellikle yeni doğan buzağı ve kuzularda görülen bir hastalıktır. Akciğerde şiddetli hasar ile kendini gösterir. ....

Ösefagus Daralması (Yemek borusunun daralması)
Ösefagus Daralması (Yemek borusunun daralması)

Ösefagus yani yemek borusu ağıza alınan gıdanın mideye iletilmesini sağlayan bir yapıdır. Yemek borusu çeşitli nedenlerle daralabilir. Apse, tümor ve özellikle yanlış sonda uygulamaları ösefagus daralmasına neden olmaktadır....

Farenk Felci (Yutak Felci)
Farenk Felci (Yutak Felci)

farenks felci ;sinir sistemini etkileyen sistemik hastalıklarda daha fazla karşımıza çıkmaktadır...

Kelebek Hastalığı (Distomatosis)
Kelebek Hastalığı (Distomatosis)

Kelebek hastalığı diğer adıyla Distamatosis ülkemizde paraziter uygulamaları yapılmayan sığırlarda yaygın görülen özellikle karaciğer ve safra kanallarında tıkanmaya neden olan önemli bir hastalıktır....

Akabane (Konjenital Artrogripozis)
Akabane (Konjenital Artrogripozis)

Akabane Hastalığın etkeni Bunyaviridae ailesinden Ortabunyavirus cinsinde Akabane virus oluşturmaktadır. Japonyada Akabane adı verilen bölgede ilk kez ortaya çıktığı için bu adı almıştır. ...

Rumen Hipoaktivitesi
Rumen Hipoaktivitesi

Rumen diğer adıyla işkembe sığır, koyun, keçi gibi ruminant grubu için büyük önem arz etmektedir. Bu hayvanların 4 mideleri bulunmakta ve sindirim faaliyetinin çoğu ve en önemli kısmı işkembe de gerçekleşmektedir....

Kara Hastalık (Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis)
Kara Hastalık (Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis)

Kara hastalık Cl. novyi tip B toksinlerinden kaynaklanmaktadır. Hastalık daha çok koyunlarda bazen de sığırlarda oluşmaktadır. Karaciğerde hasar, toksin salınımı sonucunda ani ölümlerle karşımıza çıkmaktadır....

Ösefagitis
Ösefagitis

Ösefagus diğer adıyla yemek borusu insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da ağızdan alınan gıdanın mideye iletilmesini sağlayan bir bölümdür....

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.