Rumen Hipoaktivitesi

1-Rumen hipoaktivitesi nedir?

2-Hastalığın oluşmasında hangi faktörler rol oynar?

3- Hastalığın belirtileri nelerdir?

4-Hastalığın teşhisi nasıl yapılmaktadır?

5-Hastalığın tedavisi ve hastalıktan korunma ilkeleri nelerdir?

1-Rumen hipoaktivitesi nedir?

Rumen diğer adıyla işkembe sığır, koyun, keçi gibi ruminant grubu için büyük önem arz etmektedir. Bu hayvanların 4 mideleri bulunmakta ve sindirim faaliyetinin çoğu ve en önemli kısmı işkembe de gerçekleşmektedir. İşkembenin birçok nedenden kaynaklı olarak eskisi gibi çalışamaması ya da mekanizmanın bozulmasına rumen hipoaktivitesi adı verilir. Rumen hipoaktivitesi sonucunda sindirim faaliyetlerinin aksaması hayvanlarda ileriye yönelik problem oluşturmaktadır.

2-Hastalığın oluşmasında hangi faktörler rol oynar?

Hastalığın oluşumundaki faktörleri maddeler halinde sıralayacak olursak;

• Hayvanların rasyonlarında yeteri kadar mineral, iz element ve vitaminin olmaması

• Rasyonda enerji/ protein dengesinin bozulması

• Konsantre yem noksanlığı

• Kötü kaba yem

• Hayvanların uzun süre kötü beslenme şartları

3- Hastalığın belirtileri nelerdir?

Hastalık genelde hayvan sahipleri tarafından göz ardı edilmektedir. Hayvanların rasyonlarında vitamin, mineral yönünden eksik olmasından dolayı pika (etrafta bulunan yabancı cisimleri yalama ve  ağza alma) durumunun ortaya çıkması. Hayvanların genel kondisyon yapısının kötü olması, gelişme döneminde olan hayvanlarda büyüme geriliği, verim performansında düşüklük, karın bölgesinde büyüme ve sarkıklık hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

4-Hastalığın teşhisi nasıl yapılmaktadır?

Hayvan sahiplerinden alınan bilgiler ile birlikte Veteriner hekimlerin işkembenin hareketlerini muayene etmesi ile birlikte teşhis konulur. Laboratuvar muayeneleri de yine hastalığın teşhisi açısından önemlidir.


5-Hastalığın tedavisi ve hastalıktan korunma ilkeleri nelerdir?

Hastalığın oluşmasını engellemek için yapılacak en önemli adım rasyonun ve beslenme şartlarının düzeltilmesidir. Konsantre yemler hayvanlara araştırılarak verilmeli, kaba yemlerin konsantre yemlere oranının 3/2 oranında olmasına dikkat edilmelidir. Rasyona mineral maddeler gerekli oranlarda katılmalıdır. Kötü besleme, dengesiz besleme, hayvanlarda sindirim sistemin faaliyetlerini engelleyebilecek her türlü çevresel faktörler uzaklaştırılmalıdır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.