Farenksin Daralması ve Tıkanması
Farenksin Daralması ve Tıkanması

Yutakta (farenks) yaygın büyüme ve bu bölgede yer alan lenflerde şişkinlik, yabancı cisimlerden ileri gelen olaylar yutakta daralma ve tıkanmaya neden olmaktadır. ...

Farengitis (Pharyngitis)
Farengitis (Pharyngitis)

Farenks, diğer adıyla yutak, hayvanlarda ağız ve burun boşluğunun arkasında yer alan kısımdır. Üstte burun boşluğu, alt tarafta ise yemek borusu ile bağlantılıdır. ...

Sığırların Gangrenli Nezlesi (Coryza gangrenosa bovum, CGB)
Sığırların Gangrenli Nezlesi (Coryza gangrenosa bovum, CGB)

Gangren Nezlesi hastalığı sığır ve mandalarda rastlanan viral bir hastalıktır. Baş bölgesi, bağırsak , mide ve deride bazı lezyonlarla (doku bozuklukları) karakterizedir. ...

Tetanoz (Kazıklı Humma)
Tetanoz (Kazıklı Humma)

Tetanozdan şüphelenilen hayvanlarda yara bölgeleri temizlenmeli , aktif bağışıklık için tetanoz antitoksinleri uygulanabilir. Bu antitoksin kısa sürede bağışıklık oluşturarak hayvanları yaklaşık bir yıl kadar korumaktadır....

Sığır Vebası (Rinderpest, Malkıran , Çor)
Sığır Vebası (Rinderpest, Malkıran , Çor)

Sığır vebası son derece öldürücü bulaşıcı viral sığır hastalığıdır. Hayvanların sindirim sisteminde şiddetli kanama, yaralar oluşturan yüksek ateşle seyreden bu hastalık Morbilli virus grubuna dahildir....

Mavi Dil (Blue Tongue)
Mavi Dil (Blue Tongue)

Mavi dil ülkemizde ihbari mecburi hastalıktır. Hastalığın tedavisi bulunmamaktadır.Hastalıktan korunma amacıyla hastalık mevsiminden 1 ay önce hayvanlara aşı uygulanmalıdır. ...

Koyun-Keçi Vebasi (Küçük Ruminat Vebasi, Ppr)
Koyun-Keçi Vebasi (Küçük Ruminat Vebasi, Ppr)

Koyun-keçi vebası, yüksek ateş, ağızda derin yaralar, mide ve bağırsakta hasar, pnömoni gibi akciğer dokusunda hasar oluşturun öldürücü viral bir hastalıktır. Türkiye'de ilk kez 1993 yılında kuzularda görülmüştür....

Şarbon (Antraks) Hastalığı
Şarbon (Antraks) Hastalığı

Şarbon (Antraks) Hastalığı, Antraks ismi kanın koyu kömür gibi bir renk almasından dolayı kullanılmaktadır. Hastalığa koyun,keçi,sığır, manda ,deve gibi birçok hayvanda ve insanda rastlanır....

Kuduz (Rabies)
Kuduz (Rabies)

Kuduz virüsü hasta hayvanların salyası ile etrafa yayılmaktadır. Köpeklerin salyasında, hastalığın bulguları görülmeden 8-12 gün önce kadar mevcut olduğu tespit edilmiştir....

Siğirlarda Viral Diyare / Mukoza Hastalığı (Bvd/ Md, Bovine Viral Diarrhea/ Mucosal Disease)
Siğirlarda Viral Diyare / Mukoza Hastalığı (Bvd/ Md, Bovine Viral Diarrhea/ Mucosal Disease)

Viral diyare-mukoza hastalığı bütün yaş gruplarında görülebilmesi nedeniyle üzerinde durulması gereken önemli bir hastalıktır....

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.