Farenksin Daralması ve Tıkanması

1-Farenksin daralması ve tıkanması nedir?

2- Hastalığın belirtileri nelerdir?

3-Hastalığın teşhisi nasıl yapılmaktadır?

4-Hastalığın tedavisi ve hastalıktan korunma yöntemleri nelerdir?

1-Farenksin Daralması ve Tıkanması Nedir?

Yutakta (farenks) yaygın büyüme ve bu bölgede yer alan lenflerde şişkinlik, yabancı cisimlerden ileri gelen olaylar yutakta daralma ve tıkanmaya neden olmaktadır. Yumru niteliğindeki yabancı cisimler, tel parçaları gibi fiziksel bir çok etken , aktinobasilloz, tüberküloz gibi hastalıklarda yine yutakta daralma ve tıkanmaya neden olmaktadır. Bölgede küçük yapıda oluşan tümörler de hastalığın oluşmasında rol oynamaktadır.2- Hastalığın Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın belirtilerini maddeler halinde sıralayacak olursak;

• Hayvanlarda yutma güçlüğü

• Ağza alınan gıdaların ağızdan düşmesi

• Solunum sistemine ait bozukluklar, özellikle solunum güçlüğü, hayvanlarda tipiktir.


• Veteriner hekimlerin yutak bölgesini muayene ettiklerinde bu bölgede belirgin şişliğin saptanması

• Salyada artış

• Hayvanlarda hırıltılı solunum

• Hayvanların ağızları açılıp yutak muayene edildiğinde varsa yabancı cismin görülmesi

3- Hastalığın Teşhisi Nasıl Yapılmaktadır?

Hastalığa özgü spesifik bulgular olmamakla beraber veteriner hekimlerin kontrolünde hastalık belirtileri ve laboratuvar muayeneleri ile net teşhis konulmaktadır.

4-Hastalığın Tedavisi ve Hastalıktan Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Hastalık sistemik bir hastalığın sonucu olarak şekillenmişse, örneğin tüberküloza bağlı oluşmuşsa, veteriner hekimler tarafından uygulanan tedaviye yanıt veremeyebilir. Yabancı cisimden kaynaklı oluşmuşsa eğer yabancı cisim çıkartılmalıdır. Hastalığın başlangıç aşamasında hekimlerin kontrolünde antibiyotik kullanımı gerekebilmektedir. Apse vb olaylarda cerrahi operasyonla bölgeye müdahele edilmesi gerekmektedir. Hastalığın oluşumuna neden olan etkenlere karşı yetiştiriciler önlem almalıdır. Rasyonda yeterli miktarda iz element ve vitamin bulunmalı böylelikle hayvanların açlık hissiyatı ile yabancı cisimleri yeme eğilimlerine karşı önlem alınmalıdır.

                                                                                                 Veteriner Hekim Nimet İSMAİLOĞLU


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.