Farengitis (Pharyngitis)


1- Farengitis  (pharyngitis) nedir?

2- Hastalığın klinik belirtileri nelerdir?

3- Teşhis nasıl yapılmaktadır?

4- Hastalığın tedavisi ve hastalıktan korunma yöntemleri nelerdir?

1- Farengitis Nedir?

Farenks, diğer adıyla yutak, hayvanlarda ağız ve burun boşluğunun arkasında yer alan kısımdır. Üstte burun boşluğu, alt tarafta ise yemek borusu ile bağlantılıdır. İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da bu bölüm çeşitli nedenlerden dolayı hasar görebilmektedir: Hayvanlarda özellikle kimyasal ve fiziksel etkenler ( hatalı sonda uygulamaları, yutak bölgesine zarar verebilecek irkiltici ilaçlar vb), soğuk ya da sıcak sıvıların ağızdan hayvanlara içirilmesi. Bunun dışında dana difterisi, aktinobasilloz denilen diğer adıyla odun dil hastalığı, sığırlarda yine solunum sistemi hastalığı olan enfeksiyöz bovine rhinotracheitis (IBR) de farengitis’ e neden olabilmektedir.

2- Hastalığın Belirtileri Nelerdir?

Hayvanlarda hastalık belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

• İsteksiz yem yeme ve gıdayı yutmada güçlük

• Başın hafifçe ileriye doğru uzatılması

• Yutkunma sırasında öksürük ve ağrı belirtileri

• Ağzın açık tutulması ve salya akıntısı

• Yutak bölgesi veteriner hekimler tarafından elle dıştan muayene edildiğinde hayvanların ağrı belirtilerini göstermesi

• Hastalığın erken dönemlerinde alt çene kemiğinin olduğu bölgelerde şişlik

• Yutak bölgesinde kızarıklık, ödem

• Kanlı ve gıda parçaları içeren burun akıntısı

• Hastalığın şiddetine göre ilerleyen süreçte solunum güçlüğü gözlenmektedir.

3- Teşhis Nasıl Yapılmaktadır?

Hastalığın teşhisi veteriner hekimler kontrolünde yapılmalıdır. Hastalık ağızda oluşabilen, yutak bölgesi ile birlikte vücudun tamamını etkileyen sistemik bazı hastalıklardan ayırt edilmelidir. Alınan kan numuneleri, laboratuvarlarda analiz edilerek teşhiste hekimlere yardımcı olmaktadır. Ağızdan ve burundan alınan örneklerden yine bakterilerin varlığı tespit edilebilir. Kesin teşhis tüm bu bulgularla beraber hastalık belirtileri bir araya getirilerek yapılmaktadır.

4-Hastalığın Tedavisi ve Hastalıktan Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Hastalık eğer şiddetlenmişse hayvanların ağızdan yem almaları konusunda ısrarcı davranılmamalı ve hayvanlar hekimler kontrolünde "paranteral" dediğimiz damardan serumlarla bir müddet beslenmelidir. Hastalık şiddetine göre antibiyotik seçimi veteriner hekim kontrolünde tercih edilmelidir; hayvan sahipleri ya da işletmecilerin kesinlikle antibiyotikleri kendi isteklerine göre kullanmamaları gerekmektedir. Çünkü bilinçsizce kullanılan her bir antibiyotik vücutta direnç oluşturmaktadır. Hastalıktan korunmak amacıyla en önemli işlemler; hatalı sonda uygulamalarına dikkat edilmesi, ağızdan içirilecek ilaçların veteriner hekimlerin dediği süre ve tarif ettiği şekilde uygulanmasıdır. Yetiştiricilerin unutmaması gereken en önemli nokta, hayvanlara bilinçsizce yapılan her bir işlem ilerisi için hayvanlarda verim kaybına neden olmaktadır.

                                                                                    


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.