Ösefagus Daralması (Yemek borusunun daralması)

1- Ösefagus daralması (Yemek borusunun daralması) nedir ve hastalığın oluşmasında hangi faktörler etkilidir?

2- Hastalığın belirtileri nelerdir?

3- Hastalığın teşhisi nasıl yapılmaktadır?

4- Hastalığın sağaltımı nasıl yapılmaktadır?

1-Ösefagus Daralması (Yemek borusunun daralması) Nedir ve Hastalığın Oluşmasında Hangi Faktörler Etkilidir?

Ösefagus yani yemek borusu ağıza alınan gıdanın mideye iletilmesini sağlayan bir yapıdır. Yemek borusu çeşitli nedenlerle daralabilir. Bunlar hatalı sonda uygulamaları, apse, tümör gibi oluşumların yaptıkları basınç, yemek borusunu felci, timus bezlerinde büyüme bunlar dışında lökosis ya da tüberküloz gibi hastalıklarda mediastinal (akciğeri saran zar arasındaki boşluk) lenf yumrularındaki büyümeye bağlı yemek borusuna yaptıkları basınçlardır.

2- Hastalığın Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

  • Verim kaybı
  • İştahsızlık
  • Yutkunmada güçlük
  • Yemden yararlanmada azalma
  • Rumen sondası uygulanırken sondanın bir yere kadar gitmesi


  • Rumen ( işkembe) hareketlerinde artış
  • Geviş getirmenin azalması ve daha sonra durması
  • Yemek borusunun genişlediği zamanlarda elle muayene edilebilir olması
  • Hayvanda rumende timpani (işkembede şişkinlik)

3- Hastalığın Teşhisi Nasıl Yapılmaktadır?

Hastalığa ait spesifik bulgular yoktur ancak klinik bulgularla birlikte laboratuvar bulguları Veteriner hekimler tarafından değerlendirilerek hastalığın kesin teşhisi yapılmaktadır. Özellikle rumene uygulanacak sonda yerine daha ince sondanın geçiyor yemek borusundan geçiyor olması hastalığın varlığını düşündürmektedir.

4-Hastalığın Sağaltımı Nasıl Yapılmaktadır?


Hayvanlara az miktarda sık sık sıvı gıda verilmelidir. Yemek borusunun daralması daha çok göğüs bölgesinde şekillendiği için operasyon olanaksızdır. Hayvanlara hatalı sonda uygulamalarından kaçınılmalıdır. Hastalığa neden olabilecek etkenler elimine edilmelidir. Tüberküloz, lökosis gibi hastalıkları önlemek için sürüde ilgili testler yapılmalıdır. Stenoz (daralma) durumlarında, tıkanmadan korunmak için, ince kıyılmış otlar verilse de bir süre sonra bu hayvan için bıktırıcı olabilir bu yüzden hastalık teşhisi tam olarak ortaya konulan hayvanlar elden çıkartılmalıdır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.