Farenk Felci (Yutak Felci)

1-Hastalığa neden olan etkenler nelerdir?

2-Hastalığın belirtileri nelerdir?

3-Hastalığın tanısı nasıl konulmaktadır?

4-Hastalığın seyri ve sağaltımı nasıldır?

1-Hastalığa Neden Olan Etkenler Nelerdir?

Farenks felci bir çok hastalığın komplikasyonu olarak meydana gelmektedir. Hastalık Botulismus, kuduz, listeriosis (silaj hastalığı) gibi sinir sistemini etkileyen sistemik hastalıklar, beyin hasarlarına bağlı olarak gelişebilmektedir. Farenks üzerinden geçen bir çok sinirde meydana gelen hasarda farenks felcine neden olmaktadır. N. glossopharyngeus, N. Laryngeus'un zedelenmesi ya da başka nedenlerle fiziksel bir basınç altında kalması da hastalığın oluşumunda etkilidir. Bakterilerin oluşturmuş olduğu enfeksiyon ise yine hastalığın temelinde rol oynamaktadır.

2-Hastalığın Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın belirtilerini maddeler halinde sıralayacak olursak;

  • Hayvanlarda yutkunmada güçlük
  • Hayvanlar yemi çiğnese bile yutamadan ağızdan yemin dökülmesi
  • Salya akıntısı


  • Yutak muayene edildiğinde hayvanlarda yutkunma refleksinin olması
  • Alt çenede gevşeme
  • Hayvanlarda yem alınsa dahi yemden yararlanma olmadığı için zayıflamanın görülmesi
  • Yutma refleksinin kaybolmasından kaynaklı alınan özellikle sulu gıdaların akciğere kaçma ihtimalinin yüksek olması bunun sonucunda ise aspirasyon pnömonisi adı verilen başka bir hastalığa neden olması
  • Hayvanlarda sıvı kaybına bağlı dehidrasyon durumunun şekillenmesi


3-Hastalığın Tanısı Nasıl Konulmaktadır?

Hastalığa özgü spesifik bir bulgu yoktur. Veteriner hekimler kontrolünde yutak muayene edildiğinde yutkunma refleksi ve ağrının belirlenmesi, hayvana ait diğer hastalık bulguları da değerlendirilerek net teşhis yapılmaktadır.

4-Hastalığın Seyri ve Sağaltımı Nasıldır?


Hastalığın tedaviye yanıtı genelde yoktur. Hastalık görülen hayvanlarda ortalama 7 gün içinde ölüm meydana gelmektedir. Hastalığa ait etkili bir sağaltım yoktur. Hastalığı net olarak ortaya konulan hayvanlara damardan sıvı besleme yapılabilir. Hastalıktan asıl korunma farenks felci yani yutak felcine neden olabilecek bir çok etkenin ortadan kaldırılması yönünde olmalıdır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.