Beyaz Kas Hastalığı ( Nutrisyonel Muskuler Atrofi)

Beyaz Kas Hastalığının nedenleri nelerdir?

Beyaz Kas Hastalığının nedeni E vitamini ve Selenyum eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ahır şartlarında vitamin E eksikliği, mera şartlarında ise Selenyum eksikliği bu hastalığın oluşmasında önemli etmenlerdir. Selenyumun toprakta yeteri kadar bulunmaması , kaba yem ve tahıllar kuru maddesinde 0,1-0,3 ppm’den az Selenyum içermesi hastalığın temelini oluşturmaktadır.

Sülfatça zengin çorak topraklarda Selenyum bitkilere yeteri kadar bağlanamaması ve yetiştiricilerin meralara süperfosfat gübreleri atıyor olması da hastalıktaki temel faktörler arasında gösterilmektedir.

Şiddetli yağışlarda, yine bitkilerin yeteri kadar selenyum alımını engellemektedir. Rasyonda doymamış yağ asitleri miktarı yüksek olan yemlerin ( yağlı tohum küspesi, bitkisel yağlar, balık unu), kötü kalitedeki kuru otların hayvanlara veriliyor olması vitamin E eksikliğine neden olmaktadır. Hastalık daha çok koyunlarda gözlenmektedir, sığırlarda ise 1-4 aylık buzağılarda bu hastalığa rastlanmaktadır.

Beyaz Kas Hastalığının belirtileri nelerdir?


Hastalığın belirtileri;

•Kalp kası etkilenmiş hayvanlarda ani ölümler

•Kalp atım sayısının 200'ün üzerine çıkması

•Solunum güçlüğü, bazen kanlı burun akıntısı

•Ayaklarda titreme

•Büyük kas grupları etkilenmişse , etkilenen kasların sert ve şiş olması

•Boyun kasları etkilenmişse hayvanların başlarını sabit tutamaması

•Hastalıktan etkilenen hayvanların çoğunda yan yatar vaziyetin görülmesi

•Hastalıktan etkilenen kuzularda annelerinin yardımıyla süt emebilmeleri

•Hastalık çok az da olsa doğuştan da var olabilmektedir. Bu hastalıkla doğan yavrular zayıf doğmakta ve kısa sürede ölmektedirler

•Hasta hayvanların başlangıçta yalnızca dilleri etkilenebilir bu durumda dil gevşektir ve kolaylıkla ağızdan dışarı çıkartılabilir

•Hareketler sert ve hayvanların tırnak uçları ile dik yürüdükleri gözlenir

•Egzersiz sonrası ani ölümler gözlenmektedir.

Beyaz Kas Hastalığının teşhisi nasıl yapılmaktadır?


Hastalığın kesin teşhisi laboratuvar muayeneleri sonucunda Veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır. Laboratuvar muayenelerinde kas hasarı sonucunda bazı enzim yapılarında artışların var olduğu tespit edilir. Hasta sahibinden alınan bilgiler, hayvanların bulundukları arazi ve arazinin toprak yapısı, bölgedeki çok sayıda kuzu ölümlerinin varlığı da hastalığın teşhisinde Veteriner hekimlere yardımcı olmaktadır.

Beyaz Kas Hastalığının ayırıcı tanısı nasıl yapılmaktadır?

Hastalık; organik fosforlu insektisit zehirlenmesi, septisemi ve toksemi, myosit gibi bir çok hastalıkla karıştırılabilir bu yüzden yukarıda sayılan hastalık belirtilerini gözlemleyen yetiştiricilerin muhakkak en yakın Veteriner hekimlerine danışmaları tavsiye edilmektedir.

Beyaz Kas Hastalığının tedavisi ve hastalıktan korunma yöntemleri nelerdir? 


Hastalık kalp kasına yerleşmişse tedaviye rağmen hastalığın gidişatı kötü seyretmektedir. Dilde gevşeklik görülen hayvanlarda hasta sahiplerinin özellikle kuzulara zorla süt içirmeleri sonucunda aspirasyon pnömonisi gözlenebilir bu yüzden yetiştiricilerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Selenyum ve vitamin E’nin bir arada bulunduğu preparatlar tercih edilmelidir.

Hastalığın görüldüğü bölgelerde gebe ineklere doğumdan önce Se +E vitamin kombinasyonları Veteriner hekim kontrolünde hayvanlara uygulanmalıdır. Hastalığın oluşumunu engellemek amacıyla beslenme şartları düzenlenmelidir.

Yavrular doğar doğmaz vitaminleri vurulmalıdır. Selenyum özellikle vücutta bazı enzim yapılarına girerek antioksidan koruma mekanizmasının bir parçası olarak görev almaktadır, özellikle vitamin E ve Selenyum eksiklikleri sonucunda kas yırtıklarının meydana gelebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenlerden dolayı sahada önemli bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.