Ösefagitis

1-Ösefagitis nedir?

2-Hastalığın belirtileri nelerdir?

3-Hastalığın teşhisi nasıl yapılmaktadır?

4-Hastalığın tedavisi ve hastalıktan korunma yolları nelerdir?

1-Ösefagitis nedir?

Ösefagus diğer adıyla yemek borusu insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da ağızdan alınan gıdanın mideye iletilmesini sağlayan bir bölümdür. Hayvanlarda ağza alınan yemler yemek borusundaki kaygan tabaka ve kassel yapı sayesinde kolaylıkla mideye iletilir. Sığırların çok iştahlı olması, rasyonda yeteri kadar vitamin ve minerallerin olmaması hayvanların yabancı cisimleri yutma eğilimini arttırmaktadır. Ağızdan verilen her türlü irritan kimyasal sıvı ve gıdalar, işkembeye uygulanan hatalı sonda girişimleri yemek borusuna hasar verir ve bu durum ösefagitis olarak adlandırılır.2-Hastalığın belirtileri nelerdir?

Hastalığın belirtilerini şu şekilde maddeleyebiliriz;

• Salya akıntısı, 

• Hayvanlarda gıdayı yutma girişimlerinde ağrının tespit edilmesi, 

• Yemek borusunun muayenesinde bölgeye dokunulduğunda hayvanların tepki vermesi, 

• Yabancı cisme bağlı bir hasar oluşmuşsa bölgede ağrı, şişlik ve hassasiyetin belirlenmesi, 

• Göğüs boşluğunda yırtılma şekillenmişse , akciğer zarında hasar. 

3-Hastalığın teşhisi nasıl yapılmaktadır?

Hastalık klinik belirtiler ile laboratuvar muayeneleri birlikte değerlendirilerek yapılmaktadır. Hastalık yutak bölgesinde ağrı ve hasarın olmamasıyla farengitisten yani yutak hasarından  ayrılmaktadır.

4-Hastalığın tedavisi ve hastalıktan korunma yolları nelerdir?


Hastalık eğer şiddetli hal almamışsa tedaviye yanıt verir. Hayvanlara birkaç gün süre ağızdan gıda verilmemeli ve yemek borusu bu sayede dinlendirilmelidir. Veteriner hekimlerin kontrolü ile olası başka bakteriyel komplikasyonları önlemek için antibiyotik kullanılmalıdır. Yemek borusunda yırtılma gibi bir durum teşhis edilmişse hayvanlar bekletilmeden kesime sevk edilmelidir. Hayvanlarda tedavi sonrası gıda alımına başlanılacaksa önce yumuşak yemlerle başlanılmalıdır. Hastalıktan korunma olarak öncelikle bu hastalığa neden olan şey nedir bu bulunmalı ve ortadan kaldırılmalıdır. Hayvanlara sonda uygulanırken yine çok dikkatli uygulanmalı, hatalı sonda uygulamalarından kaçınılmalıdır.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.