Kuzu Ve Oğlaklarda Viral Hastalıklar Için Aşılama ProgramıKUZU VE OĞLAKLARDA VİRAL HASTALIKLAR İÇİN AŞILAMA PROGRAMI
Aşı
Hayvan
1.Doz
2.Doz
Aşının Tekrarı
Koyun Keçi Vebası Aşısı
Anneleri aşılı kuzu ve oğlaklar için
Doğumdan 4 ay sonra 
1 yıl sonra
1 yıl sonra
Anneleri aşısız kuzu ve oğlaklar için
Doğumdan 3 ay
1 yıl sonra
1 yıl sonra
Koyun Keçi Çiçek Aşısı
Kuzu ve oğlaklar
Doğumdan 6 hafta sonra1 yıl sonra
Erginler
Gebeliğin son 6 haftasında yapılmaz
Doğum sonrası ilk ay yapılmaz.Buna göre uygulanır
1 yıl sonra
ŞapAnneleri aşısız kuzu ve oğlaklar
2 haftalık ve üzeri
1 ay sonra
4-6 ay sonra
Anneleri aşılı kuzu ve oğlaklar
2 ay ve üzeri
1 ay sonra
4-6 ay sonra
Tüm hayvanlar
Hastalık duyulduğu anda hemen
1 ay sonra
4-6 ay sonra
Mavi Dil
Kuzular
Doğumdan 3 ay sonra1 yıl sonra
Erişkinler
İlkbahar veya hastalık çıkış öncesi
Ektima
Anneleri aşısız kuzu ve oğlaklar
1-4 gün
1 ay sonra
uygulanmaz
Anneleri aşılı kuzu ve oğlaklar
1 ay ve üzeriuygulanmaz
Rotakorona Virüs
Gebelere
Doğuma 8 hafta kala
3 hafta sonra
Yılda 1 kere gebeliğin son iki ayında
Kuduz
Tün hayvanlar
3 ay ve üzeri1-2 yıl sonra
Herhangi bir hayvan veya insan başka bir hayvan tarafında ısırlırsa derhal resmi makamlara ihbar yapılmalıdır.


Koyun ve Keçilerde Bakteriyel Hastalıklardan Korunmak İçin Aşı Programı
Aşı
Hayvan
1.Doz
2.Doz
Aşının Tekrarı
Entrerotoksemi
Anneleri aşısız kuzu ve oğlaklar
2.hafta
21 gün sonra tekrar
6 ay-1 yıl sonra
Anneleri aşılı kuzu ve oğlaklar
8.hafta
21 gün sonra tekrar
6 ay-1 yıl sonra
Gebeler
Gebeliğin 3.ayı
21 gün sonra tekrar
Bir sonraki gebeliğin son 4.haftasında
Gebe olmayanlar ve erkekler
Her zaman
21 gün sonra tekrar
6 ay-1 yıl sonra
Brusellosis

Genç 3-8 aylık tüm kuzu ve oğlaklara

Ergin 8 aylıktan büyük dişi koyun ve keçilere yapılır

1 yıl sonra tekrar
Kolibasillois
Gebeler
Gebeliğin son ikinci ayı
İlk uygulamadan 21 gün sonra tekrar
Yılda bir kez gebeliğin son 4 haftasında tekrar 
Pasterollosis
Kuzu ve gebe koyunlar
Hastalık çıkış öncesi veya 2.haftadan sonra
4 hafta sonra
1 yıl sonra, gebelerde ise kuzulamadan 4-8 hafta önce
Agalaksi
Ölü aşılar tüm koyunlara
Hastalık çıkış öncesi
15 gün sonra
6-12 ay
Canlı aşılar gebeliğin son 2 ayı ve sağımın ilk 2 ayı hariç
Hastalık çıkış öncesi
1 yıl sonra
Pseudotüberküloz
Anneleri aşısız kuzu ve oğlaklar
3.haftada
4 hafta sonra
1 yıl sonra
Annleri aşılı kuzu ve oğlaklar
8.haftada 
4 hafta sonra
1 yıl sonra
Gebeler
Doğum öncesi tek uygulama
İlk kez aşı uygulanacak tüm hayvanlar
Koç katımı öncesi
4 hafta sonra gebeliğin son ayına kadar
1 yıl sonra
Piyeten
Kuzular
4 hafta ve üzeri
4 hafta sonra
Riske göre 4-6 ay veya 1 yıl sonra
Koyunlar doğum öncesi ve sonrası 1 ay hariç
Hastalık çıkış öncesi
4 hafta sonra
Riske göre 4-6 ay veya 1 yıl sonra
Leptospirosis
Gebeler de dahil tüm hayvanlar
Hastalık çıkış öncesi
4 hafta sonra
Riske göre 4-6 ay veya 1 yıl sonra
Erkekler
2 ay ve üzeri
3 hafta sonra
2 yıl sonra
Salmonellosis
Tüm hayvanlar
5 ay ve üzeri
3 hafta sonra
6 ayda bir veya yılda bir
Keçi ciğer ağrısı
Kuzu ve oğlaklara 
6.aydan itibaren
1 yıl sonra
Pictures:
Bernadette Charter
Charlie DoddUse of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.