Sığır Yetiştiriciliğinde Sinek Mücadelesi
Sığır Yetiştiriciliğinde Sinek Mücadelesi

Sinekler insanlar için olduğu kadar sığırlar için de son derece rahatsız edici, insanlar için aynı zamanda zararlı ve tiksindirici canlılardır. Bir sığır üzerinde 200 kadar sinek bulunması sığırın verimini düşürmektedir. Yapılan araştırmalara göre sineksi...

Koyunlarda Kara Hastalık (İnfeksiyoz Nekrotik Hepatit)
Koyunlarda Kara Hastalık (İnfeksiyoz Nekrotik Hepatit)

Kara hastalık koyun, keçi, sığır, manda gibi çift tırnaklı hayvanlarda görülen ve Clostridium Oedematiens (Cl. Novy) tarafından meydana getirilen toksik bir hastalıktır. Bu hastalık başlıca karaciğer kelebekleri denilen ve karaciğerde yaşayan parazitler i...

İnek Doğumlarında Yapılan Hatalar Ve İhmaller
İnek Doğumlarında Yapılan Hatalar Ve İhmaller

Hayvan türlerine göre değişen sürelere göre dış ortamda yaşayabilecek hale gelmiş yavrunun yavru zarları(plasenta) ile birlikte rahim’den(uterus) dışarı çıkarılmasına doğum denir. İneklerde buzağılama diye tabir edilir....

Sığır Barınaklarının Yapımı ve Planlanması
Sığır Barınaklarının Yapımı ve Planlanması

Sığır barınakları, sığırların en önemli ihtiyaçları olan temiz hava, temiz su, yeterli besleme ve hayvan refahına uygun olmalıdır. Barınakların ortam ısısı 5 ile 15°C arasında olmalıdır. Zeminlerin kaygan olmaması gerekir....

6 Aylıktan Büyük Düvelerin ve Süt İneklerinin Beslenmesi
6 Aylıktan Büyük Düvelerin ve Süt İneklerinin Beslenmesi

Dişi sığırlar 6 aylıktan gebe olacak yaşa kadar düve adayı, bundan sonra da düve olarak adlandırılır. Bu dönemde yapılacak iyi bir besleme döl verimini ve süt verimini artırır. ...

Kuru Dönemdeki İneklerin ve Düvelerin Bakım ve Beslenmesi
Kuru Dönemdeki İneklerin ve Düvelerin Bakım ve Beslenmesi

Kuru dönemde inekler son kırk gün özel olarak imal edilmiş kuru dönem yemi ile beslenir. Günlük 2-3 kg bu yemden vermek yeterlidir. Kuru dönemde verilecek yemler gelecek doğumdaki süt verimini etkiler....

Sığırlar İçin Koruyucu Aşılama Programı
Sığırlar İçin Koruyucu Aşılama Programı

Sığırlar İçin Koruyucu Aşılama Programı...

Yeni Doğan Buzağılarda Yapılan Bakım ve Besleme Hataları
Yeni Doğan Buzağılarda Yapılan Bakım ve Besleme Hataları

Bu yazımızda siz değerli üreticilerimizle biraz sohbet etmek ve yeni doğan buzağıların bakım ve beslenmesini anlatmak, ölüm sebeplerini göstermek istiyoruz. ...

Sığırlarda Düşük Verimin Bir Nedeni: Sıcaklık Stresi
Sığırlarda Düşük Verimin Bir Nedeni: Sıcaklık Stresi

Sıcaklık stresi, süt ineklerinin bilhassa yaz günlerinin sıcak saatlerinde çevresel nemin bu sıcaklığı desteklemesiyle strese girmesine denir. ...

Damızlık Süt Sığırı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Damızlık Süt Sığırı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Damızlık süt sığırı seçimlerinde dikkat edilmesi gereken hususları anlatacağımız bu yazıda ayrıca tecrübelerimize dayanarak alıcıların dikkat etmesi gereken satış hilelerini de anlatacağız....

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.