Sığır Yetiştiriciliğinde Sinek Mücadelesi


Sineklerin Zararları Nelerdir?

Sinekler sığırlar için son derece rahatsız edici ş; insanlar için de aynı zamanda zararlı ve tiksindirici canlılardır. Bir sığır üzerinde 200 kadar sinek bulunması sığırın verimini düşürmektedir. Yapılan araştırmalara göre sineksiz bir ortamda yetişen genç bir dana, sinekli bir ortamda yetişen genç bir danaya göre 6-7 aylık sürede ortalama 7-8 kg daha fazla ağırlık kazanmaktadır. Sineksiz ortamda büyüyen bir düve sinek mücadelesi yapılan diğer bir düveye göre 90 günde 50 kg’a kadar fazla ağırlık kazanmıştır.

Sinekler sağımdaki ineklerde yüzde 20 dolayında süt kaybına da yol açar. Sineklerin düvelere ayrıca verdikleri bir zarar ise onların döl verimini etkilemeleri ve gebelik sorunları yaşatmalarıdır. Sinekler göz ve burun çevresinde gezerek çeşitli enfeksiyonlara yol açmaktadır. Ayrıca pembe göz hastalığını (İnfeksiyöz Bovine Kerato Konjunctivitis) hayvandan hayvana taşırlar. Bu hastalık moraksella bovis adı verilen bir bakteri tarafından meydana getirilir.

Bizim de çalıştığımız çiftliklerde çok yaygın olarak bulunmaktaydı. Hayvanların görme yetileri kaybolmuştu. Sinekler ayrıca kan yolu ile bulaşan başka hastalıkların da taşıyıcısıdır.

Sinekler Mücadele Ne Zaman Gereklidir?


Sinekler, sinek öldürücü ilaçlara karşı direnç gösterdikleri için zamanla bu ilaçları değiştirmek ve yeni tür ilaçları kullanmak gerekir. Mücadelenin en önemli handikaplarından birisi budur. Hayvanlara zarar veren bu sinekleri başlıca kara sinek, sivrisinek ve at sineği vs olarak biliyoruz. Mücadelede kullanılan ilaçlar bütün bu türlere de etkili olduğu için bu yazımızda sinek türlerinden fazla bahsetmeyeceğiz. Daha çok mücadele konusuna ağırlık vereceğiz. Bir sığırda ortalama 50 sinek görülmesi mücadelenin başlaması gerektiğini bize anlatır.

Sineklerle Mücadele Nasıl Yapılmalıdır?


Sinek larvaları ile mücadele sinekle mücadelenin esasını teşkil eder. Sinek larvaları en çok gübreliklerde beslenir ve çoğalırlar. Bu sebepten gübreliklerin ahırdan yeterli uzaklıkta olması gerekir. Bu gübrelikler aşağıda anlatacağımız sinek öldürücü ilaçlarla ilaçlanmalıdır. Gübreliklerin üzerinin toprak ile örtülmesi bu mücadeleye yardım eder. Sinekle mücadelenin ekonomik ve uygulanabilir olması gerekir.

1.Çöplerin ve artıkların günlük olarak temizlenmesi, 

2. Gübreliklerin uzak olması, 

3. Sağımhanelerin temizlenmesi, 

4. Çiftlik içinde kesimhane gibi kan üreten yerlerin olmaması, 

5. Çiftlik içinde çürümüş ve bozulmuş yemlerin olmaması sinek ile mücadelede temel kurallardır. Ayrıca ekonomik değeri olan gübrenin değerlendirilmesi için gerekli projeler üretilmelidir.

Sinekle Mücadele İçin Kullanılan İlaçlar Nelerdir?


1. Sinekle mücadele için üretilen ve hayvana yutturulan haplar vardır. Bu haplar yutturma tabancası ile hayvana yutturulur. Ahırdaki ve meradaki hayvanlar için uygun bir yöntemdir.

2. Sinekle mücadele için sığırlara sinek öldürücü ilaçla doyurulmuş kulak küpeleri takılmaktadır. Her iki kulağa takılan bu küpeler merada gezen hayvanlar için ideal sinek kovuculardır. Bu küpeler her iki kulak için ayrı ayrı kimyasal maddeler içerir. Bunlar Organo Fosfat ve Pyrethroid’tir.

3. Sineklerle mücadele için diğer bir yöntem meradaki sığırlar için sırt çizgisi üzerine dökülen ilaçlardır. Bu ilaçlar hayvanın boyun bölgesinden sağrı bölgesine kadar sırtın tam üzerindeki beyaz çizginin üzerine boylu boyunca dökülür. 3-4 hafta süre boyunca inekleri sinekten korur.

4. Sinekle mücadelede bir başka yöntem de sinek öldürücü ilaçlarla doyurulmuş süngerler veya şeritlerdir. Bunlar ahırın direkleri arasına gerilmiş bir vaziyette sinekleri cezbedici kimyasal maddeler taşıyan şerit veya süngerlerdir. Bu şekilde sinekler bunların üzerine konmakta ve ölmektedir.

5. Sineklerle mücadelede tavsiye edeceğimiz bir diğer ilaç etken maddesi en aktif sentetik pirethroid olan Deltamethrin 50 g/L aktif maddesini içeren ilaçlardır. Bu ilaçlar insanlar için zararsız olup evlerde de kullanılabilmektedir. Çiftlik içindeki evler için uygundur.

6. Burada bir tecrübemizden bahsedelim; Sinekle mücadele bizim kullandığımız ilaçlar thiametoxam maddesi içeren, sineklere yönelik bir mide zehiri olan ilaçlardı. Bu ilaçlar sineklerin düzenli beslendikleri yerlere boyama ve sprey şeklinde uygulandığında sinekler tarafından alınmak suretiyle öldürücü insektisidal etkisi geliştirir. Prospektüse uygun olarak hazırlanan bu ilaç ahır duvarlarına, ahır içindeki direklere badana şeklinde veya sprey şeklinde uygulanmaktadır. Tanıdığımız pek çok çiftlikte bu ilacın kullanıldığını biliyoruz.

Başarılı ve mutlu bir hayvancılık yapmanızı dilerim.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.