Sığırlar İçin Koruyucu Aşılama ProgramıSIĞIRLAR İÇİN KORUYUCU AŞILAMA PROGRAMI
Aşı Adı
Aşılama Zamanı
Uygulama Şekli
Kombine İshal Aşısı
Doğuma 2 ay kala gebe sığıra
2 hafta arayla 2 kez ve 1 hafta arayla 3 kez tekrarlanır.Deri altı yapılır.
Septisemi Hiperimmun Serumu
Doğumdan hemen sonra buzağıya deri altı yapılır.
Deri altı
Enterotoksemi
Gebeliğin son döneminde ve 3 aylık danalara
21 arayla 2 kez deri altı veya kas içi
Brucella Abortus S19

Genç Aşısı: 4-8 aylık dişilere

Ergin Aşısı: 8 aylıktan büyük dişilere 

24 ay arayla 2 defa boynun yan tarafına derialtı
Leptospirozis
2 aydan büyük sığırlara 
Her yıl tekrar yapılır.Derialtı veya kas içi
Botilismus aşısı
Riskli bölgelerde sağlıklı ve ileri gebe olmayan sığırlara yapılır.
14 gün arayla 2 kez yapılır.6 ayda bir tekrar edilir.Derialtı yapılır.
Antraks (Şarbon)
Şarbon hastalığı çıkan riskli bölgelerde ilkbahar aylarında 2 aydan büyük sığırlara yapılır.
Derialtı
Pasteurella (Akciğer hastalığı=Pnömoni) Aşısı
Sağlıklı ve 15 günden büyük sığırlara 4 hafta arayla 2 doz
Derialtı
Paratüberküloz (Çatlak Hastalığı,Çene apsesi)
10-30 günlük buzağılara
Derialtı
Yanıkara
Meraya çıkmadan önce 4 aylıktan büyük bütün sığırlara
Derialtı
Basiller İkterohemoglobinüri Aşısı
3 aylıktan itibaren bütün sığırlara
10 gün arayla 2 kez yapılır.
İBR aşısı
3 aylıktan itibaren bütün sığırlara
3-5 hafta arayla 2 kez yapılır.6 ayda bir tekrarlanır.
BVD aşısı
3 aylık ve daha büyük sığırlara
Aşının özelliğine göre değişir.
Rotavirüs ve korona virüs enfeksiyonları aşısı
Gebe ineğe doğuma 2 ay kala
2 hafta arayla 2 kez veya 1 hafta arayla 3 kez derialtı
BRSV aşısı
3 haftalıktan büyük sığırlara
4 hafta arayla 2 kez derialtı
BVD-BRSV-İBR karma aşısı
3 aylıktan itibaren bütün sığırlara
Aşı prospektüsüne göre uygulama yapılır.
Şap aşısı

Aşısı olmayan ineklerden doğan yavrulara 2 haftalıktan itibaren

Aşılı anadan doğanlara ve kolostrumunu emen buzağılara 2 aylıktan itibaren

1. aşılamadan 1 ay sonra 2. Bundan 2 ay sonra 3. Bundan 2 ay sonra 4. aşı yapılır. 6 ayda bir tekrarlanır

Mastitis aşısı
Kuru ve süt sağılan ineklere
15 gün arayla 2 kez yapılır.6 ayda bir tekrarlanır.
Sığır Vebası aşısı
Gebeler ve yeni doğan buzağılar dahil her yaştaki sığıra
Boyun bölgesine derialtı
Trikofiti (mantar) aşısı
3 aylıktan itibaren bütün sığırlara
10-14 gün arayla 2 kez derin kas içine yapılır.
Theileria aşısı
3 aylıktan itibaren bütün sığırlara
Derialtı yapılır. Her yıl tekrarlanır.
Kuduz aşısı
3 aylıktan büyük sığırlara koruyucu amaçlı yapılır.Tedavi amaçlı 5 günü geçirmeden semple aşısı yapılır.
Koruyucu amaçla her yıl kas içi yapılır:Tedavi için semple aşısı 6 gün süreyle sabah-akşam derialtı yapılır.
Herhangi bir hayvan veya insan başka bir hayvan tarafından ısırılırsa resmi kurumlara derhal haber verilmesi gerekir. Çünkü ısırılan hayvan veya insanın aşısı resmi kurumlarca yapılır. Karantina tedbirleri alınır. Derhal ihbar edilmesi yasal olarak mecburi bir hastalıktır.
Veteriner Hekim Adnan GÜLDEMİR
Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.