Aberdeen Angus Sığır Irkı


Aberdeen Angus Irkının Kökeni Neresidir ve Nereden Gelmiştir?

Aberdeen Angus ırkı (veya uluslararası olarak bilindiği gibi Angus), 19. yüzyılın başlarında, yerel olarak "doddies" ve "hummlies" olarak bilinmekle birlikte ağırlıklı olarak Kuzey Doğu İskoçya’nın kara sığırlarından geliştirilmiştir. 

Britanya'daki diğer sığır ve koyun ırklarında olduğu gibi Aberdeen Angus ırkının geliştirilmesi de zamanla gelişen hayvancılık faaliyetleri sonucunda olmuştur. Familyanın en eski kayıtları 18.yüzyılın ortalarına kadar geldiği söylenmiş ve 1862 yılında soy kütüğü oluşturulmuş ve 1879 yılında yetiştirici birliği kurulmuştur. Bu cinsin erken tarihi aslında üreticilerin ve büyük toprak sahiplerinin yaptıkları mükemmel işin tarihçesidir. 

Hugh Watson, 1808 yılında Keillor’un Angus bölgesinde bir yer kiraladı. Buraya geniş çapta sermaye harcadı ve üstün kalite ve karakterde sığır üretti. Hugh Watson, ırkın kurucusu olarak düşünülebilir ve sürüsü için en iyi siyah hayvanları seçmede etkili olmuştur.

En sevdiği boğa, 1842'de doğan ve Gri Göğüslü Jock tarafından emilen Old Jock'tur. Old Jock’a İskoç Herd Book kurulduğunda 1 numara verilmiştir. Watson'ın dikkate değer hayvanlarından bir diğeri bir ineğiydi; 1824 doğumlu olan ve 35 yıl yaşayan ve 29 buzağı doğuran Old Granny. Bugün yaşayan Angus sığırlarının büyük bir çoğunluğunun soyağaçları bu iki hayvana kadar dayanmaktadır. 

William McCombie’nin ailesi besiciydi ve erken yaşta çok sayıda sığırla uğraşıyordu. 1824 yılında Aberdeenshire'daki Tillyfour çiftliğini aldı ve Keillor kanı kullanarak sürüsünü oluşturdu. Böylece İngiltere ve Fransa’da daha iyi Angus sığırlarının oluşumuna katkı sağladı. 
Sir George Macpherson-Grant, 1861'de Oxford'dan Spey Nehri üzerindeki Ballindalloch'ta devralınan mülküne geri döndü ve neredeyse 50 yıl boyunca hayatının işi olacak olan Aberdeen Angus ırkını saflaştırdı. Bu çalışmalarından ötürü hem McCombie hem de Macpherson-Grant Parlamento üyesi oldu. 

Aberdeen-Angus sığırları İskoçya, İngiltere ve İrlanda'ya yayılırken bu alandaki damızlığı 20. yüzyıla kadar sürdürülmeye devam edildi. Siyah Angus ırkı, 2005 yılında kayıtlı 324.266 hayvan ile şimdi ABD'deki en popüler sığır ırkıdır. 

Aberdeen Angus Irkının Dış Görünüş Özellikleri Nelerdir?


 • Renkleri genellikle siyahtır ancak açık kahve renkli de olabilir. Zaman zaman karın bölgesinde küçük beyaz noktalar görülebilir.
 • Irkın genel dış görünümü morfolojik olarak et tipine uygundur. Baş küçük, boyun kısa ve derindir.
 • Boynuzsuz bir ırktır. Boynuzsuzluk özelliği dominant olarak döllerine aktarıldığından hayvan ıslahı çalışmalarında boynuzsuzlaştırma amacıyla da kullanılır.
 • Vücut her yaş grubunda yeterli uzunluk, genişlik ve yükseklikte, dengeli, bir ağırlık dağılımına sahip olup orantılı bir yapıdadır.
 • Oldukça sağlam yapılı olan ırkta, sırt çizgisi düzdür. Kısa ve sağlam eklemlere, ince kemik yapısına sahiptir.
 • Sağrı yüksekliği ineklerde 110-125 cm iken boğalarda 135 cm’ye çıkmaktadır. Ergin yaşta canlı ağırlık erkeklerde 1000-1300 kg’a kadar dişilerde ise 500-700 kg’a kadar çıkmaktadır.
 • Bakımı kolay olan ırkın farklı çevre koşullarına adaptasyonu oldukça yüksektir. Hem çok sıcak hem de çok soğuk iklimlerde yetiştirilebilmektedir.
 • Derisi orta kalınlıkta ve elastiki bir yapıdadır.
 • Kılları düzgün ve yumuşak olup yoğunluğu mevsime göre farklılık gösterir.
 • Tam bir mera hayvanı olan Angus ırkı herhangi bir ek yeme gerek duymadan sadece merada otlayarak et üretim kapasitesine sahiptir.
 • Diğer ırklara oranla kaba yemden yararlanma derecesi oldukça yüksektir. Kaba yem olarak çok fazla seçici değillerdir, her türden yemden iyi şekilde yararlanırlar.
 • Diğer ırklara oranla meralara daha az zarar verirler. Ancak ahır şartlarında yetiştirilmeleri ekonomik olmaktadır.
 

Aberdeen Angus Irkının İstatistikleri Nelerdir?


Angus ineğinin doğumu zor olmaz ve çok az yardım gerektirir. Angus'un annelik içgüdüsü, buzağıların doğumdan sonraki ilk birkaç dakika içinde kalkma ve emme içgüdüsü gibi çok güçlüdür. Ayrıca buzağılar canlı ve güçlü doğarlar. 

Üstün sağım kabiliyetine sahip mükemmel anneler - Angus ineği anne özellikleri, buzağılama kolaylığı ve her yıl bir buzağının vücut ağırlığının yarısını aşan ürettiği sütü ile ünlüdür. Sütten kesime kadar süt üretmektedir. Sütü sadece yavrusuna yetecek kadardır. 

Angus ineği, erken olgunluk, doğurganlık ve güvenilirlik özellikleriyle  14 buzağı doğurabilecek kapasiteye sahiptir. Stayabilite (bir ineğin buzağı taşımaya devam etme yeteneği), Angus ineği sayesinde oluşturulmuş bir kelimedir. 12 ve 13 yaşındaki Angus ineklerinin üretken olması olağandışı bir durum değildir. 

Doğal genler- Angus sığırlarında yüksek oranda kalıtsal, doğal bir gen taşıdıkları için boynuz kesimi gerekmez. Boynuzlar morarmaya ve yırtılmaya neden olabileceğinden dolayı bu durum Angus'u seçmenin nedenlerinden birisidir. 

Kanser gözü veya güneş yanığı memesi yoktur - Kırmızı ve Siyah Angus sığırlarının koyu tenleri ve memeleri, güneş yanığı memelerinin nadiren sorun olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde Angus sığırlarında kanserli göz oluşumu yaygın değildir. 

Tüm hava koşullarına uyum sağlayabilir – Angus ırkı her koşulda minimum bakım ile gelişir. Süper yem değerlendirmesi - Çapraz melez inek tipleri üzerinde yapılan bir araştırmada Angus-Cross'un en verimli olduğunu ve yatırımın daha yüksek net getiri sağladığını gösterdi. 

Lezzetli, yumuşak sığır eti için doğal mermeleşme- Pazar, tüketici talebini karşılamak için daha fazla mermeleşme içeren karkaslar bulmaya çalışmaktadır. Mermeleşmenin oluşumu orta derecede yüksektir. Mermeleşme ve hassasiyet arasındaki korelasyon da orta derecede yüksektir, bu nedenle sığır üreticileri mermeleşmeyi seçtiklerinde hassasiyet artar. 
Üstün mermeleşme yetenekleri ile Angus sığırlarının kullanılması, sığır eti hassasiyetinin artmasına ve artan sığır eti tüketimini karşılamaktadır.  

Aberdeen Angus Irkının Verim Özellikleri Nelerdir? 


Angus ırkı hızlı gelişen, yüksek döl veriminin yanında buzağılama güçlüğü yaşamayan, sakin mizaçlı, yüksek ve kaliteli karkas verimine sahip bir ırktır.

Etçi damızlık sığırı yetiştiriciliğinde tek gelir, yavrudur. Etçi ırkla çalışan birçok sürüde buzağı kayıplarının en büyük nedenlerinden biri olan buzağılama güçlüğü bu ırkta çok düşüktür. Buzağıların doğum ağırlığı 25-35 kg civarındadır. Amerikan Angus Birliği kayıtlarına göre ilk doğumunu yapan düvelerin %91’inde doğumda hiçbir şekilde yardıma ihtiyaç duyulmadığı görülmüştür. Bu değer ineklerde %99’dur.

Hızlı gelişen buzağılar 7 aylık yaşta bir ineğin canlı ağırlığının en az %50’sine ulaşır. Hızlı gelişmeleri dolayısıyla erken yaşta olgunluğa erişirler ki bu durumda erken yaşta ilk buzağısını vermesi anlamına gelmektedir. Damızlık Angus ineğinden 12-13 yaşına kadar buzağı alınabilmektedir. 

İyi huylu ve sakin mizaçlı bir ırktır. Sakin mizaçlı sığırların yemden yararlanma oranının daha yüksek olduğu hatta bu sığırlardan elde edilen etin daha lezzetli olduğu düşünülmektedir. Angus danalarının yemi ete dönüştürme yeteneği oldukça yüksektir. Sadece merada beslenerek günlük 1000-1300 gr ağırlık kazancı elde edilir.  

Angus İneğinin Ağırlıkları Ne Kadardır? 


Angus inelerinin ağırlıkları 550-700 kg kadar çıkabilmektedir.

Angus Danalarının Ağırlıkları Ne Kadardır?

Angus danalarının ağırlıkları 600-700 kg kadar çıkabilmektedir.

Angus Boğalarının Ağırlıkları Ne Kadardır?

Angus boğalarının ağırlıkları 1000-1300 kg kadar çıkabilmektedir.

Angus Buzağılarının Doğum Ağırlığı Ne Kadardır?

Angus buzağılarının doğum ağırlığı 25-35 kg kadardır.

Angus Irkının Günlük Canlı Ağırlık Artışı Ne Kadardır?


Günlük mera besisinde 1000-1300 gr kadar canlı ağırlık artışı sağlarlar.

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.