Asturian Dağ Sığırı Irkı


Asturian Dağ Sığır Irkının Tarihçesi Nedir ve Kökeni Nereden Gelmiştir?

Asturian Dağı sığır ırkı, yüksek potansiyelde yiyecek arama, üreme kapasitesi ve uysallığa sahip İspanyol bir sığır ırkıdır. İspanya'nın kuzeyinde, özellikle Covadonga Ulusal Parkı içerisinde bulunan Picos de Europa sıradağlarında geniş alanda yetiştirilirler. Tarihsel olarak "Principado de Asturias" da bulunan doğudaki "Roxa" sığır eti grubunun torunu olduğu düşünülmektedir.

Bu ırk aynı zamanda ‘Casina‘ olarak da bilinmektedir. Bunlar sığır eti, koruma altında "Casin" (Asturya kasabası Caso'dan sonra) ile etiketlenmiş et kaynağı ve Casin peyniri üretmek için kullanılan üç ırktan biridir. 1929 yılında ırka ait ilk sürü kitabı faaliyete geçmiştir ve bununla birlikte süt verimi kontrolü yapılmaya başlanmıştır. Bu kontrol çalışmaları bölgede yaşanan iç savaşa kadar sürmüştür. Daha sonra Avrupa ırkları ile melezlemeler yapılmıştır. Melezleme sonucunda ırka ait hayvanlar farklı bölgelere dağılmaya başlamış ve et üretimine yönelmelerine sebep olmuştur.

1940’lı ve 1980’li yıllar arasına gelindiğinde Asturian Dağ sığırı diğer Avrupa ırklarının baskısına maruz kalmaya devam etmiştir. 1979 yılında İspanyol sığır ırklarını tanıtım kataloğuna dahil edilerek ırkı kurtarma ve geliştirme çabaları başlamıştır. 1980 yılında Yetiştiriciler Birliği’nin ırk üzerine koruma ve geliştirme faaliyetleri başlamıştır. 1992 yılı itibariyle ise Asturias Prensliği Hükümeti, saflık sayımlarının artmasına izin vermiş ve cinsi koruma planını uygulamaya koymuştur.

Asturian Dağ Sığırı Irkının Fiziksel ve Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Genellikle kahverengi posta sahiplerdir.

• Erkeklerde renk yoğunlaşması daha belirgindir.

• Genellikle göz ve ağız çevresinde daha açık renkli bir bant bulunur ve meme dahil bacakların alt ve iç kısımları genellikle daha açık renklidir.

• Orta boyutta düz bir kafa yapısı vardır ve başın gerisinde oksipital kemik çıkıntısı belirgindir.

• Kulakları çok tüylüdür.

• Sakin görünümlü belirgin göz yapısına sahiptir.

• Boynun ense uzamındaki boynuzları boğalarda daha kısa ve geniştir. Boynuzların tabanı yatay, uçları arkaya ve dışa dönüktür ve uzadıkça yana doğru yönelir. 

• Kemikleri kısa ve güçlüdür.

• Bacakların üst kısımları etli, küçük ve yuvarlaktır.

• Asturian Dağ sığırlarının toynakları çok serttir ve yuvarlaktır.

• Meme başları iyi gelişmiş ve yüksek kalitededir.

Asturian Dağ Sığırı Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?


• Canlı ağırlıkları erkeklerde ortalama 700 kilogram civarında, dişilerde ise 450 kilogram civarındadır.

• Cidago yükseklikleri erkeklerde 134 santimetre, dişilerde ise 120 santimetredir.

• Asturian Dağ sığırları laktasyon başına 3.000 kilogram süt üretebilirler.

• Ortalama ilk doğum yaşı 39 aydır.

• Buzağılar doğumda ortalama 25 kilogramdır.

• Buzağıların günlük canlı ağırlık artışı 1 kilogram civarındadır.

• Buzağılar sütten kesimde ortalama 131 kilogramdır.

• Uzun ömürlü bir ırktır.

• Genellikle çift amaçlı yetiştirilirler.

• 19 aylık bir danadan  %50'den fazla karkas verimi beklenebilir.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.