Bachaur Sığır Irkı


Bachaur Sığır Irkının Tarihçesi Nedir ve Kökleri Nereden Gelmiştir?

Bachaur sığır ırk, Hindistan'a özgü bir sığır türüdür. Bu ırk Hindistan’ın Sitamarhi, Biha, Madhubani, Darbhanga, Samastipur ve Muzaffarpur gibi bazı bölgelerinde bulunmuştur. Özellikle Madhubani, Darbhanga ve Sitamarhi bölgelerinde yoğunluk oluştururken, ilerleyen dönemlerde Bachaur sığırlarının Nepal sınırına bitişik, Bachaur ve Koilpur alt bölümlerini de içeren alanlarda yoğunlaştığı bildirilmiştir. Bu ırk aynı zamanda "Butia" olarak da bilinir.

Bachaur sığırları, Hariana'ya yakın benzerlik gösterir.  Daha doğrusu Hariana'nın bozulmuş bir türü olarak bilinir. Yük hayvanı olarak kullanılma nitelikleri ve aynı zamanda zayıf yem kaynaklarından başarılı bir şekilde yaralanma kabiliyeti ile yetiştirildikleri bölgede iyi bilinirler.

Bachaur sığır ırkı, Hindistan’daki Koir ve Ahir toplulukları tarafından idare edilir ve sığırlar bölgedeki otlak alanlarda otlatılır. Bu bölgede erkek buzağısı olan bir inek hiçbir şekilde sağılmaz ve annenin sütü sadece buzağı beslenmesinde kullanılır. Erkek hayvanlar boynuzların çıkmaya başlaması sırasında, yaklaşık bir ila bir buçuk yaşlarında kısırlaştırılır. Bu ırk, büyükbaş hayvan çiftçilerin üreme ile sağlanacak geçim ihtiyacını çekiş gücü, bir ölçüde süt ve gübre ile karşılalamaktadır.

Bachaur Sığır Irkının Fiziksel ve Karakteristik Özellikleri Nelerdir?


• Bachaur sığırlarının genel post rengi beyaz veya grimsi beyazdır.

• Küçük boyutludurlar.

• Gövdeleri sağlamdır ve hafif kamburluk gözlenir.

• Yüz kısa, alın geniş, düz veya hafif dışbükeydir.

• Büyük ve belirgin gözleri, orta büyüklükte ve sarkık kulakları vardır.

• Boynuzlar küçüktür. Yukarıya doğru veya aşağıya doğru kıvrılır.

• Sırtları düz, yuvarlak kamburları, kaslı omuzları ve kısa boyunları vardır.

• Küçük çukur şeklinde meme yapıları vardır.

• Kısa ve ince bacaklara sahiptirler.

• İyi şekillendirilmiş yumuşak toynakları ve güçlü ayakları vardır.

• Kısa ve kalın kuyruklara sahiptirler.

Bachaur Sığır Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?


• Canlı ağırlıkları erkeklerde ortalama 385 kilogram civarında, dişilerin ise 310 kilogram civarındadır.

• Cidago uzunlukları erkeklerde ortalama 120 santimetre, dişilerde ortalama 110 santimetre civarındadır.

• İlk buzağılama yaşı 31 ila 62 ay arasında değişkendir.

• Ara buzağılama dönemi 11-16 ay arasındadır.

• Süt üretimi konusunda başarısız bir ırktır.

• Bir laktasyon dönemi boyunca ortalama 347 kilogramdır.

• Laktasyon dönemi ortalama 255 gündür.

• Sütler ortalama %5 süt yağı içeriğine sahiptir.

• Emzirme sütü miktarı ise 225 ile 630 kilogram arasındadır.

• Erkekler 1-2 yaşına geldiklerinde kısırlaştılırlar.

• Çoğunlukla yetiştirildikleri bölgede yük hayvanı olarak kullanılırlar.

• Herhangi bir ara vermeden 8 saate kadar çalışabilirler.


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.