Beefmaster Sığır Irkı


Beefmaster Sığır Irkının Tarihsel Gelişimi Nasıl Şekillenmiştir?

Beefmaster sığırları Amerika’nın üç veya daha fazla sığır ırkının kombinasyonu sonucu üretilmiş ilk melez ırkıdır. Bu sığırlar Texas’ta Lasater Ranch tarafından geliştirilmiştir. 1908 yılında Ed C.Lasater tarafından ticari amaçlı yetiştirme programı kapsamında Hereford ve Shorthorn sığırlarıyla Brahman boğaları satın alarak başlamıştır.

Beefmaster sığır ırkının gen haritasında %50 Brahman, %25 Hereford ve %25 Shorthorn sığır ırklarının genleri vardır. İlerleyen süreçte bu ırkın kan hattına Nelore ve 1925 yılında da Guzerat kanı karıştırıldı. C.Lasater ayrıca sığırların her bir gözünün etrafında kırmızı daireler bulunan kayıtlı bir Hereford sürüsü geliştirdi. Hem Brahman hem de Hereford yetiştiriciliğinde süt veriminin yüksek olması hedeflenmiştir.

1930’daki ölümünden sonra, Brahman ve Hereford sığırlarının yetiştiriciliğini birleştirmeye başlayan ve ayrıca bazı kayıtlı Shorthorn boğaları kullanan oğlu Tom Lasater’in yönetiminde üretim operasyonları başlatıldı. Brahman - Hereford ve Brahman - Shorthorn birleştirmeleri yaptıktan sonra üstün bir hayvan üretildiği farkedildi ve oluşan bu yeni ırka Beefmaster adı verildi.

Üretime alınan bu ırkın vakıf tarafından kesin olarak soyağacı bilinmiyordu. Üretim programı çok babalı sürülerde sürdürüldü. Verim yönünden istenmeyen yavrular doğduğunda ırkın üstün kalitesini bozmamak adına katı itlaf kuralları uygulanmıştır. Üretime alınan sığırlar genellikle olumsuz olan verim skalası göz önünde bulundurularak seçildi. Dikkat edilen özellikler kapsamında; sürü oluşturma yeteneği, doğurganlık, ağırlık, dış görünüş, dayanıklılık ve süt üretimine dayalı bir ayıklama programı başlatıldı.

Ayıkla programı ile istenmeyen özelliklere sahip hayvanlar sürüden uzaklaştırılmıştır. Lasater Ranch uyguladığı bu yetiştirme ve üretme programında hedefe ulaşmada kitle seçiminin ilginç bir örneğini kullanmış. Bu üretim metodu pek çok üretici tarafından ağır eleştiriler alsada diğer ırkların da benzer metodlarla geliştirildiği unutulmamalıdır.

Tüm bu üretim programlarının asıl amacı geliştirilen bu ırkın atalarından daha verimli olmasını sağlayarak üstün bir ırk oluşturmaktır. Tom Lasater’in Beefmaster sığırlarının geliştirilmesindeki orijinal konseptleri devam etti. Başlangıçta Bay Lasater tarafından kullanılan ve şu anda altı temel seçim kriteri uygulanmaya devam ediyor.

Üretim ve geliştirme aşamasında uygulanan ayıklama metodları çok tatmin edici seviyelerde üretimi sağlanan sığırların seçilmesinde önemli ilerleme kaydedilmiştir. Çiftlik sahiplerinin bu sığırlara karşı memnuniyetine bakılarak yetiştirme sürülerinin geliştirilmesinde önemli faydacı noktaları vurgulamanın değerini göstermektedir. Beefmaster sığırları şu anda ABD’deki en büyük popülasyona sahip 4. sığır ırkıdır. 1954 yılında ABD Tarım Bakanlığı tarafından saf bir ırk olarak kabul edilmiştir.


Beefmaster Sığır Irkının Özellikleri Nelerdir?

Beefmaster sığırları kombine (et+süt) verimli bir ırktır. Yani Beefmaster sığırları güçlü annelik özelliklerini mükemmel büyüme ve karkas yeteneklerine çevirmektektedir. Bu sığırlar sıcağa, kuraklığa ve böceklere karşı dayanıklıdır.

Orta büyüklüğe sahiptirler. Cinste belirli bir renk deseni bulunmamakla birlikte genellikle açık kırmızı ila koyu kırmızıdır. Bazı sığırların yüzlerinde ise beyaz benekler bulunabilmektedir. İnekler mükemmel annedirler.

Buzağıların doğum ağırlığı ve yetişme ağırlığı yüksektir. Mera yetiştiriciliğinde uyumlu ve sürü yönetimi kolay bir ırktır. Beefmaster sığırlarını diğer ırklardan muhtemelen en çok ayıran özellik, cinsin oluşmasını sağlayan altı temel seçim ilkesidir. Sadece yüksek verim vermesi ile üretilen bir olması niteliği ile ekonomik beklentileri en üst düzeyden karşılayabilmektir.

Beefmaster Sığır Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?


Beefmaster sığırları altı temel unsuru yerine getirmek için geliştirildi.

Bunlar;

  • Doğurganlık
  • Süt verimi
  • Ağırlık
  • Güçlü vücut yapısı
  • Dayanıklılık
  • İyi huyluluk

Dişilerden ve boğalardan minimum düzeyde buzağılama problemleri, sütten kesim ağırlığı yüksek, son derece az sağlık problemi ve yüksek doğurganlık beklemek normaldir. Bu ırk özellikle sıcaklığa ve hastalıklara dayanıklı olarak geliştirilirken Tom Lasater tarafından sürü 1950’lerde kışların şiddetli geçtiği Matheson Colorado’ya taşıdı. Bu bölgede Beefmaster sığırlarının ısı toleransının yüksek olduğu anlaşıldı.

Sıcak bölgelerde diğer sığır ırkları gölgelik yer ararken Beefmaster sığırları otlamaya devam etmektedir. Isı toleransının yüksek olaması yani soğuk ve sıcak bölgelere kolaylıkla adapte olabilmesi bu ırkın en önemli özelliklerindendir.

Canlı ağırlıkları ergin sığırlarda;

  • Erkeklerde: 1000-1300 kg
  • Dişilerde: 800-900 kg
  • Beside canlı ağırlık artışı 2000 gr/gün

Beefmaster Sığır Irkının Dağılım Alanları Nerelerdir?

Diğer bir çok ırka nispeten yeni geliştirilmiş bir ırk olsada ABD genelinde popülerdir. Güney Afrika ve Brezilya’da da bulunurlar.Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.