Blonde D’Aquitaine (Akitenya Sarısı) Sığır Irkı


Et verimi yüksek olmasından kaynaklı orta çağdan günümüze kadar gelmiş olan Blonde D’Aquitaine ırkı iş amaçlı olarak da kullanılmıştır. Dilimizde ‘’Akitenya Sarısı‘’ olarak telaffuz edilir.

Blonde D’Aquitaine (Akitenya Sarısı) Irkı Nereden ve Nasıl Gelmiştir?

Blonde D’Aquitaine Fransa’nın Güneybatısından olan bu ırk Akitanya bölgesinden olan Blonde des Pyrénées, Blonde de Quercy ve Garonnaise ırklarının birleşiminden gelmektedir. Eski zamanlarda hem iş için hem de et için beslenmiş ve yetiştirilmiştir.

Resmi adına 1962 yılında kavuşmuş olup 1972 itibari ile diğer ülkelere yayılmaya başlamıştır. Dünya genelinde 30 ülkede 2 milyon adet olduğu tahmin ediliyor.

Blonde D’Aquitaine (Akitenya Sarısı) Irkı Sığırlarının Genel Görünüm Özellikleri Nasıldır?

  • Renkleri açık olup isminden de anlaşılacağı üzere sarı renktedir.
  • Oldukça iri yapılı bir ırk olup etçi özelliği ile ön plana çıkmaktadır.
  • Blonde D’Aquitaine sığırlarının hem erkekleri hem de dişileri boynuzlu yapıya sahiptir.
  • Güçlü kas ve bacak yapısı ile dikkat çekmektedir.
  • İklim şartlarına uyum sağlayan bir ırk olan Blonde D’Aquitaine sığırları özellikle sıcak iklime dayanaklıdır. - Uzun ömürlü bir ırk olup döl verimi yüksektir.
  • Geniş kalça yapılarından dolayı %95 oranında kolay doğum özelliğindedir.

Blonde D’Aquitaine (Akitenya Sarısı) Irkı Sığırlarının Verim Özellikleri Nasıldır?


Blonde D’Aquitaine sığırlarının erkekleri canlı ağırlık olarak ortalama 1200 kg ile 1500 kg arasındadır. Dişilerin canlı ağırlık ortalaması ise 850-1250 kg arasındadır.

Uygun besleme ortamı ve kaliteli bir rasyon programı ile Blonde D’Aquitaine sığırı erkeğinin 120 günlükken canlı ağırlığı 179 kg iken 210. gününde tartılan canlı ağırlık 299 kg’dir. Bu da ortalama günlük canlı ağırlık olarak 1,33 kg aldığını gösterir. Dişilerinin ise günlük canlı ağırlık artışı 0,86 kg’dir. Ayrıca günlük canlı ağırlıktaki artışın 2 kg üzerinde olduğu Blonde D’Aquitaine sığırları da görülmüştür. Bu oranlar Blonde D’Aquitaine ırkının çok kaliteli etçil bir ırk olduğunun göstergesidir.

Blonde D’Aquitaine sığırlarının cidago yüksekliği erkeklerde 160-180 cm aralığında olup dişilerde 145-160 cm aralığındadır.

Blonde D’Aquitaine sığırlarının etleri yağlanma yapmaz hatta 5-6 yaşına kadar beslenen Blonde D’Aquitaine sığırlarının etlerinde yağlanma yapmadığı gözlemlenmiştir.

Karkas randımanı çok yüksek olup %61-63 arasındadır. Kemik yapısı güçlü olup ince yapıda olması karkas randımanını çok iyi yönde etkilemektedir.Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.