Boran Sığır Irkı


Boran  Sığır Irkının Kökeni Neresidir ve Nereden Gelmiştir?

Boran sığır ırkı, Doğu Afrika’da Güney Etiyopya’nın Boran platosunda gelişmiştir. Bu plato tüm farklı ırkların Afrika’daki çeşitli yerlere göç ettiği yerdir. Boran sığır ırkı 20. yy başlarından beri Doğu Afrika’nın baskın türü haline gelmiştir. Özellikle, Kenya Boran Sığırı Yetiştiricileri Derneği’nin (BCBS) çalışmaları ile Kenya’da üstün tür geliştirilmiştir.

Yapılan araştırmalar sonucunda Afrika’da bu özel gen kombinasyonuna sahip olan tek cinstir. Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nde (ILRI) yapılan genetik çalışmalar sonucunda Kenya Boranı'nın genetik kompozisyonun benzersiz olduğunu göstermiştir. Kenya Boranı'nın genetik arka planında  ağırlıklı olarak Zebu ve Sahiwal ile Brahman boğalarının genetiği ve Afrika kökenli boğaların genleri bulunmaktadır.

Boran ırkı sığırların genetik yapısı MS. 700’lü yıllarda son halini almıştır. Dolayısıyla Boran, son birkaç on yıl içinde melezlemmiş sentetik ya da bileşik bir cins değildir. 1300 yıldır saf ırk olarak yetiştirilmektedir. Bunun ticari damızlık açısından önemi, Boran’ın modern bileşik ırklardan çok daha güçlü hibrit enerjiye sahip olmasıdır.

Günümüzde Boran sığırı yetiştiricileri hayvanların sığır eti randımanını büyük ölçüde geliştirmişler aynı zamanda yerli Boran’ın önemli niteliklere sahip genlerinin kaybolmasına da izin vermemişlerdir.

 Boran Sığır Irkının Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

  • Boran ırkı sığırların dış görünüşleri şöyle tanımlanabilir; orta büyüklükte kısa bir baş, küçük kulaklar, omuzlarının üstünde gevşek yapılı kambur görünümü dikkat çeker. Boynuzlu veya boynuzsuz olabilirler. Derileri gevşek, kalın ve esnek yapılıdır. Bu yapı parazit mücadelesini kolaylaştırır. Isıya karşı toleransları ince, kısa ve koyu renkli pigmentelere sahip kılları olduğu için yüksektir.
  • Boran ırkı sığırlarda vücut kondisyon skorları erkek ve dişilerde belirgin farklılıklar gösterir; dişiler oldukça küçükken erkekler büyük boyutlara ulaşabilirler.
  • Boran ırkı inekler, bazı Asya Zebu ırklarının aksine güçlü, düzgün ve küçük meme yapısına sahiptir.
  • Boran ırkı düveler ortalama 385 günde ergenliğe ulaşırlar.
  • Annelik içgüdüleri yüksektir. Buzağılarına iyi bakar, merada buzağısını yırtıcılara karşı korur ve kaybolmasına asla izin vermezler. Buzağıların yüksek sütten kesim ağırlıklarına ulaşmasını sağlarlar.
  • Boran sığırlarının yaşama güçleri oldukça yüksektir. Bunun için çok önemli özellikler geliştirmişlerdi. Bunlardan bazıları şunlardır; su ve yem azlığına dayanma, su ve yem için uzun mesafeler yürüme ve düşük kaliteli yemleri sindirebilme kabiliyetidir.
  • Boran sığırlarının sürü içgüdüsü yüksektir. Her zaman bir arada kalırlar. Bu da sürü yönetimini kolaylaştırır ve merada hayatta kalmayı kolaylaştırır.

 Boran Sığır Irkının İstatistiki Özellikleri Nelerdir?

- Melez canlılık

-Yüksek annelik içgüdüsü

- Uzun yaşam süresi

- Yüksek doğurganlık

- Yüksek hastalık direnci

- Sessiz mizaç

- Yemden yararlanma oranı yüksek

- Erken olgunlaşma

 

Boran Sığır Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?

Yükseklikleri 114 cm ila 147 cm boyunda değişir. Ağırlıkları boğalarda yaklaşık 500 kg ila 850 kg arasındadır. İneklerde ise yaklaşık 380kg ila 450kg arasındadır.

Buzağılama problemleri neredeyse hiç yoktur. Doğumda erkek buzağılar 25 kg, dişi buzağılar 28 kg ortalama ağırlık ile doğarlar.

 Boran Sığır Irkının Günlük Canlı Ağırlık Artışı Ne Kadardır?

Meradaki ot kalitesine ve rasyona bağlı olarak günde 0,7 kg ile 1,0 kg arasında değişmektedir.

Boran Sığır Irkının Süt Verimi Ne Kadardır?

 

Süt verimleri günlük olarak;

  • 1. laktasyonda ortalama 9.3 kg iken yüksek verim 13.8 kg’dır.
  • 2. laktasyonda ortalama 10.4 kg iken yüksek verim 15.6 kg’dır.
  • 3. laktasyonda ortalama 13.4 kg iken yüksek verim 19.5 kg’dır.Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.