Droughtmaster Sığır Irkı


Droughtmaster Sığır Irkının Tarihçesi Nedir?

Droughtmaster, Avustralya'nın sıcak, tropik bölgesi olan kuzey Queensland'da geliştirilmiş bir sığır ırkıdır. Kuraklık, kene, ısı, göz kanseri ve üretimi azaltan diğer birçok sorunun uzun süreli  üstesinden gelmek için İngiliz sığır ırkları ve Zebu ırkının melezlenmesi yoluyla üretilmişlerdir.

Kenelerin 1896 yılında Kuzey Queensland'e gelişiyle birlikte, İngiliz cins sığır sürülerinin (Shorthorn, Hereford ve Angus gibi) sert tropikal ortamda yaşamalarının olanaksız oluğu düşünülmüştür. Buna bağlı olarak melezleme çalışmaları başlamıştır.

1910 yılında üç adet Zebu boğası Melbourne Hayvanat Bahçesi'nden alınarak kuzey Queensland bölgesine melezleme çalışmaları için gönderilmiştir. Kuraklıkta, sıcaklığın yüksek olduğu durumlarda, kene enfeksiyonlarında ve diğer zor koşullarda İngiliz sığır sürülerinde ciddi kayıplar oluşurken, bu boğalar ve torunları aynı koşullarda güçlü ve olumlu bir izlenim yaratmışlardır. 1926'da  Monty Atkinson, şiddetli kuraklık koşulları yaşayan bölgede tüm Zebu-İngiliz melez sığırları iyi durumda olduğunu görmüştür. 1930'ların başlarında Brahman ırkı sığırlar Queensland'e ithal edilmiştir ve Monty Atkinson sonraki yıllarda Shorthorn ve Shorthorn-Devon melez dişilerine katılan üç kırmızı Brahman boğasına erişim sağlanmıştır. bu hayvanlara erişim sağlayan Monty Atkinson melezleme çalışmalarına devam etmiştir.

1940'lı yıllarda, Robert Rea, Home Hill de Queensland ortamına uygun bir sürü geliştirmeye başlamıştır. Droughtmaster ırkı üzerinde derin bir etkiye sahip olan bir diğer sığır yetiştiricisi, Cooktown'un kuzeyinde 'Daintree'den Louis Fischer'dir.

Öncü yetiştiriciler, İngiliz sığır ırkları ve Zebu ırkının melezlenmesi sırasında dikkatli bir ayıklama ve yavru seçimi yoluyla, uyarlanabilir, doğurgan ve bakımı kolay bir cins olan Droughtmaster ırkını yaratmışlardır.

1970'lerden beri Droughtmaster sığır, meni ve embriyoları Asya , Afrika , Latin Amerika, Güney Amerika , Orta Doğu ve Pasifik Adaları'ndaki ülkelere ihraç edilmektedir . 

 Droughtmaster Sığır Irkının Fiziksel ve Karakteristik Özellikleri neledir?


 • Droughtmaster sığır ırkının post rengi kırmızı olup hayvanlar orta büyüklüğe sahiptir.
 • Hayvanlar boynuzsuz veya boynuzlu olabilir.
 • Ortadan büyüğe kadar değişen kulaklara, uzun bir gerdana ve orta derecede kamburluğa sahiptirler.
 • Güneşte ısı kaybetmesini sağlamak için gevşek bir cilde sahip kısa tüyleri vardır.
 • Uysal bir mizaca sahiptirler.
 • Parazitlere karşı son derece dirençli bir yapıları vardır.
 • Çevreye adaptasyon yetenekleri son derce kuvvetlidir. 

Droughtmaster Sığır Irkının Verim Özellikleri Nelerdir?


 • Canlı ağırlıkları erkeklerde 900 kilogram civarında, dişilerde ise 545 kilogram civarındadır.
 • Zebu ırkından türetilmiş ırklara özgü, düşük bakım gerektiren bir sindirim sistemi, Droughtmaster'ın büyük bir ekonomik avantaj sağlayan verimli yem dönüştürme kapasitesine sahip olmasını sağlar.
 • Boğalar uysaldır ve erken olgunlaşarak daha uzun süre verimlilik sağlar.
 • Dişiler de erken olgunlaşırlar.
 • Zebu ırkının pelvik yapı özelliklerini barındırırlar.
 • Buzağıların doğum ağırlığı düşüktür. Bundan dolayı doğumda güçlük yaşanmaz. Yavrular için yüksek miktarda süt üretirler.
 • Sığır eti kalitesi oldukça yüksektir. 

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.