Holstein Sığır Irkı


Holstein Irkının Tarihçesi Nedir?

Holstein ırkının anavatanı Hollanda’nın Frizya bölgesidir. Aynı zamanda Holstein ırkı ‘’Friesian’’ ve ‘’Siyah Alaca’’ isimleriyle de bilinmektedir. Bu ırk ismini Almanya’nın Holstein eyaleti tarafından almıştır. Almanya, Danimarka ve Hollanda’nın Kuzey Denizi kıyılarında bulunan ovalık bölgelerde yetiştirilen sığırlardan köken almaktadır.

Türkiye’de Holstein ırkının yetiştirilmeye başlanması Amerika’dan 1958 yılında Karacabey Harası’na 30 dişi ve 17 erkek dananın getirilmesiyle olmuştur. Holstein sığır ırkını eskiden Kuzey Avrupa öncelikle süt için yetiştirirken Güney Avrupa bu ırkı eti için tercih etmiştir ancak günümüzde dünyada süt veriminin en yüksek olduğu ırk olarak tanımlanmakta ve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu ırk başta süt verimi olmak üzere diğer verim özellikleri açısından da diğer ırkların rakip olamayacağı seviyelerde bulunmaktadır.

Türkiye’de Holstein Sığırlarının Uyumluluğu Nasıldır?

Ülkemizde sığırlardan elde edilen sütün %80-90’ı kültür ırklarından sağlanmaktadır. Bu sebeple sağmal ineklerden en sık şekilde yetiştirilen Holstein ırkı sütçü sığırların süt verimine etki eden genetik faktörler ve çevre faktörlerinin belirlenmesi önem teşkil etmektedir.

Aynı zamanda Holstein ırkının sayısal anlamda varlığı ülkemizde ön sıralarda bulunmaktadır. Holstein ırkı diğer bölgelerde de yetiştirilen bir ırk olsa da özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bölgelerde birbirine göre değişiklik gösteren çevre koşulları, sosyoekonomik yapı ve yetiştiricilikteki farklılıklar hayvanların da verim düzeylerinde farklılıklar yaratmaktadır.

Holstein Irkının Özellikleri Nelerdir?


Holstein ırkı, diğer sütçü sığır ırklarına göre iri yapılı ırklardandır. Beden olarak önden arkaya doğru genişlemekte ve derinlik kazanmaktadır. Baş kısmı zarif görünümde, ince yapıya sahip ve yumuşak tüyler kısa ve parlak, sırt, bel ve sağrı bölgeleri düz bir hatta sahiptir. Holstein ırkının meme yapısında uzun ve kalın damarlar mevcuttur. 

Holstein Sığır Irkının kıl örtüsü genel olarak siyah-beyazdır, bu dağılış çeşitli biçimlerde olabilmektedir. Yetiştiriciler tarafından bu renklerin eşit dağılması tercih edilmektedir.

Holstein ırkının erkeklerinde ve dişilerinde boynuz bulunmaktadır.

Canlı ağırlıkları ortalama olarak 600-1000 kg arası değişkenlik göstermektedir.

Cidago yüksekliği yaklaşık olarak 140-155 cm civarındadır.

Holstein ırkının buzağılarının yapıları iri olması dolayısıyla ve erken gelişim gösterdiklerinden ötürü erkek hayvanlar erken yaşlarda besiye alınabilmektedirler. Sıcak hava koşullarından soğuğa kıyasla daha fazla etkilenirler.

Laktasyon süreleri 300-320 gün arasında değişiklik göstermektedir.

Holstein Sığırlarının Süt Verimi Nasıldır?


Optimum çevre koşullarında Holstein ırkının ortalama bir laktasyonda 10.000 - 12.000 litre süt vermektedir. İyi besleme ve bakım şartlarında ise süt verimi 15.000 litre'ye ulaşabilmekte hatta geçebilmektedir.

Sütlerindeki yağ oranı ortalama olarak %3.5 civarındadır. Sütçü ırklarda en uygun çevre sıcaklığı 5-15 derece arasında değişiklik göstermektedir. Bu sıcaklığın 25 derecenin üzerine çıkması halinde süt veriminde azalmalar yaşanmaktadır.

Buzağılama mevsiminin de süt verimine etkisi olduğundan söz etmek mümkündür. Holsteinlara yapılan bazı araştırmalarda en yüksek süt veriminin kış aylarında buzağılayanlardan olduğu tespit edilmiştir.

Holstein Sığırlarının Ağırlıkları Ne Kadardır?


Şartlara göre değişiklik gösterse de ortalama olarak dişilerde 500-700, erkeklerde 800-1000 kg’dır.Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.